Tổng Của 3 Số Là 410

     
*

*

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số đầu tiên bằng 1/4 số đồ vật hai và bởi 4/15 số vật dụng ba.

Bạn đang xem: Tổng của 3 số là 410


Câu hỏi: 

Tổng của tía số là 410. Search số thứ cha biết 2/5 số đầu tiên bằng 1/4 số sản phẩm công nghệ hai và bằng 4/15 số đồ vật ba.

Trả lời: 

Ta có: 2/5 số trước tiên = 1/4 số thứ hai = 4/15 số trang bị 3

4/10 số thữ độc nhất vô nhị = 4/16 số thứ hai = 4/15 số lắp thêm 3

=> Số thứ nhất chiếm 10phần

Số đồ vật hai chiếm 16 phần

Số thứ 3 chiếm phần 15 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 10 + 15 + 16= 41(phần)

Số thứ nhất là:

410 : 41 x 10 = 100

Số sản phẩm công nghệ hai là: 410 : 41 x 15 = 150

Số thứ bố là: 410 : 41 x 16 = 191

Cùng Top giải thuật tìm hiểu

Tìm số tự nhiên và thoải mái theo các điều kiện cho trước về chữ số

1. Dạng 1: Vận dụng cấu trúc số

Phương pháp giải:

Trình từ bỏ giải nhiều loại toán này như sau:

– diễn tả số phải tìm qua những ký hiệu kèm theo những điều khiếu nại ràng buộc của những ký hiệu đó.

– biểu đạt mối tình dục trong bài toán bằng những đẳng thức toán.

– đổi khác các đẳng thức sẽ lập được về các đẳng thức dễ dàng và đơn giản hơn.

– Dùng cách thức lựa chọn, ta chọn những khả năng rất có thể thỏa mãn đẳng thức đã lập.

– thử lại để xác minh số buộc phải tìm.

2. Dạng 2: Dùng phương thức lựa chọn

Phương pháp giải: Trình tự giải như sau:

- dựa vào một số điều kiện nào đó của bài xích toán, ta thống kê tất cả các trường hợp rất có thể xảy ra với một đối tượng người dùng nào kia (hoặc giới hạn các trường hợp bắt buộc kiểm tra).

Xem thêm: Cách Chứng Minh 5 Điểm Thuộc Đường Tròn, Cách Chứng Minh 5 Điểm Thuộc 1 Đường Tròn

- phụ thuộc vào các điều kiện còn lại của bài toán, ta kiểm tra các trường vừa lòng được thống kê (cần kiểm tra). Lựa chọn ra những trường hợp phù hợp với đề bài.

3. Dạng 3: Đưa về việc điền chữ số

Ví dụ. Tìm một vài có 5 chữ số biết rằng số đó tạo thêm 9 lần nếu như viết 5 chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại.

Hướng dẫn. Gọi số đề nghị tìm là abcde (điều kiện a ≠ 0). Theo đề bài xích ta có:

Ta thấy a phải bé dại hơn 2 nhằm khi nhân abcde với 9 thì vẫn được số bao gồm 5 chữ số. Mà, a lại đề nghị khác 0 nên a = 1. Suy ra số yêu cầu tìm gồm dạng 1bcde.

Mặt khác 1bcde × 9 = edcb1 nên e = 9, vày chỉ có 9 × 9 mới cho kết quả là số tận cùng bằng 1. Suy ra số phải tìm gồm dạng 1bcd9.

- Nếu b lớn hơn hoặc bằng 2 thì lúc nhân cùng với 9 đã được công dụng lớn hơn 10, mang tới kết quả 1bcd9 × 9 sẽ là số gồm 6 chữ số. Phải bắt buộc b<2.

- Nếu b = 1, thì số đề nghị tìm bao gồm dạng 11cd9. Ta thấy d = 7 để cho 7× 9+ ( nhớ) tất cả tận thuộc là 1. Thời gian đó dù c = 0 thì 11079 × 9 khác 97011, còn c ≥ 1 thì 11cd9 x 9 là số có sáu chữ số. Vậy b không thể là 1.

Xem thêm: Cho Hơi Nước Đi Qua Than Nóng Đỏ, Thu Được 15,68 Lít Hỗn Hợp Khí

- Nếu b = 0 thì số nên tìm tất cả dạng 10cd9. Thời gian đó 10cd9 × 9 = 9cd01. Ta thấy d phải bằng 8 để cho 8 × 9 + 8 (nhớ) có tận cùng bằng 0. Vậy 10c89 × 9 = 98c01. Hay bao gồm là (10089 + c00) × 9 = 98001 + c00

Suy ra, 10089 × 9 + c00 × 9 = 98001 + c00. đổi khác được c00 × 8 = 7200 đề xuất suy ra c00 = 7200 : 8 hay c = 9.