TỈNH BÌNH THUẬN CÓ BAO NHIÊU XÃ

     

Tỉnh Bình Thuận gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Bình Thuận là một Tỉnh ở trong Duyên Hải nam giới Trung cỗ của nước ta, tất cả trung trung tâm hành chính để tại Thành phố Phan Thiết. Tỉnh giấc Bình Thuận có dân số khoảng 1.230.808 và biển lớn số xe cộ là 86. Thức giấc Bình Thuận gồm 11 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh bình thuận có bao nhiêu xã


Xem các vị trí du định kỳ tại thức giấc Bình Thuận

*
Bản vật dụng hành bao gồm Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận gồm bao nhiêu làng mạc phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 7.812,8 km2 thì tỉnh Bình Thuận gồm bao nhiêu huyện, thị xã, làng mạc phường thị xã nhỉ? chắc rằng bạn chưa chắc chắn Tỉnh Bình Thuận gồm tới 11 cung cấp quận thị xã thị xã, trong các số đó Tỉnh Bình Thuận bao gồm 128 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Thành phố Phan Thiết bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại thành phố Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết bao gồm 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 4 xã cùng 14 phường: Phường Mũi Né, Phường Hàm Tiến, Phường Phú Hài, Phường Phú Thủy, Phường Phú Tài, Phường Phú Trinh, Phường Xuân An, Phường Thanh Hải, Phường Bình Hưng, Phường Đức Nghĩa, Phường Lạc Đạo, Phường Đức Thắng, Phường Hưng Long, Phường Đức Long, làng Thiện Nghiệp, thôn Phong Nẫm, làng mạc Tiến Lợi, buôn bản Tiến Thành.

2. Thị xóm La Gi có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thị buôn bản La Gi

Thị thôn La Gi bao gồm 9 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 4 xã cùng 5 phường: Phường Phước Hội, Phường Phước Lộc, Phường Tân Thiện, Phường Tân An, Phường Bình Tân, xóm Tân Hải, xóm Tân Tiến, làng Tân Bình, buôn bản Tân Phước.

3. Huyện Tuy Phong có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Tuy Phong

Huyện mặc dù Phong tất cả 12 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 10 xã: thị trấn Liên Hương, thị xã Phan Rí Cửa, làng mạc Phan Dũng, xóm Phong Phú, thôn Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tân, buôn bản Phú Lạc, xã Phước Thể, xóm Hòa Minh, xóm Chí Công, làng Bình Thạnh, thôn Hòa Phú.

4. Thị trấn Bắc Bình gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Bắc Bình

Huyện Bắc Bình có 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 16 xã: thị trấn Chợ Lầu, buôn bản Phan Sơn, xóm Phan Lâm, thôn Bình An, xóm Phan Điền, làng Hải Ninh, thôn Sông Lũy, xóm Phan Tiến, xã Sông Bình, thị xã Lương Sơn, làng Phan Hòa, làng Phan Thanh, làng mạc Hồng Thái, làng Phan Hiệp, buôn bản Bình Tân, thôn Phan Rí Thành, làng mạc Hòa Thắng, làng mạc Hồng Phong.

5. Thị xã Hàm Thuận Bắc gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc tất cả 17 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị trấn và 15 xã: thị xã Ma Lâm, thị trấn Phú Long, thôn La Dạ, xóm Đông Tiến, xóm Thuận Hòa, xóm Đông Giang, làng Hàm Phú, thôn Hồng Liêm, thôn Thuận Minh, xã Hồng Sơn, xã Hàm Trí, xóm Hàm Đức, xã Hàm Liêm, thôn Hàm Chính, làng mạc Hàm Hiệp, làng mạc Hàm Thắng, xã Đa Mi.

Xem thêm: Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Bãi Biển Trong Tiếng Anh Là Gì

6. Thị xã Hàm Thuận Nam tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Hàm Thuận Nam bao gồm 13 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 12 xã: thị trấn Thuận Nam, buôn bản Mỹ Thạnh, làng Hàm Cần, làng mạc Mương Mán, thôn Hàm Thạnh, buôn bản Hàm Kiệm, xóm Hàm Cường, làng mạc Hàm Mỹ, làng mạc Tân Lập, làng Hàm Minh, xã Thuận Quí, làng Tân Thuận, xóm Tân Thành.

7. Thị trấn Tánh Linh tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Tánh Linh

Huyện Tánh Linh bao gồm 14 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 13 xã: thị trấn Lạc Tánh, làng Bắc Ruộng, xóm Măng Tố, buôn bản Nghị Đức, buôn bản La Ngâu, buôn bản Huy Khiêm, thôn Đức Tân, buôn bản Đức Phú, thôn Đồng Kho, buôn bản Gia An, xã Đức Bình, thôn Gia Huynh, xóm Đức Thuận, buôn bản Suối Kiết.

8. Huyện Đức Linh tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Đức Linh

Huyện Đức Linh tất cả 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị trấn và 11 xã: thị trấn Võ Xu, thị xã Đức Tài, xã Đa Kai, làng Sùng Nhơn, thôn Mê Pu, thôn Nam Chính, xã Đức Chính, làng Đức Hạnh, xã Đức Tín, làng mạc Vũ Hoà, buôn bản Tân Hà, thôn Đông Hà, làng mạc Trà Tân.

9. Huyện Hàm Tân tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Hàm Tân

Huyện Hàm Tân gồm 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 8 xã: thị xã Tân Minh, thị trấn Tân Nghĩa, xóm Sông Phan, xã Tân Phúc, xóm Tân Đức, xóm Tân Thắng, Xã win Hải, thôn Tân Hà, làng mạc Tân Xuân, làng Sơn Mỹ.

Xem thêm:

10. Thị trấn Phú Quí bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Phú Quí

Huyện Phú Quí tất cả 3 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 3 xã: làng mạc Ngũ Phụng, làng Long Hải, xóm Tam Thanh.