Viết số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số và chia hết cho 9 trả lời: số đó là

     
*

*

Câu hỏi: Tổng những chữ số của một vài tự nhiên khi phân tách 9 dư 5 thì số thoải mái và tự nhiên đó chia 9 tất cả số dư là?

Trả lời:

Tổng các chữ số của một vài tự nhiên khi phân chia 9 dư 5 thì số thoải mái và tự nhiên đó phân tách 9 tất cả số dư là 5

Cùng Top giải thuật tìm hiểu về đặc thù chia hết của một tổng.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số và chia hết cho 9 trả lời: số đó là

I. Kiến thức và kỹ năng cần nắm

1. đặc điểm chia hết của một tổng:

- Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng phần đa chia hết mang đến cùng một vài thì tổng chia hết mang đến số đó.

a m, b m, c m ⇒ (a + b + c) m

- Tính hóa học 2: nếu như chỉ có một vài hạng của tổng không chia hết cho 1 số, còn những số hạng khác gần như chia hết mang đến số kia thì tổng không phân chia hết đến số đó.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 12: Phân Tích Nguyên Lý Tảng Băng Trôi Của Hê-Minh-Uê

a m, b m, c m ⇒ (a + b + c) m

2.

Xem thêm: Động Cơ Điện Dùng Trong Đồ Dùng Điện Nào Sử Dụng Động Cơ Điện Một Pha?

Tín hiệu chia hết mang lại 2, 3, 5, 9:

Chia hết cho

Dấu hiệu

2

Chữ số tận thuộc là chữ số chẵn

5

Chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5

9

Tổng những chữ số phân chia hết cho 9

3

Tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3

II.Một số bài bác tập áp dụng dấu hiệu phân tách hết đến 9

Bài 1: Cho những số tự nhiên và thoải mái sau: 99, 33, 57, 72, 2019, 8820, 1739, 639, 1392

1. Số nào phân tách hết đến 9

2. Số làm sao không phân chia hết mang lại 9

Đáp án:

Ta có:

+ 99 (9 + 9 = 18; 18 : 9 = 2) buộc phải 99 phân chia hết cho 9

+ 33 (3 + 3 = 6, 6 không phân chia hết mang đến 9) đề xuất 33 không chia hết mang lại 9

+ 57 (5 + 7 = 12, 12 không phân tách hết cho 9) đề xuất 57 không phân tách hết cho 9

+ 72 (7 + 2 = 9, 9 : 9 = 1) bắt buộc 72 chia hết mang đến 9

+ 2019 (2 + 0 +1 + 9 = 12, 12 không phân tách hết mang lại 9) phải 2019 không phân chia hết mang đến 9

+ 8820 (8 + 8 + 2 + 0 = 18, 18 : 9 = 2) cần 8820 phân tách hết mang đến 9

+ 1739 (1 + 7 + 3 + 9 = 20, 20 không phân tách hết mang lại 9) đề nghị 1739 không phân tách hết đến 9

+ 639 (6 + 3 + 9 = 18, 18 : 9 = 2) đề nghị 639 phân chia hết mang lại 9

+ 1392 (1 + 3 + 9 + 2 = 15, 15 không phân chia hết mang đến 9) buộc phải 1392 không phân tách hết cho 9