Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

*

Cảm nghĩ về bài ca dao sau bằng một đoạn vaqn 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn

Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ

 


*

chi ra sự đặc sắc của phép chơi chữ trong câu ca dao :

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ?


*

Cách chơi chữ trong bài này là chữ "https://nguyenkhuyendn.edu.vn/già"https://nguyenkhuyendn.edu.vn/ và "https://nguyenkhuyendn.edu.vn/non"https://nguyenkhuyendn.edu.vn/.

- Trăng sau ngày rằm người ta gọi trăng già. (trăng thượng huyền, trăng hạ huyền)- Núi non khác nghĩa núi "https://nguyenkhuyendn.edu.vn/trẻ"https://nguyenkhuyendn.edu.vn/

-Câu thơ này có ý rất hay hỏi về thời gian cho những điều phi thời gian.-Trăng già chính là Nguyệt lão, chuyên xe duyên vợ chồng. Do từ nguyệt lão đã có nên không xác đinh thời gian.-Chữ núi thường đi chữ với chữ non"https://nguyenkhuyendn.edu.vn/núi non"https://nguyenkhuyendn.edu.vn/. Ở đây tác giả mượn chữ non "https://nguyenkhuyendn.edu.vn/trẻ"https://nguyenkhuyendn.edu.vn/ đẻ hỏi tuổi.-Ý nghĩa : Dù trăng bao nhiêu tuổi vẫn là trăng già, và núi bao nhiêu tuổi người ta vẫn gọi là núi non (có nghĩa vẫn trẻ mãi)

Chúc bạn học tốt!


Đúng 0
Bình luận (0)

trong những câu sau những từ nào thể hiện lối chơi chữ ? hãy chỉ rõ cách tạo ra lối chơi chữ :

a) trăng bao nhiêu tuổi trăng già

núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

b) mùa xuân em đi chợ hạ

mua cá thu về chợ hãy còn đông

c) cô kia cắt cỏ bên sông

có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây


Lớp 7 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 7
0
0
Gửi Hủy

trong những câu sau những từ nào thể hiện lối chơi chữ ? hãy chỉ rõ cách tạo ra lối chơi chữ :

a) trăng bao nhiêu tuổi trăng già

núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

b) mùa xuân em đi chợ hạ

mua cá thu về chợ hãy còn đông

c) cô kia cắt cỏ bên sông

có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây


Lớp 7 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 7
0
0
Gửi Hủy

trong những câu sau những từ nào thể hiện lối chơi chữ ? hãy chỉ rõ cách tạo ra lối chơi chữ :

a) trăng bao nhiêu tuổi trăng già

núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

b) mùa xuân em đi chợ hạ

mua cá thu về chợ hãy còn đông

c) cô kia cắt cỏ bên sông

có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây


Lớp 7 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 7
0
0
Gửi Hủy

Tìm các hiện tượng chơi chữ trong đoạn trích sau hỏi chúng thuộc lối chơi chữ nào

a) Trên trời rơi xuống mà lại mau co.

b) Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

c) Vợ thợ nhuộm góc chồng: thiếp kể từ khi lá thăm se duyên, khi vận tía, lúc con đen, điều đại, điều khôn nhờ bố đỏ

GIÚP MK VS

 


Lớp 7 Ngữ văn
2
0
Gửi Hủy

a, dùng từ trái nghĩa

b, trái nghĩa

c chịu


Đúng 0

Bình luận (0)

a) nói lái (mau co)

b) Từ trài nghỉa ( già > Đúng 0
1Xem thêm: Bao Nhiêu Tuổi Mới Được Tập Gym ? Những Bài Tập Nhập Môn 14 Hay 15 Được Không
Đúng 0
0

1
Đúng 0
4
Đúng 0

Xem thêm: Mỹ Nhân Cần Thơ Sống Thử Với Ưng Hoàng Phúc 6 Năm, Đi Đẻ Lần 3 Được Chi 100 Triệu