Writing

     

Unit 13: Films và Cinema – giờ đồng hồ Anh Lớp 10

D. Writing

D. Writing Unit 13 Trang 137 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 10

Describing a film

Task 1. Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài xích mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.

Bạn đang xem: Writing

)

Of all the films I have seen. Titanic is the one I like best. Titanic is a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner (ship) on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young & generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, và although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg & sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.

Tạm dịch

Trong tất cả phim tôi đang xem, Titanic là phim tôi mê say nhất. Titanic là phim chuyện tình bi thảm. Nó nói về vụ chìm của mẫu tàu khách đẳng cấp và sang trọng trong chuyến hải hành thứ nhất vượt Đại Tây Dương. Phim được quây ớ Mỹ. Phim dựa vào câu chuyện thật của tai họa Titanic xẩy ra vào năm 1912. Những nhân vật đó là Jack Dawson với Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson là một nhà thám hiểm trẻ và hào phóng. Trong những lúc ở trên tàu, anh cứu giúp Rose DeWitt Bukater khỏi tự tử, và mặc dù cô đã đính hôn, cả hai người yêu nhau. Bé tàu đụng một băng sơn và chìm cấp tốc chóng. Rộng một ngàn người chết trong thảm họa, bao gồm cả Jack Dawson.

*

1. What is the name of the film?

2. What kind of film is Titanic?

3. What is it about?

4. Where is it made?

5. What is it based?

6. Who is/are the main character(s)?

7. What do you know about the character(s)?

8. Does the film have a happy or a sad ending?

Hướng dẫn giải

1. What is the name of the film? (Tên phim là gì?)

Đáp án: It is Titanic. (Đó là Titanic.)

2. What kind of film is Titanic? (Titanic là loại phim gì?)

Đáp án: Titanic is a tragic love story film. (Titanic là một bộ phim truyền hình tình yêu thương buồn.)

3. What is it about? (Nó nói về cái gì?)

Đáp án: It is about the sink of a luxury liner on her first voyage across the Atlantic Ocean. (Đó là về vấn đề chìm của một loại tàu cao cấp trên chuyến đi đầu tiên của qua Đại Tây Dương.)

4. Where is it made? (Nó được tạo thành ở đâu?)

Đáp án: It is made in America. (Nó được phân phối tại Mỹ.

Xem thêm: Bùi Xuân Phái Thể Hiện Ý Thơ Qua Tranh Đông Hồ Của Hồ Xuân Hương

)

5. What is it based? (Nó dựa vào cái gì?)

Đáp án: It is based on the true story of the Titanic disaster in 1912. (Nó dựa trên mẩu chuyện có thiệt về thảm họa Titanic vào năm 1912.)

6. Who is/are the main character(s)? (Ai là nhân đồ gia dụng chính?)

Đáp án: The main characters in Titanic are Jack Dawson và Rose DeWiti Bukater. (Các nhân vật chính trong Titanic là Jack Dawson với Rose DeWiti Bukater.)

7. What vị you know about the character(s)? (Bạn biết những gì về nhân vật?)

Đáp án: Jack is a young and generous adventurer & Rose is a beautiful girl who is already engaged. (Jack là 1 trong nhà thám hiểm tươi tắn và hào phóng cùng Rose là một cô gái xinh đẹp bạn đã gắn hôn.)

8. Does the film have a happy or a sad ending? (Bộ phim có một xong xuôi hạnh phúc tuyệt buồn?)

Đáp án: The film has a sad ending. (Bộ phim bao gồm một ngừng buồn.)

Task 2. Write about a film you have seen. Use the mô tả tìm kiếm of Titanic và the questions above as suggestions. (Viết về một phim em vẫn xem. Dùng biểu hiện của phim Titanic với các câu hỏi trên như thể gợi ý.)

Hướng dẫn giải

Poseidon is the film I have seen recently. It is a moving film. Just lượt thích Titanic, Poseidon is the name of the luxury liner which is hit by huge waves & sinks down on the New Year Eve. The main characters are Dylan Johns who tries to rescue himself instead of waiting for the death; Robert Ramsey and Richard Dreyfuss, a waiter who knows the building structure of the liner. All of them attempt to lớn find the way for their lives – with understanding, sympathy và solidarity they all succeed. The film has a happy ending.

Tạm dịch

Poseidon là bộ phim truyền hình tôi đang xem ngay gần đây. Đó là một bộ phim truyện cảm động. Cũng như Titanic, Poseidon là tên của bé thuyền cao cấp bị sóng lớn tiến công và chìm xuống vào đêm giao thừa. Nhân vật chính là Dylan Johns, hầu như người cố gắng tự cứu cầm vì chờ đợi cái chết; Robert Ramsey với Richard Dreyfuss, một người giao hàng biết kết cấu của bé thuyền. Tất cả họ nỗ lực tìm đường cho cuộc sống đời thường của chúng ta – với sự hiểu biết, thông cảm và đoàn kết tất cả họ đầy đủ thành công. Tập phim có một ngừng có hậu.

Các chúng ta Vừa xem Qua văn bản D. Writing Unit 13 Trang 137 SGK tiếng Anh Lớp 10. Bài xích Học bao gồm Task 1, Task 2, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến E. Language Focus – Unit 13: Films và Cinema, các bạn Cùng theo dõi và quan sát Nhé.

Xem thêm: Thiên Nhiên Là Gì? Vai Trò Của Thiên Nhiên Đối Với Đời Sống Con Người


Các ai đang xem D. Writing Unit 13 Trang 137 SGK tiếng Anh Lớp 10 thuộc Unit 13: Films & Cinema trên Tiếng Anh Lớp 10 môn tiếng Anh Lớp 10 của nguyenkhuyendn.edu.vn. Hãy dấn Đăng ký Nhận Tin Của website Để cập nhật Những thông tin Về học Tập mới nhất Nhé.