Tỉnh hà tĩnh có bao nhiêu huyện

     

Theo nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về câu hỏi sắp xếp các đơn vị hành bao gồm cấp xã, tp. Hà tĩnh có 13 đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, 216 đơn vị hành chủ yếu cấp xã (80 đơn vị chức năng hành chính cấp buôn bản được sắp xếp thành 34 xã mới, sút 46 xã). Báo tp. Hà tĩnh thông tin chi tiết 34 xã, phường, thị trấn mới của tỉnh sau khi sắp xếp.

Bạn đang xem: Tỉnh hà tĩnh có bao nhiêu huyện

*

Theo nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban hay vụ Quốc hội về câu hỏi sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã, tp. Hà tĩnh có 13 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp huyện, 216 đơn vị hành bao gồm cấp thôn (80 đơn vị hành chủ yếu cấp buôn bản được thu xếp thành 34 làng mạc mới, sút 46 xã). Báo tp. Hà tĩnh thông tin chi tiết 34 xã, phường, thị trấn mới của tỉnh sau thời điểm sắp xếp.

*

HUYỆN NGHI XUÂN

Sắp xếp những đơn vị hành thiết yếu cấp xã thuộc huyện Nghi Xuân như sau:

1) ra đời xã Đan ngôi trường trên các đại lý nhập tổng thể 6,48 km2 diện tích s tự nhiên, 2.639 tín đồ của thôn Xuân Đan và toàn thể 7,20 km2 diện tích s tự nhiên, 4.662 tín đồ của làng mạc Xuân Trường. Sau khoản thời gian thành lập, thôn Đan Trường tất cả 13,68 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 7.301 người.

Xã Đan Trường giáp xã Xuân Hội, làng Xuân Phổ; tỉnh tỉnh nghệ an và biển lớn Đông;

2) thành lập và hoạt động thị trấn Tiên Điền trên cửa hàng nhập toàn thể 3,64 km2 diện tích s tự nhiên, 3.086 tín đồ của làng mạc Tiên Điền và toàn cục 1,41 km2 diện tích s tự nhiên, 2.570 bạn của thị xã Nghi Xuân. Sau khoản thời gian thành lập, thị trấn Tiên Điền tất cả 5,05 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 5.656 người.

Thị trấn Tiên Điền giáp các xã Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Mỹ, Xuân Yên cùng tỉnh Nghệ An.

Sau khi sắp đến xếp, thị trấn Nghi Xuân tất cả 17 đơn vị chức năng hành chính cấp xã, gồm 15 xã cùng 02 thị trấn.

*

HUYỆN CAN LỘC

Sắp xếp những đơn vị hành thiết yếu cấp làng mạc thuộc huyện Can Lộc như sau:

1) Nhập toàn thể 6,81 km2 diện tích tự nhiên, 3.276 fan của xã Tiến Lộc vào thị xã Nghèn. Sau khoản thời gian nhập, thị trấn Nghèn bao gồm 18,33 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 16.913 người.

Thị trấn Nghèn giáp những xã Khánh Vĩnh Yên, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Tùng Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc cùng huyện Thạch Hà;

2) ra đời xã Khánh Vĩnh im trên các đại lý nhập tổng thể 6,43 km2 diện tích s tự nhiên, 3.790 tín đồ của làng mạc Khánh Lộc; toàn thể 6,33 km2 diện tích s tự nhiên, 2.866 bạn của xã Vĩnh Lộc và toàn bộ 5,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.588 người của xã yên Lộc. Sau khi thành lập, làng mạc Khánh Vĩnh Yên có 18,63 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 10.244 người.

Xã Khánh Vĩnh yên giáp những xã Gia Hanh, Kim tuy vậy Trường, Thanh Lộc, Thượng Lộc, Trung Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc và thị xã Nghèn;

3) thành lập xã Kim tuy vậy Trường trên các đại lý nhập cục bộ 6,24 km2 diện tích tự nhiên, 3.013 người của làng Kim Lộc; toàn bộ 5,13 km2 diện tích s tự nhiên, 3.774 tín đồ của xã song Lộc và toàn cục 4,57 km2 diện tích s tự nhiên, 2.118 tín đồ của làng Trường Lộc. Sau khi thành lập, xóm Kim song Trường có 15,94 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 8.905 người.

Xã Kim song Trường giáp những xã Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Phú Lộc, Thanh Lộc, thường Nga; thị trấn Đức Thọ cùng thị buôn bản Hồng Lĩnh;

Sau khi sắp xếp, thị xã Can Lộc có 18 đơn vị chức năng hành chính cấp xã, bao gồm 16 xã với 02 thị trấn.

*

HUYỆN ĐỨC THỌ

Sắp xếp những đơn vị hành chính cấp làng mạc thuộc huyện Đức thọ như sau:

1) Nhập cục bộ 3,26 km2 diện tích s tự nhiên, 4.167 người của thôn Đức yên ổn vào thị xã Đức Thọ. Sau khi nhập, thị trấn Đức Thọ tất cả 6,70 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 11.728 người.

Thị trấn Đức lâu giáp những xã Bùi La Nhân, Liên Minh, Tân Dân, trường Sơn và Tùng Ảnh;

2) ra đời xã Tùng Châu trên đại lý nhập toàn cục 4,80 km2 diện tích s tự nhiên, 1.717 bạn của làng Đức Tùng và toàn thể 4,81 km2 diện tích tự nhiên, 1.654 tín đồ của buôn bản Đức Châu. Sau khoản thời gian thành lập, thôn Tùng Châu tất cả 9,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 3.371 người.

Xã Tùng Châu giáp những xã Bùi La Nhân, Liên Minh, quang Vĩnh với tỉnh Nghệ An;

3) ra đời xã quang Vĩnh trên cơ sở nhập toàn thể 5,45 km2 diện tích tự nhiên, 1.928 người của buôn bản Đức quang và toàn bộ 3,82 km2 diện tích s tự nhiên, 1.201 tín đồ của xã Đức Vĩnh. Sau thời điểm thành lập, thôn Quang Vĩnh tất cả 9,27 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 3.129 người.

Xã quang Vĩnh giáp các xã Bùi La Nhân, Tùng Châu, im Hồ; thị làng mạc Hồng Lĩnh cùng tỉnh Nghệ An;

4) ra đời xã Bùi La Nhân trên cơ sở nhập toàn cục 6,05 km2 diện tích tự nhiên, 2.899 bạn của làng Bùi Xá; cục bộ 3,32 km2 diện tích s tự nhiên, 1.486 người của làng Đức La và cục bộ 4,24 km2 diện tích tự nhiên, 2.249 người của thôn Đức Nhân. Sau khoản thời gian thành lập, làng Bùi La Nhân gồm 13,61 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 6.634 người.

Xã Bùi La Nhân giáp những xã Lâm Trung Thủy, Liên Minh, quang Vĩnh, Tân Dân, thanh thản Thịnh, Tùng Châu, Yên hồ và thị xã Đức Thọ;

5) thành lập xã Lâm Trung Thủy trên cửa hàng nhập toàn thể 6,22 km2 diện tích s tự nhiên, 4.800 người của làng mạc Đức Lâm; toàn thể 4,05 km2 diện tích s tự nhiên, 2.937 fan của làng mạc Trung Lễ và toàn bộ 4,75 km2 diện tích s tự nhiên, 2.900 tín đồ của buôn bản Đức Thủy. Sau thời điểm thành lập, làng Lâm Trung Thủy gồm 15,02 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 10.637 người.

Xã Lâm Trung Thủy giáp những xã An Dũng, Bùi La Nhân, Tân Dân và thanh bình Thịnh;

6) thành lập và hoạt động xã thanh thản Thịnh trên cửa hàng nhập toàn bộ 5,74 km2 diện tích s tự nhiên, 3.584 fan của xóm Đức Thanh; toàn cục 3,72 km2 diện tích tự nhiên, 3.927 người của thôn Đức Thịnh và toàn bộ 4,18 km2 diện tích s tự nhiên, 6.550 fan của làng mạc Thái Yên. Sau khoản thời gian thành lập, xã thanh bình Thịnh có 13,64 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 14.061 người.

Xã thanh thản Thịnh giáp các xã An Dũng, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, lặng Hồ; huyện Can Lộc với thị làng Hồng Lĩnh;

7) ra đời xã An Dũng trên đại lý nhập toàn thể 13,22 km2 diện tích tự nhiên, 4.822 fan của làng mạc Đức An và tổng thể 11,49 km2 diện tích s tự nhiên, 3.544 fan của làng mạc Đức Dũng. Sau khi thành lập, làng An Dũng gồm 24,71 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 8.366 người.

Xã An Dũng giáp những xã Đức Đồng, Lâm Trung Thủy, Tân Dân, Tân Hương, thanh bình Thịnh cùng huyện Can Lộc;

8) ra đời xã Hòa Lạc trên cửa hàng nhập tổng thể 7,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.121 fan của làng Đức Lạc và toàn bộ 8,44 km2 diện tích s tự nhiên, 2.542 bạn của làng mạc Đức Hòa. Sau khoản thời gian thành lập, xã Hòa Lạc bao gồm 16,31 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 5.663 người.

Xã Hòa Lạc giáp các xã Đức Đồng, Tân Dân, Tùng Ảnh; huyện mùi hương Sơn và huyện Vũ Quang;

9) thành lập xã Tân Dân trên cửa hàng nhập tổng thể 9,99 km2 diện tích s tự nhiên, 4.838 fan của buôn bản Đức Long và cục bộ 7,23 km2 diện tích s tự nhiên, dân số 2.557 fan của thôn Đức Lập. Sau thời điểm thành lập, xóm Tân Dân bao gồm 17,22 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 7.395 người.

Xã Tân Dân giáp các xã An Dũng, Bùi La Nhân, Đức Đồng, Hòa Lạc, Lâm Trung Thủy, Tùng Ảnh và thị trấn Đức Thọ;

Sau khi sắp tới xếp, thị trấn Đức Thọ bao gồm 16 đơn vị hành chính, tất cả 15 xã với 01 thị trấn.

*

HUYỆN HƯƠNG SƠN

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xóm thuộc huyện hương thơm Sơn như sau:

1) thành lập và hoạt động xã Kim Hoa trên đại lý nhập toàn bộ 6,22 km2 diện tích tự nhiên, 2.060 tín đồ của thôn Sơn Phúc; toàn cục 19,16 km2 diện tích s tự nhiên, 1.937 bạn của làng Sơn Mai và tổng thể 21,11 km2 diện tích s tự nhiên, 3.701 người của xóm Sơn Thủy. Sau khoản thời gian thành lập, làng Kim Hoa tất cả 46,49 km2¬ diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 7.698 người.

Xã Kim Hoa giáp những xã đánh Bằng, tô Bình, tô Châu, sơn Ninh, tô Phú, đánh Trường và huyện Vũ Quang;

2) thành lập xã Tân Mỹ Hà trên cơ sở nhập toàn thể 3,50 km2 diện tích s tự nhiên, 2.083 người của buôn bản Sơn Hà; toàn thể 7,21 km2 diện tích s tự nhiên, 1.593 bạn của làng mạc Sơn Tân và toàn bộ 3,27 km2 diện tích tự nhiên, 1.708 tín đồ của buôn bản Sơn Mỹ. Sau thời điểm thành lập, xóm Tân Mỹ Hà gồm 13,98 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 5.384 người.

Xã Tân Mỹ Hà giáp những xã An Hòa Thịnh, sơn Bình, đánh Châu, sơn Long, đánh Ninh, đánh Trà; huyện Đức Thọ và tỉnh Nghệ An;

3) ra đời xã An Hòa Thịnh trên cơ sở nhập tổng thể 4,30 km2 diện tích tự nhiên, 1.996 bạn của làng mạc Sơn An; toàn thể 3,86 km2 diện tích tự nhiên, 2.057 người của làng Sơn Hòa và tổng thể 5,88 km2 diện tích s tự nhiên, 2.180 người của xóm Sơn Thịnh. Sau khi thành lập, làng An Hòa Thịnh bao gồm 14,04 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 6.233 người.

Xã An Hòa Thịnh giáp những xã sơn Lễ, tô Ninh, tô Tiến, Tân Mỹ Hà cùng tỉnh Nghệ An;

4) ra đời xã quang Diệm trên các đại lý nhập toàn thể 15,53 km2 diện tích s tự nhiên, 2.418 tín đồ của xóm Sơn quang và toàn thể 18,79 km2 diện tích s tự nhiên, 4.148 người của thôn Sơn Diệm. Sau khoản thời gian thành lập, làng Quang Diệm có 34,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 6.566 người.

Xã quang Diệm giáp các xã tô Giang, sơn Hàm, sơn Lâm, tô Lĩnh, tô Tây và thị trấn Phố Châu;

Sau khi sắp đến xếp, huyện hương Sơn bao gồm 25 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã, bao gồm 23 xã và 02 thị trấn.

*

HUYỆN VŨ QUANG

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thôn thuộc thị xã Vũ quang như sau:

1) thành lập và hoạt động xã quang Thọ trên cơ sở nhập tổng thể 44,10 km2 diện tích s tự nhiên, 2.350 tín đồ của xã hương Thọ và tổng thể 213,84 km2 diện tích tự nhiên, 594 fan của xã hương Quang sau thời điểm điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành thiết yếu quy định tại điểm a khoản này. Sau thời điểm thành lập, làng mạc Quang Thọ có 257,94 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 2.944 người.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 4: Viết Thư Cho Bạn Kể Về Tình Hình Học Tập Của Em Lớp 3 4 Mẫu)

Xã quang Thọ giáp các xã Đức Hương, Đức Liên, mùi hương Minh, lâu Điền, thị trấn Vũ Quang; huyện hương thơm Khê với nước cùng hòa Dân người sở hữu dân Lào;

2) thành lập và hoạt động xã lâu Điền trên cơ sở nhập toàn thể 45,91 km2 diện tích s tự nhiên, 2.910 tín đồ của thôn Sơn lâu và toàn bộ 152,38 km2 diện tích tự nhiên, 369 tín đồ của xã hương thơm Điền sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại điểm a khoản này. Sau khi thành lập, làng mạc Thọ Điền bao gồm 198,29 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 3.279 người.

Xã thọ Điền liền kề xã Đức Lĩnh, xóm Quang Thọ, thị xã Vũ Quang; huyện mùi hương Sơn và nước cộng hòa Dân người chủ sở hữu dân Lào;

3) Điều chỉnh 9,80 km2 diện tích tự nhiên của xã hương Minh vào xã hương Quang; kiểm soát và điều chỉnh 121,74 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên của xã mùi hương Quang vào xã mùi hương Điền. Sau thời điểm điều chỉnh, xã mùi hương Quang gồm 213,84 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 594 người; xã mùi hương Điền gồm 152,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 369 người; xã hương thơm Minh tất cả 39,84 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 2.589 người.

Xã mùi hương Minh giáp các xã Đức Bồng, Đức Hương, quang Thọ và thị trấn Vũ Quang;

Sau khi sắp tới xếp, thị xã Vũ Quang gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 09 xã và 01 thị trấn.

*

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Sắp xếp những đơn vị hành bao gồm cấp xóm thuộc huyện mùi hương Khê như sau:

1) thành lập và hoạt động xã Điền Mỹ trên đại lý nhập toàn bộ 49,80 km2 diện tích s tự nhiên, 2.732 người của xóm Phương Mỹ và toàn thể 14,00 km2 diện tích s tự nhiên, 2.031 fan của xóm Phương Điền. Sau khi thành lập, làng mạc Điền Mỹ tất cả 63,80 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 4.763 người.

Xã Điền Mỹ giáp các xã Hà Linh, Hòa Hải, Phúc Đồng, các huyện Can Lộc, Đức Thọ với Vũ Quang;

Sau khi sắp đến xếp, huyện hương Khê bao gồm 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm trăng tròn xã và 01 thị trấn.

*

HUYỆN CẨM XUYÊN

Sắp xếp các đơn vị hành thiết yếu cấp xã thuộc thị xã Cẩm Xuyên như sau:

1) Nhập toàn cục 8,90 km2 diện tích tự nhiên, 3.918 tín đồ của làng mạc Cẩm Huy vào thị xã Cẩm Xuyên. Sau khi nhập, thị xã Cẩm Xuyên có 15,53 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 12.857 người.

Thị trấn Cẩm Xuyên giáp những xã Cẩm Hưng, Cẩm Quan, Cẩm Quang, nam giới Phúc Thăng và Yên Hòa;

2) ra đời xã yên ổn Hòa trên cơ sở nhập toàn cục 8,54 km2 diện tích s tự nhiên, 3.915 bạn của thôn Cẩm yên ổn và cục bộ 14,46 km2 diện tích s tự nhiên, 4.314 tín đồ của xã Cẩm Hòa. Sau khi thành lập, xã lặng Hòa gồm 23,00 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 8.229 người.

Xã yên ổn Hòa giáp các xã Cẩm Bình, Cẩm Dương, Cẩm Quang, nam giới Phúc Thăng, thị xã Cẩm Xuyên; thị trấn Thạch Hà và hải dương Đông;

3) thành lập và hoạt động xã phái mạnh Phúc Thăng trên các đại lý nhập cục bộ 8,63 km2 diện tích s tự nhiên, 3.713 tín đồ của buôn bản Cẩm Nam; tổng thể 7,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.158 người của làng mạc Cẩm Phúc và toàn cục 6,84 km2 diện tích tự nhiên, 3.926 tín đồ của làng mạc Cẩm Thăng. Sau khi thành lập, làng Nam Phúc Thăng bao gồm 23,27 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 11.797 người.

Xã nam Phúc Thăng giáp những xã Cẩm Dương, Cẩm Hà, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, yên ổn Hòa, thị xã Thiên gắng và thị trấn Cẩm Xuyên;

4) sau thời điểm sắp xếp, huyện Cẩm Xuyên gồm 23 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp xã, bao gồm 21 xã và 02 thị trấn.

*

HUYỆN LỘC HÀ

Sắp xếp những đơn vị hành thiết yếu cấp xóm thuộc thị trấn Lộc Hà như sau:

1) thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở tổng thể 9,39 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 9.624 người của buôn bản Thạch Bằng.

Thị trấn Lộc Hà giáp các xã Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc; thị trấn Thạch Hà và hải dương Đông;

2) thành lập và hoạt động xã an ninh trên cơ sở nhập toàn thể 4,93 km2 diện tích s tự nhiên, 3.150 fan của xã An Lộc và cục bộ 4,35 km2 diện tích tự nhiên, 4.885 fan của làng mạc Bình Lộc. Sau khi thành lập, xã an toàn có 9,28 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 8.035 người.

Xã bình an giáp các xã Tân Lộc, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc với Phù Lưu;

Sau khi chuẩn bị xếp, huyện Lộc Hà gồm 12 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp xã, tất cả 11 xã và 01 thị trấn.

*

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Sắp xếp những đơn vị hành thiết yếu cấp làng thuộc thành phố tp hà tĩnh như sau:

1) ra đời xã Đồng Môn trên cửa hàng nhập toàn cục 3,40 km2 diện tích tự nhiên, 3.749 bạn của làng Thạch Đồng và cục bộ 5,53 km2 diện tích s tự nhiên, 3.185 fan của thôn Thạch Môn. Sau khoản thời gian thành lập, thôn Đồng Môn bao gồm 8,93 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 6.934 người.

Xã Đồng Môn gần kề xã Thạch Hạ, làng Thạch Hưng, phường Thạch Quý cùng huyện Thạch Hà;

Sau khi sắp xếp, thành phố tỉnh hà tĩnh có 15 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã, gồm 05 xã và 10 phường.

*

HUYỆN THẠCH HÀ

Sắp xếp những đơn vị hành chủ yếu cấp thôn thuộc thị xã Thạch Hà như sau:

1) Nhập toàn thể 6,31 km2 diện tích s tự nhiên, 3.578 người của buôn bản Thạch Thanh vào thị xã Thạch Hà. Sau thời điểm nhập, thị xã Thạch Hà bao gồm 14,93 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 13.647 người.

Thị trấn Thạch Hà giáp các xã lưu lại Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Long, Việt Tiến; huyện Lộc Hà và tp Hà Tĩnh;

2) thành lập xã Việt Tiến trên cửa hàng nhập toàn bộ 6,68 km2 diện tích tự nhiên, 3.767 fan của thôn Phù Việt; cục bộ 6,07 km2 diện tích tự nhiên, 3.394 bạn của làng mạc Việt Xuyên và tổng thể 7,26 km2 diện tích tự nhiên, 2.065 người của làng Thạch Tiến. Sau thời điểm thành lập, làng Việt Tiến có 20,01 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 9.226 người.

Xã Việt Tiến giáp các xã giữ Vĩnh Sơn, Thạch Ngọc, Thạch Sơn, Thạch Long, Thạch Kênh, Thạch Liên, thị xã Thạch Hà và huyện Can Lộc;

3) thành lập xã giữ Vĩnh đánh trên các đại lý nhập cục bộ 6,64 km2 diện tích tự nhiên, 3.492 bạn của buôn bản Thạch Lưu; toàn thể 11,77 km2 diện tích s tự nhiên, 6.092 fan của thôn Thạch Vĩnh và cục bộ 22,59 km2 diện tích s tự nhiên, 3.176 tín đồ của xóm Bắc Sơn. Sau thời điểm thành lập, xã lưu Vĩnh Sơn gồm 41,00 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 12.760 người.

Xã lưu giữ Vĩnh sơn giáp các xã Ngọc Sơn, Thạch Đài, Thạch Ngọc, Thạch Xuân, Việt Tiến, thị xã Thạch Hà với huyện hương Khê;

4) thành lập xã Tân Lâm hương thơm trên cơ sở nhập toàn bộ 9,40 km2 diện tích tự nhiên, 7.203 người của thôn Thạch Tân; toàn cục 5,06 km2 diện tích s tự nhiên, 2.845 bạn của buôn bản Thạch Lâm và toàn bộ 6,13 km2 diện tích s tự nhiên, 4.166 tín đồ của xã Thạch Hương. Sau khi thành lập, làng Tân Lâm Hương tất cả 20,59 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 14.214 người.

Xã Tân Lâm mùi hương giáp các xã nam Điền, Thạch Đài, Thạch Xuân; thị trấn Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh;

5) thành lập và hoạt động xã phái mạnh Điền trên cơ sở nhập toàn bộ 21,05 km2 diện tích s tự nhiên, 1.959 bạn của buôn bản Nam hương và tổng thể 26,13 km2 diện tích s tự nhiên, 5.262 người của xã Thạch Điền. Sau khoản thời gian thành lập, làng mạc Nam Điền bao gồm 47,18 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 7.221 người.

Xã phái mạnh Điền cạnh bên xã Tân Lâm Hương với xã Thạch Xuân; huyện Cẩm Xuyên với huyện hương Khê;

6) thành lập xã Đỉnh Bàn trên cửa hàng nhập toàn bộ 8,84 km2 diện tích s tự nhiên, 3.563 tín đồ của xã Thạch Đỉnh và toàn cục 13,62 km2 diện tích s tự nhiên, 3.332 tín đồ của xóm Thạch Bàn. Sau khoản thời gian thành lập, xóm Đỉnh Bàn gồm 22,46 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 6.895 người.

Xã Đỉnh Bàn sát xã Thạch Hải và xã Thạch Khê; thị trấn Lộc Hà, thành phố thành phố hà tĩnh và đại dương Đông;

Sau khi sắp đến xếp, huyện Thạch Hà bao gồm 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã với 01 thị trấn.

*

HUYỆN KỲ ANH

Sắp xếp các đơn vị hành chủ yếu cấp xã thuộc thị xã Kỳ Anh như sau:

1) thành lập xã Lâm hợp trên cửa hàng nhập toàn bộ 36,32 km2 diện tích s tự nhiên, 4.905 tín đồ của làng Kỳ Lâm và cục bộ 25,33 km2 diện tích s tự nhiên, 2.302 tín đồ của buôn bản Kỳ Hợp. Sau khi thành lập, xóm Lâm Hợp gồm 61,65 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 7.207 người.

Xã Lâm hòa hợp giáp các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Văn với thị thôn Kỳ Anh;

Sau khi chuẩn bị xếp, thị trấn Kỳ Anh tất cả 20 đơn vị chức năng hành chính cấp xã.

*

TX KỲ ANH

Sắp xếp những đơn vị hành thiết yếu cấp xóm thuộc thị buôn bản Kỳ Anh như sau:

1) thành lập phường Hưng Trí trên cơ sở nhập toàn thể 14,78 km2 diện tích tự nhiên, 1.748 fan của làng mạc Kỳ Hưng và tổng thể 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 11.665 fan của phường Sông Trí. Sau thời điểm thành lập, phường Hưng Trí có 19,96 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 13.413 người.

Xem thêm: Bài 20: Giây Thế Kỉ Lớp 4 Trang 22 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 4 Tập 1

Phường Hưng Trí liền kề phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Hà, xóm Kỳ Hoa cùng huyện Kỳ Anh;

Sau khi sắp đến xếp, thị buôn bản Kỳ Anh bao gồm 11 đơn vị hành chủ yếu cấp xã, có 06 phường cùng 05 xã.