X LÀ TETRAPEPTIT CÓ CÔNG THỨC GLY ALA VAL GLY

     

302 × 4x + 245 × 3x + 56 × 25x = 257,36 + 18 × 7x ||⇒ x = 0,08 mol.

► m = 302 × 4x + 245 × 3x = 155,44(g)
Bạn đang xem: X là tetrapeptit có công thức gly ala val gly

Thủy phân trọn vẹn a mol Gly-Ala-Val-Glu trong hỗn hợp NaOH dư, tất cả b mol NaOH phản nghịch ứng. Tỉ lệ a : b khớp ứng là


Cho 24,5 gam tripeptit X tất cả công thức Gly-Ala-Val công dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho Y công dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng (trong quy trình cô cạn không xẩy ra phản ứng hóa học) nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn a mol Ala-Val-Glu-Lys trong hỗn hợp HCl dư, bao gồm b mol HCl bội nghịch ứng. Quý hiếm của là


X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Đun nóng m (gam) tất cả hổn hợp chứa X với Y bao gồm tỉ lệ số mol của X với Y tương ứng là 1 trong : 2 với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Phản bội ứng trọn vẹn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn trọng dung dịch T thu được 56,4 gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


Đun nóng 0,1 mol một pentapeptit X (được chế tạo thành từ 1 amino axit Y chỉ chứa một đội -NH2 và một nhóm -COOH) cùng với 700ml dung dịch NaOH 1M, cho phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 63,5 gam chất rắn khan. Tên thường gọi của Y là:


X là tetrapeptit Ala–Gly–Val–Ala; Y là tripeptit Val–Gly–Val. Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X và Y (trong kia tỉ lệ mol của X cùng Y tương ứng là một : 3) với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Phản nghịch ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Z, cô cạn hỗn hợp Z nhận được 25,328 gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho T là tetrapeptit mạch hở Glu-Ala-Lys-Val. Thủy phân trọn vẹn m gam T bằng dung dịch HCl dư, gồm 7,3 gam HCl bội phản ứng. Đun nóng m gam T cùng với 240 mL dung dịch NaOH 1M tới phản bội ứng trả toàn; cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, chiếm được a gam hóa học rắn khan. Giá trị của a là


Hỗn thích hợp X bao gồm Gly-Ala-Val với Gly-Ala-Val-Ala (có xác suất mol khớp ứng 1 :2). Đun rét m (gam) các thành phần hỗn hợp X với dung dịch NaOH (lấy dư 20% đối với lượng bội phản ứng) thu được hỗn hợp Y. Mang lại Y phản nghịch ứng toàn diện với hỗn hợp HCl thu được hỗn hợp Z. Cô cạn Z thu được 263,364 gam tất cả hổn hợp rắn. Giá trị của m là :
Xem thêm: Top 20 Câu Hỏi Hóa Học Ứng Dụng, Một Số Câu Hỏi Hóa Học Ứng Dụng Trong Thực Tế

Cho E là tetra peptit Ala-Ala-Val-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam E bằng dung dịch NaOH dư, gồm 8 gam NaOH bội phản ứng. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn m gam E bởi dung dịch HCl dư, chiếm được a gam muối. Giá trị của a là


Chia lếu láo hợp gồm tripeptit X và tetrapeptit Y (đều mạch hở, bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 2) thành 2 phần bởi nhau.

Thủy phân trọn vẹn phần một nên vừa đầy đủ 220 mL dung dịch NaOH 1M, nhận được 25,82 gam muối của glyxin, alanin với valin. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch HCl dư, chiếm được m gam muối. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng E chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Glu, Ala-Gly với Glu-Glu-Ala-Gly-Glu. Vào E yếu tắc nitơ chiếm phần 14,433% về khối lượng. Mang đến 0,1 mol E chức năng với dung dịch NaOH (dư) sau phản ứng trả toàn, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp gồm tía muối. Cực hiếm của mgần nhấtvới quý giá nào sau đây?


Khi thủy phân hoàn toàn 7,46 gam peptit mạch hở E chỉ nhận được thu được 8,9 gam alanin. Nhận định và đánh giá nào sau đây về phân tử E là sai?


Cho cha peptit mạch hở X, Y, Z số đông được cấu trúc từ hai trong những các nơi bắt đầu amino axit là glyxin, alanin với valin. Biết Y, Z là đồng phân kết cấu và tổng số liên kết peptit trong cha phân tử là 11.Thủy phân trọn vẹn 31,12 gam láo lếu hợp gồm X, Y, Z (có tỉ lệ thành phần mol tương ứng là một trong : 4 : 4) trong dung dịch NaOH, thu được hai muối với số mol theo lần lượt là 0,09 mol với 0,29 mol. Phân tử khối của X là


Hỗn hòa hợp T gồm tía peptit mạch hở gồm tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân trọn vẹn m gam T, thu được 10,5 gam glyxin, 14,24 gam alanin và 9,36 gam valin. Biết tổng số links peptit trong tía phân tử là 9. Quý giá của m là


X là tripeptit, Y là tetrapeptit với Z là vừa lòng chất có công thức phân tử là C4H9NO4 (đều mạch hở). Mang lại 0,20 mol các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y, Z chức năng hoàn toàn với dung dịch cất 0,59 mol NaOH (vừa đủ). Sau bội phản ứng nhận được 0,09 mol ancol đối kháng chức; hỗn hợp T chứa 3 muối (trong đó gồm muối của alanin và muối của một axit cơ học no,đơn chức, mạch hở) với tổng cân nặng là 59,24 gam. Phần trăm trọng lượng của X trong E là
Xem thêm: Top 2 Bài Kể Về Một Người Bạn Tốt Hay Nhất, Kể Về Một Người Bạn Tốt

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam