Toán 7 bài 8 trang 10

     

\(\dfrac{3}{7} + \left( { - \dfrac{5}{2}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{5}} \right)\)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{7} + \left( { - \dfrac{5}{2}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{5}} \right) \\= \dfrac{{3.10}}{{7.10}} + \dfrac{{ - 5.35}}{{2.35}} + \dfrac{{ - 3.14}}{{5.14}}\\= \dfrac{{30}}{{70}} + \dfrac{{ - 175}}{{70}} + \dfrac{{ - 42}}{{70}}\\= \dfrac{{30 - 175 - 42}}{{70}} = - \dfrac{{187}}{{70}} = - 2\dfrac{{47}}{{70}}.\)




Bạn đang xem: Toán 7 bài 8 trang 10

LG b

\(\left( { - \dfrac{4}{3}} \right) + \left( { - \dfrac{2}{5}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{2}} \right)\) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\;\left( { - \dfrac{4}{3}} \right) + \left( { - \dfrac{2}{5}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{2}} \right) \\={ \dfrac{-4.10}{3.10}}+ \dfrac{-2.6}{5.6} +\dfrac{-3.15}{2.15}\\ = \dfrac{{ - 40}}{{30}} + \dfrac{{ - 12}}{{30}} + \dfrac{{ - 45}}{{30}}\\= \dfrac{{ - 40 + \left( { - 12} \right) + \left( { - 45} \right)}}{{30}}\\ = - \dfrac{{97}}{{30}} = - 3\dfrac{7}{{30}}.\)


LG c

\(\dfrac{4}{5} - \left( { - \dfrac{2}{7}} \right) - \dfrac{7}{{10}}\)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{4}{5} - \left( { - \dfrac{2}{7}} \right) - \dfrac{7}{{10}}\\= \dfrac{{4.14}}{{5.14}} + \dfrac{{2.10}}{{7.10}} - \dfrac{{7.7}}{{10.7}}\\ = \dfrac{{56}}{{70}} + \dfrac{{20}}{{70}} - \dfrac{{49}}{{70}}\\= \dfrac{{56 + 20 - 49}}{{70}} = \dfrac{{27}}{{70}}.\)


LG d

\(\dfrac{2}{3} - \left< {\left( { - \dfrac{7}{4}} \right) - \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right>.\)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{2}{3} - \left< {\left( { - \dfrac{7}{4}} \right) - \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right> \\ = \dfrac{2}{3} - \left< {\left( { - \dfrac{7}{4}} \right) - \left( {\dfrac{4}{8} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right>\\= \dfrac{2}{3} - \left< { - \dfrac{7}{4} - \dfrac{7}{8}} \right> \\= \dfrac{2}{3} - \left( { - \dfrac{{14}}{8} - \dfrac{7}{8}} \right)\\= \dfrac{2}{3} - \left( { - \dfrac{{21}}{8}} \right) = \dfrac{2}{3}+\dfrac{21}{8}\\= \dfrac{{16}}{{24}} + \dfrac{{63}}{{24}} = \dfrac{{79}}{{24}}.\)

nguyenkhuyendn.edu.vn


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 707 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Đáp Án Tất Cả Các Môn Của Đề Thi Minh Họa Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021

*
*
*
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nguyenkhuyendn.edu.vn


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng nguyenkhuyendn.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*



Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Ăn Ốc Nói Mò Là Gì ? Thành Ngữ “Ăn Ốc Nói Mò”

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nguyenkhuyendn.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.