TÍNH CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC

     
Công thức lượng giác – giá trị lượng giác của góc lớp 10

Công thức lượng giác lớp 10 là 1 phần kiến thức quan liêu trọng. Để giải được phương trình lượng giác sinh hoạt lớp 11 thì học sinh cần vắt vững các kiến thức:

Cách màn trình diễn một góc lượng giác, một cung lượng giác trên phố tròn đơn vị chức năng (đường tròn lượng giác).Cách tính những giá trị lượng giác của một cung bởi định nghĩa.Công thức lượng giác của các góc cùng cung tất cả liên quan đặc trưng (còn gọi là cung liên kết).Các cách làm lượng giác bao gồm công thức cộng, cách làm nhân đôi, phương pháp nhân ba, cách làm hạ bậc, công thức biến hóa tích thành tổng, công thức đổi khác tổng thành tích.

Bạn đang xem: Tính các giá trị lượng giác

1. Màn biểu diễn cung và góc lượng giác trê tuyến phố tròn lượng giác

*

Biểu diễn cung cùng góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Từng một góc lượng giác gồm số đo $alpha$ lúc biểu diễn trên đường tròn lượng giác sẽ tương xứng với một điểm $M$ độc nhất vô nhị (xem hình vẽ).

Khi đó, hoành độ của điểm $M$ được gọi là cosin của góc lượng giác $alpha$, tung độ của điểm $M$ được call là sin của góc $alpha$.

2. Công thức lượng giác cơ bản

(sin ^2 alpha+cos ^2 alpha=1)(1+ an ^2 alpha=frac1cos ^2 alpha, alpha eq fracpi2+k pi, k in Z )(1+cot ^2 alpha=frac1sin ^2 alpha, alpha eq k pi, k in Z)( an alpha cdot cot alpha=1, alpha eq k fracpi2, k in Z)

3. Quý giá lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

Để dễ nhớ, họ có câu “cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tang”

3.1. Cực hiếm lượng giác của những cung rộng nhau số chẵn lần (pi)

(sin (alphapm k2pi)=sin alpha)(cos (alphapm k2pi)=cos alpha)( an (alphapm k2pi)= an alpha)(cot (alphapm k2pi)=cot alpha)

Vì những điểm hơn kém nhau chẵn lần (pi) thì có cùng điểm biểu diễn trên tuyến đường tròn lượng giác nên các giá trị lượng giác của chúng là như nhau.

Xem thêm: Phim Truyện: Những Ngọn Nến Trong Đêm Phần 2 Tập 8, Những Ngọn Nến Trong Đêm Phần 2 Tập 8

3.2. Cực hiếm lượng giác của những cung đối nhau (alpha) với (-alpha)

(cos (-alpha)=cos alpha)(sin (-alpha)=-sin alpha)( an (-alpha)=- an alpha)(cot (-alpha)=-cot alpha)

3.3. Quý giá lượng giác của những cung bù nhau

Hai cung bù nhau (góc bù nhau) là 2 cung bao gồm tổng bằng (pi).

(sin (pi-alpha)=sin alpha)(cos (pi-alpha)=-cos alpha)( an (pi-alpha)=- an alpha)(cot (pi-alpha)=-cot alpha)

3.4. Quý giá lượng giác của các cung hơn hèn (pi)

(sin (alphapmpi)=-sin alpha)(cos (alphapmpi)=-cos alpha)( an (alphapmpi)= an alpha)(cot (alphapmpi)=cot alpha)

3.5. Quý hiếm lượng giác của những cung phụ nhau

Hai cung phụ nhau (góc phụ nhau) là 2 cung tất cả tổng bằng (fracpi2).

Xem thêm: Kỹ Thuật Ném Rổ Một Tay Trên Vai, Kỹ Thuật Ném Bóng Rổ 2 Bước

(sin left(fracpi2-alpha ight)=cos alpha)(cos left(fracpi2-alpha ight)=sin alpha)( an left(fracpi2-alpha ight)=cot alpha)(cot left(fracpi2-alpha ight)= an alpha)

3.6. Quý giá lượng giác của những cung rộng nhau (fracpi2)

Các cung hơn nhau (fracpi2) có nghĩa là (left(alpha+fracpi2 ight)) với (alpha ).

(sin left(alpha+fracpi2 ight)=cos alpha)(cos left(alpha+fracpi2 ight)=-sin alpha)( an left(alpha+fracpi2 ight)=-cot alpha)(cot left(alpha+fracpi2 ight)=- an alpha)

4. Cách làm lượng giác

4.1. Cách làm lượng giác phương pháp cộng

(cos (a-b)=cos a cos b+sin a sin b)(cos (a+b)=cos a cos b-sin a sin b)(sin (a-b)=sin a cos b-cos a sin b)(sin (a+b)=sin a cos b+cos a sin b)( an (a-b)=frac an a- an b1+ an a an b)( an (a+b)=frac an a+ an b1- an a an b)

4.2. Phương pháp nhân đôi

(sin 2 alpha=2 sin alpha cos alpha)(cos 2 alpha=cos ^2 alpha-sin ^2 alpha=2 cos ^2 alpha-1=1-2 sin ^2 alpha)( an 2 alpha=frac2 an alpha1- an ^2 alpha)

4.3. Bí quyết hạ bậc

(cos ^2 alpha=frac1+cos 2 alpha2 )(sin ^2 alpha=frac1-cos 2 alpha2 )( an ^2 alpha=frac1-cos 2 alpha1+cos 2 alpha)

4.4. Công thức thay đổi tổng thành tích

(cos alpha+cos eta=2 cos fracalpha+eta2 cos fracalpha-eta2)(cos alpha-cos eta=-2 sin fracalpha+eta2 sin fracalpha-eta2)(sin alpha+sin eta=2 sin fracalpha+eta2 cos fracalpha-eta2)(sin alpha-sin eta=2 cos fracalpha+eta2 sin fracalpha-eta2)

4.5. Công thức thay đổi tích thành tổng

(cos a cos b=frac12)(sin a sin b=frac12)(sin a cos b=frac12)