THÁI BÌNH

     

Tỉnh thái bình có từng nào huyện, thị xã?

Tỉnh Thái Bình là 1 trong những Tỉnh ở trong Đồng bởi Sông Hồng của nước ta, có trung tâm hành chính để ở Thành phố Thái Bình. Tỉnh thái bình có dân sinh khoảng 1.860.447 và biển cả số xe cộ là 17. Tỉnh tỉnh thái bình có 9 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Thái bình


Xem các địa điểm du lịch tại tỉnh Thái Bình

*
Bản đồ vật hành chủ yếu Tỉnh Thái Bình

Tỉnh thái bình có từng nào xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 1.570,5 km2 thì Tỉnh tỉnh thái bình có bao nhiêu huyện, thị xã, xóm phường thị xã nhỉ? chắc rằng bạn chưa biết Tỉnh thái bình có cho tới 9 cung cấp quận thị xã thị xã, trong số ấy Tỉnh tỉnh thái bình có 287 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Tp Thái Bình tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại tp Thái Bình

Thành phố tỉnh thái bình có 19 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao gồm 9 xã và 10 phường: Phường Lê Hồng Phong, Phường bồ Xuyên, Phường Đề Thám, Phường Kỳ Bá, Phường quang quẻ Trung, Phường Phú Khánh, Phường tiền Phong, Phường trần Hưng Đạo, Phường è Lãm, làng mạc Đông Hòa, Phường Hoàng Diệu, xóm Phú Xuân, xã Vũ Phúc, buôn bản Vũ Chính, làng Đông Mỹ, làng mạc Đông Thọ, thôn Vũ Đông, buôn bản Vũ Lạc, buôn bản Tân Bình.

2. Thị trấn Quỳnh Phụ tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Quỳnh Phụ

Huyện Quỳnh Phụ bao gồm 38 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 36 xã: thị trấn Quỳnh Côi, xóm An Khê, buôn bản An Đồng, làng Quỳnh Hoa, buôn bản Quỳnh Lâm, làng mạc Quỳnh Thọ, làng mạc An Hiệp, xóm Quỳnh Hoàng, thôn Quỳnh Giao, xã An Thái, buôn bản An Cầu, làng Quỳnh Hồng, xóm Quỳnh Khê, làng Quỳnh Minh, làng mạc An Ninh, làng Quỳnh Ngọc, xóm Quỳnh Hải, thị trấn An Bài, làng mạc An Ấp, làng mạc Quỳnh Hội, xã Quỳnh Sơn, làng mạc Quỳnh Mỹ, buôn bản An Quí, xã An Thanh, xã Quỳnh Châu, làng mạc An Vũ, thôn An Lễ, xóm Quỳnh Hưng, xóm Quỳnh Bảo, xóm An Mỹ, làng mạc Quỳnh Nguyên, xóm An Vinh, xã Quỳnh Xá, buôn bản An Dục, thôn Đông Hải, xóm Quỳnh Trang, xóm An Tràng, làng Đồng Tiến.

3. Thị xã Hưng Hà tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Hưng Hà

Huyện Hưng Hà gồm 35 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 33 xã: thị trấn Hưng Hà, thôn Điệp Nông, buôn bản Tân Lễ, Xã cùng Hòa, xã Dân Chủ, làng mạc Canh Tân, buôn bản Hòa Tiến, làng mạc Hùng Dũng, làng Tân Tiến, thị trấn Hưng Nhân, thôn Đoan Hùng, làng mạc Duyên Hải, thôn Tân Hòa, xã Văn Cẩm, làng mạc Bắc Sơn, xóm Đông Đô, buôn bản Phúc Khánh, buôn bản Liên Hiệp, buôn bản Tây Đô, làng Thống Nhất, xã Tiến Đức, làng Thái Hưng, buôn bản Thái Phương, làng mạc Hòa Bình, Xã đưa ra Lăng, thôn Minh Khai, buôn bản Hồng An, buôn bản Kim Chung, làng Hồng Lĩnh, thôn Minh Tân, buôn bản Văn Lang, thôn Độc Lập, làng mạc Chí Hòa, xóm Minh Hòa, thôn Hồng Minh.

4. Huyện Đông Hưng tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Đông Hưng

Huyện Đông Hưng bao gồm 44 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 43 xã: thị xã Đông Hưng, làng Đô Lương, xóm Đông Phương, làng mạc Liên Giang, xóm An Châu, xóm Đông Sơn, thôn Đông Cường, xóm Phú Lương, làng mạc Mê Linh, buôn bản Lô Giang, làng Đông La, buôn bản Minh Tân, làng mạc Đông Xá, thôn Chương Dương, làng mạc Nguyên Xá, thôn Phong Châu, Xã hòa hợp Tiến, làng Hồng Việt, xã Đông Hà, xóm Đông Giang, làng mạc Đông Kinh, xóm Đông Hợp, buôn bản Thăng Long, xóm Đông Các, xóm Phú Châu, làng mạc Hoa Lư, thôn Minh Châu, xóm Đông Tân, làng Đông Vinh, xóm Đông Động, thôn Hồng Châu, thôn Bạch Đằng, thôn Trọng Quan, làng Hoa Nam, thôn Hồng Giang, xóm Đông Phong, buôn bản Đông Quang, xóm Đông Xuân, thôn Đông Á, làng mạc Đông Lĩnh, thôn Đông Hoàng, thôn Đông Dương, xã Đông Huy, xóm Đồng Phú.

Xem thêm: Please Wait - 1 Sào Bằng Bao Nhiêu M2, Hecta, Thước

5. Thị xã Thái Thụy gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Thái Thụy

Huyện Thái Thụy có 48 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 47 xã: thị xã Diêm Điền, làng mạc Thụy Tân, làng mạc Thụy Trường, làng Hồng Quỳnh, làng mạc Thụy Dũng, buôn bản Thụy Hồng, thôn Thụy Quỳnh, xã Thụy An, làng mạc Thụy Ninh, xóm Thụy Hưng, thôn Thụy Việt, buôn bản Thụy Văn, buôn bản Thụy Xuân, làng Thụy Dương, làng mạc Thụy Trình, xã Thụy Bình, làng Thụy Chính, xóm Thụy Dân, xã Thụy Hải, làng mạc Thụy Phúc, làng Thụy Lương, làng Thụy Liên, làng Thụy Duyên, làng mạc Thụy Hà, xã Thụy Thanh, thôn Thụy Sơn, thôn Thụy Phong, làng mạc Thái Thượng, làng mạc Thái Nguyên, thôn Thái Thủy, làng Thái Dương, xóm Thái Giang, xóm Thái Hòa, thôn Thái Sơn, xóm Thái Hồng, xã Thái An, xóm Thái Phúc, làng mạc Thái Hưng, thôn Thái Đô, làng Thái Xuyên, làng Thái Hà, buôn bản Mỹ Lộc, xã Thái Tân, buôn bản Thái Thuần, xã Thái Học, xã Thái Thịnh, buôn bản Thái Thành, làng Thái Thọ.

6. Huyện Tiền Hải có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Tiền Hải

Huyện chi phí Hải bao gồm 35 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 34 xã: thị trấn Tiền Hải, làng Đông Hải, xóm Đông Trà, làng mạc Đông Long, làng Đông Quí, làng mạc Vũ Lăng, làng Đông Xuyên, xóm Tây Lương, buôn bản Tây Ninh, xóm Đông Trung, thôn Đông Hoàng, làng Đông Minh, xã Tây An, xã Đông Phong, buôn bản An Ninh, buôn bản Tây Sơn, làng mạc Đông Cơ, xóm Tây Giang, làng Đông Lâm, làng mạc Phương Công, xóm Tây Phong, xã Tây Tiến, làng Nam Cường, buôn bản Vân Trường, xã Nam Thắng, xã Nam Chính, xã Bắc Hải, buôn bản Nam Thịnh, làng Nam Hà, buôn bản Nam Thanh, làng Nam Trung, xã Nam Hồng, làng Nam Hưng, làng mạc Nam Hải, làng Nam Phú.

7. Thị trấn Kiến Xương tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Kiến Xương

Huyện kiến Xương có 37 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 36 xã: thị trấn Thanh Nê, xóm Trà Giang, làng Quốc Tuấn, làng mạc An Bình, thôn Vũ Tây, làng mạc Hồng Thái, làng Bình Nguyên, làng mạc Vũ Sơn, thôn Lê Lợi, thôn Quyết Tiến, thôn Vũ Lễ, thôn Thanh Tân, thôn Thượng Hiền, xã Nam Cao, làng Đình Phùng, xóm Vũ Ninh, xã Vũ An, buôn bản Quang Lịch, làng mạc Hòa Bình, thôn Bình Minh, buôn bản Vũ Quí, buôn bản Quang Bình, làng An Bồi, làng mạc Vũ Trung, thôn Vũ Thắng, làng Vũ Công, buôn bản Vũ Hòa, làng Quang Minh, làng mạc Quang Trung, làng mạc Minh Hưng, làng mạc Quang Hưng, làng Vũ Bình, buôn bản Minh Tân, làng mạc Nam Bình, xóm Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến.

Xem thêm: Các Nhà Sách Lớn Tại Hà Nội Đẹp, Điểm Danh 10 Nhà Sách Tại Hà Nội Đẹp

8. Huyện Vũ Thư bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Vũ Thư

Huyện Vũ Thư bao gồm 30 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 29 xã: thị xã Vũ Thư, thôn Hồng Lý, làng mạc Đồng Thanh, xóm Xuân Hòa, làng Hiệp Hòa, thôn Phúc Thành, làng mạc Tân Phong, Xã song Lãng, xã Tân Hòa, buôn bản Việt Hùng, làng mạc Minh Lãng, buôn bản Minh Khai, xã Dũng Nghĩa, thôn Minh Quang, buôn bản Tam Quang, xã Tân Lập, làng mạc Bách Thuận, xã Tự Tân, Xã tuy nhiên An, làng mạc Trung An, làng mạc Vũ Hội, xã Hòa Bình, làng mạc Nguyên Xá, thôn Việt Thuận, thôn Vũ Vinh, làng mạc Vũ Đoài, buôn bản Vũ Tiến, thôn Vũ Vân, làng mạc Duy Nhất, xóm Hồng Phong.