Toán 7 bài 8 trang 10

     

(dfrac37 + left( - dfrac52 ight) + left( - dfrac35 ight))

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu mã số những phân số

Áp dụng những công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac37 + left( - dfrac52 ight) + left( - dfrac35 ight) \= dfrac3.107.10 + dfrac - 5.352.35 + dfrac - 3.145.14\= dfrac3070 + dfrac - 17570 + dfrac - 4270\= dfrac30 - 175 - 4270 = - dfrac18770 = - 2dfrac4770.)
Bạn đang xem: Toán 7 bài 8 trang 10

LG b

(left( - dfrac43 ight) + left( - dfrac25 ight) + left( - dfrac32 ight)) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu mã số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(;left( - dfrac43 ight) + left( - dfrac25 ight) + left( - dfrac32 ight) \= dfrac-4.103.10+ dfrac-2.65.6 +dfrac-3.152.15\ = dfrac - 4030 + dfrac - 1230 + dfrac - 4530\= dfrac - 40 + left( - 12 ight) + left( - 45 ight)30\ = - dfrac9730 = - 3dfrac730.)


LG c

(dfrac45 - left( - dfrac27 ight) - dfrac710)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số những phân số

Áp dụng những công thức cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(dfrac45 - left( - dfrac27 ight) - dfrac710\= dfrac4.145.14 + dfrac2.107.10 - dfrac7.710.7\ = dfrac5670 + dfrac2070 - dfrac4970\= dfrac56 + trăng tròn - 4970 = dfrac2770.)


LG d

(dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac12 + dfrac38 ight) ight>.)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu mã số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac12 + dfrac38 ight) ight> \ = dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac48 + dfrac38 ight) ight>\= dfrac23 - left< - dfrac74 - dfrac78 ight> \= dfrac23 - left( - dfrac148 - dfrac78 ight)\= dfrac23 - left( - dfrac218 ight) = dfrac23+dfrac218\= dfrac1624 + dfrac6324 = dfrac7924.)

nguyenkhuyendn.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 707 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 7 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Đáp Án Tất Cả Các Môn Của Đề Thi Minh Họa Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021

*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nguyenkhuyendn.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng nguyenkhuyendn.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Ăn Ốc Nói Mò Là Gì ? Thành Ngữ “Ăn Ốc Nói Mò”

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nguyenkhuyendn.edu.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.