TOÁN HÌNH LỚP 9 TẬP 1

     


*

Trang nhà » Giải bài tập SGK toán 9 tập một phần Hình học – Chương 1-Bài 4: một trong những hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông


Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài xích 4 trang 85: Viết các tỉ con số giác của góc B cùng góc C. Từ đó hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo:

a) Cạnh huyền và các tỉ con số giác của góc B và góc C;

b) Cạnh góc vuông còn sót lại và các tỉ số lượng giác của góc B cùng góc C.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 9 tập 1

Lời giải

sinB = b/a; cosB = c/a; tgB = b/c; cotgB = c/b

sinC = c/a; cosC = b/a; tgC = c/b; cotgB = b/c

a) b = a.(b/a) = a.sinB = a.cosC

c = a. (c/a) = a.cosB = a.sinC

b) b = c. (b/c) = c.tgB = c.cotgC

c = b.(c/b) = b.cotgB = b.tgC

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài 4 trang 87: Trong ví dụ như 3, hãy tính cạnh BC nhưng mà không vận dụng định lý Py-ta-go.

Lời giải

*
 
*

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài bác 4 trang 87: Trong ví dụ như 4, hãy tính các cạnh OP, OQ qua côsin của những góc p và Q.

Xem thêm: Giải Đề Kiểm Tra Vật Lý 8 Chương 1 Tiết), Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 8

Lời giải

*

Ta có: ∠P + ∠Q = 90o ⇒ ∠ Q = 90o – 36o= 54o

Xét tam giác OPQ vuông trên O

OP = PQ.cosP = 7.cos 36o ≈ 5,66

OQ = PQ.cosQ = 7.cos 54o ≈ 4,11

Bài 26 (trang 88 SGK Toán 9 Tập 1): Các tia nắng phương diện trời tạo với mặt khu đất một góc xấp xỉ bằng 34o cùng bóng của một cởi trên khía cạnh đất nhiều năm 86m (h.30). Tính độ cao của tháp (làm tròn cho mét)

*

Lời giải:

*

Kí hiệu đỉnh như hình vẽ. Theo hệ thức giữa các cạnh cùng góc của tam giác vuông, ta có:

AB = AC.tg34o = 86.tg34o ≈ 58 (m)

Vậy chiều cao tòa công ty là 58m.

Bài 27 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng

*

Lời giải:

(Lưu ý: ΔABC vuông tại A đề xuất ∠B + ∠C = 90o

Giải tam giác có nghĩa là đi tìm số đo những cạnh và những góc còn lại.)

a)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 30o = 60o

c = b.tgC = 10.tg 30o ≈ 5,77 (cm)

*

b)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 45o = 45o

=> ΔABC cân => b = c = 10 (cm)

*

c)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 35o = 55o

b = asinB = 20.sin35o ≈ 11,47 (cm)

c = asinC = 20.sin55o ≈ 16,38 (cm)

d)

*
*

(Ghi chú: Bạn bắt buộc sử dụng các kí hiệu cạnh là a, b, c (thay vị BC, AC, AB) để đồng nhất với đề bài đã cho.

Xem thêm: Một Số Kỹ Thuật Dạy Học Tích Cực Là Gì, Các Kỹ Thuật Dạy Học Tích Cực

Cách nhằm nhớ các cạnh là: cạnh làm sao thiếu chữ cái nào thì vần âm đó là kí hiệu của cạnh đó. Ví dụ: cạnh AB thiếu chữ cái C đề nghị c là kí hiệu của cạnh.

hoặc cạnh đối diện với góc nào thì đó chính là kí hiệu của cạnh. Ví dụ: cạnh đối lập với góc B là cạnh b (chính là cạnh AC))