TAM GIÁC ĐỀU HÌNH VUÔNG LỤC GIÁC ĐỀU

     

I. TAM GIÁC ĐỀU

1. Nhận ra tam giác đều

Ghép 3 đoạn thẳng bằng nhau thành một tam giác, ta được một tam giác đều.

Bạn đang xem: Tam giác đều hình vuông lục giác đều

*

Tam giác đầy đủ là tam giác có cha cạnh đều nhau và tía góc bởi nhau

Lưu ý: Trong hình học, những cạnh bằng nhau (haycác góc bởi nhau) thường được chỉ rõ bởi cùng một kí hiệu.

*

Ví dụ:Trong hình bên, tam giác ABC hầu hết có:

Ba cạnh cân nhau AB = AC = BC;Ba góc ở ba đỉnh A, B, C bởi nhau.

2. Vẽ tam giác đều

Để vẽ tam giác đông đảo ABC có độ nhiều năm cạnh bằng 5 cmbằngthước vàcompa, ta làm theo các bước:

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm

*

Bước 2.Lấy A làm tâm, sử dụng compa vẽ 1 phần đường tròn có nửa đường kính AB
*
Bước 3. đem B làm cho tâm, sử dụng compa vẽ một trong những phần đường tròn có nửa đường kính BA; hotline C là giao điểm của hai phần mặt đường tròn vừa vẽ
*
Bước 4. cần sử dụng thước vẽ các đoạn thẳng AC cùng BC.

Ta được tam giác đông đảo ABC.

Xem thêm: New Triolein Có Công Thức Phân Tử Của Triolein Là Gì, Công Thức Phân Tử Của Triolein Là B C57H104O6

*

II. HÌNH VUÔNG

1. Nhận ra hình vuông

*

Hình vuông ABCD sống hình mặt có:

Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA;Hai cạnh đối AB với CD; AD và BC tuy vậy song với nhau;Hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD;Bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D là góc vuông.

2. Vẽ hình vuông

Ví dụ: Vẽ hình vuông vắn ABCD biết độ dài cạnh bởi 9 cm.

Bước 1. Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB bao gồm độ dài bởi 9 cm
*
Bước 2. Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng cùng với điểm A cùng một cạnh ê ke nằm tại AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn trực tiếp AD có độ dài bằng 9 cm
*
Bước 3. Xoay ê ke rồi tiến hành tương trường đoản cú như ở cách 2 để được cạnh BC bao gồm độ dài bởi 9 cm
*
Bước 4. Vẽ đoạn trực tiếp CD.
*

3. Chu vi và ăn mặc tích của hình vuông

Ta đã biết cách tính chu vi và ăn mặc tích của hình vuông vắn có độ nhiều năm cạnh bởi a, kia là:

Chu vi của hình vuông: C = 4a;Diện tích của hình vuông: S = a.a = a2.

316860
321287

III. LỤC GIÁC ĐỀU

*

Hình ABCDEG ở bên là lục giác đều, gồm các đặc điểm sau:

Các tam giác OAB,OBC, OCD, ODE, OEG, OGA là tam giác phần lớn nên các cạnh AB, BC, CD, DE, EG, GA tất cả độ dài bằng nhau.Các đường chéo cánh chính AD, BE, CG giảm nhau tại điểm O.Các đường chéo cánh chính AD, BE, CG gồm độ dài gấp rất nhiều lần độ lâu năm cạnh tam giác đều đề nghị chúng bởi nhau.Mỗi góc ngơi nghỉ đỉnh A,B, C, D, E, G của lục giác đông đảo ABCDEG đều gấp đôi góc của một tam giác đều đề xuất chúng bằng nhau.

Xem thêm: Top 100 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Vật Lý, 12 Đề Thi Học Kì Ii Vật Lí 11

Nhận xét:

Lục giác phần đông ABCDEGcó:

Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA;Ba đường chéo cánh chính giảm nhau trên điểm O;Ba đường chéo cánh chính bằng nhau: AD = BE = CG;Sáu góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G bởi nhau.