Cách tìm số nhỏ nhất chia hết cho 2 3 5 9 khác 0

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: đồ vật tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5Bài 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, đến 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra quá số nguyên tốBài 16: Ước bình thường và bội chungBài 17: Ước chung bự nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương một số ít học

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 bài 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9 giúp bạn giải các bài tập vào sách bài tập toán, học giỏi toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 133 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1: trong các số: 5319; 3240; 831:

a. Số nào chia hết đến 3 nhưng không phân tách hết cho 9?

b. Số nào phân tách hết cho cả 2, 3, 5, 9?

Lời giải:

a.Bạn đã xem: tìm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất khác 0 phân chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 – Số 5319

+ tất cả tổng những chữ số: 5 + 3 + 1 + 9 = 18

+ và vị 18 ⋮ 3 và 18 ⋮ 9

nên 5319 phân chia hết mang lại 3 và cho 9

– Số 3240

+ tất cả tổng các chữ số: 3 + 2 + 4 + 0 = 9

+ và vì chưng 9 ⋮ 3 với 9 ⋮ 9

nên 3240 phân tách hết cho 3 và mang đến 9

– Số 831

+ bao gồm tổng các chữ số: 8 + 3 + 1 = 12

+ và vị 12 ⋮ 3 cùng 12 :/. 9

nên số 831 chia hết 3 mà không phân chia hết đến 9.

Bạn đang xem: Cách tìm số nhỏ nhất chia hết cho 2 3 5 9 khác 0

b. Số phân chia hết mang lại 2 và đến 5 tất cả chữ số tận cùng là 0

Kết vừa lòng với công dụng câu a đề nghị số phân chia hết mang đến 2, 3, 5, 9 là 3240.

Bài 134 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1: Điền chữ số vào lốt * để:

a. 3*5 phân tách hết cho 3

b. 7*2 chia hết cho 9

c. *63* phân chia hết bỏ ra cả 2, 3, 5, 9.

Lời giải:

a. Ta bao gồm (3*5)− − − − ⋮ ⇔ ⋮ 3 ⇔ ⋮ 3

Suy ra: (*) ∈ 1; 4; 7

Vậy ta có những số: 315; 345; 375.

b. Ta gồm (7*2)− − − − ⋮ 9 ⇔ ⋮ 9 ⇔ ⋮ 9

Suy ra: (*) ∈ 0; 9

Vậy ta có các số: 702; 792.

c. (*63*)− − − − phân tách hết cho 2 cùng 5 yêu cầu chữ số hàng đơn vị chức năng là 0.

Ta có: (*63*)− − − − ⋮ 9 ⇔ ⋮ 9 ⇔ ⋮ 9

Suy ra: (*) ∈ 0; 9

Vì (*) tại phần hàng nghìn yêu cầu phải không giống 0 để thỏa mãn nhu cầu là số gồm bốn chữ số.

Vậy ta gồm số: 9630.

Bài 136 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất gồm bốn chữ số sao để cho số đó:

a. Phân chia hết cho 3

b. Phân chia hết mang đến 9

Lời giải:

a. Số từ nhiên bé dại nhất có bốn chữ số phân tách hết mang đến 3 có dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 3 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 3 ⇔ (1 + a) ⋮ 3

Suy ra: a ∈ 2; 5; 8

Vậy số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết đến 3 là 1002.

b. Số tự nhiên nhỏ dại nhất có bốn chữ số chia hết mang đến 9 có dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 9 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 9 ⇔ (1 + a) ⋮ 9

Suy ra: a ∈ 8

Vậy số tự nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số phân chia hết mang lại 9 là 1008.

Bài 136 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất bao gồm bốn chữ số làm thế nào cho số đó:

a. Chia hết cho 3

b. Chia hết mang lại 9

Lời giải:

a. Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất tất cả bốn chữ số chia hết đến 3 tất cả dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 3 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 3 ⇔ (1 + a) ⋮ 3

Suy ra: a ∈ 2; 5; 8

Vậy số tự nhiên bé dại nhất có bốn chữ số phân chia hết cho 3 là 1002.

b. Số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ số phân chia hết cho 9 có dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 9 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 9 ⇔ (1 + a) ⋮ 9

Suy ra: a ∈ 8

Vậy số tự nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm bốn chữ số phân tách hết mang lại 9 là 1008.

Xem thêm: Xà Phòng Và Chất Giặt Rửa Có Điểm Chung Là, Giúp E 3 Câu Này Vs Ạ

Bài 137 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tổng (hiệu) sau bao gồm chia hết mang lại 3, đến 9 không?

a. 1012 – 1

b. 1010 + 2

Lời giải:

a. Số 1012 tất cả tổng những chữ số là 1 trong những + 0 + 0 + … + 0 = 1

* vày 1 chia cho 3 dư 1 phải 1012 phân tách cho 3 dư 1.

⇒ 1012 – 1 chia hết mang đến 3.

* vì 1 phân chia 9 dư 1 phải 1012 phân chia cho 9 dư 1.

⇒ 1012 – 1 phân tách hết mang lại 9.

b. Số 1010 tất cả tổng các chữ số là 1 trong những + 0 + 0 + … + 0 = 1

⇒ 1010 + 2 có tổng những chữ số là 1 trong những + 0 + 0 + … + 0 + 2 = 3

Vì 3 chia hết đến 3 nhưng mà không phân chia hết mang lại 9.

Vậy 1010 + 2 phân chia hết mang đến 3 tuy vậy không phân tách hết cho 9.

Bài 138 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Điền chữ số vào dấu * và để được số phân tách hết đến 3 mà không chia hết mang lại 9?

a. 53* b. *471

Lời giải:

a. Ta có: (53*)− − − − ⋮ 3 ⇔ ⋮ 3 ⇔ ⋮ 3

⇒ (*) ∈ A = 1; 4; 7 (I)

(53*)− − − − :/. 9 ⇔ :/. 9 ⇔ :/. 9

⇒ (*) ∈ B = 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 (II)

Từ (I) cùng (II) suy ra: (*) ∈ A ∩ B = 4; 7

Vậy ta được các số: 534; 537.

b. Ta tất cả (*471)− − − − ⋮ 3 ⇔ ⋮ 3 ⇔ ⋮ 3

⇒ (*) ∈ C = 0; 3; 6; 9 (III)

Vì (*) sinh sống chữ số hàng trăm nên (*) khác 0. Suy ra: (*) = 3; 6; 9

(*471)− − − − :/. 9 ⇔ :/. 9 ⇔ :/. 9

⇒ (*) ∈ D = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 (IV)

Từ (III) cùng (IV) suy ra: (*) ∈ C ∩ D = 3; 9

Vậy ta được những số: 3471; 9471.

Bài 139 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: tìm kiếm chữ số a cùng b thế nào cho a – b = 4 với 87ab− − − − ⋮ 9

Lời giải:

Ta có: 87ab− − − − ⋮ 9 ⇔ (8 + 7 + a + b) ⁝ 9 ⇔ (15 + a + b) ⁝ 9

Suy ra: (a + b) ∈ 3; 12

Vì a – b = 4 yêu cầu a + b > 3. Suy ra a + b = 12

Thay a = 4 + b vào a + b = 12, ta có:

b + (4 + b) = 12 ⇔ 2b = 12 – 4

⇔ 2b = 8 ⇔ b = 4

a = 4 + b = 4 + 4 = 8

Vậy ta tất cả số: 8784.

Bài 140 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Điền vào vết * các chữ số phù hợp hợp:

****

x 9

(2118*)− − − − − − −

Lời giải:

Vì **** x 9 = 2118* đề xuất (2118*)− − − − − ⋮ 9

⇔ ⋮ 9 ⇔ ⋮ 9

Vì (*) là số tự nhiên có một chữ số yêu cầu (*) = 6.

Vậy 21186 : 9 = 2354

2354

x 9

21186− − − − − − −

Bài 12.1 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Nếu a + b + c = 9 thì abc− − − − ⋮ 9;

b) Nếu a + b + c = 18 thì abc− − − − ⋮ 18;

c) Nếu abc− − − − ⋮ 9 thì a + b + c = 9.

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai bởi với số 189 bao gồm tổng những chữ số bởi 18 cơ mà không phân chia hết cho 18.

c) Sai do a + b + c có thể bằng 18. Lấy một ví dụ số 189

Bài 12.2 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Có từng nào số tự nhiên có bố chữ số và phân chia hết mang lại 3?

Lời giải:

Số từ bỏ nhiên bé dại nhất có 3 chữ số và phân tách hết mang lại 3 là 102.

Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 3 chữ số và phân chia hết đến 3 là 999.

Khoảng giải pháp giữa hai số thường xuyên chia hết mang lại 3 là 3.

Xem thêm: 60 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán Lớp 5 Năm 2022 Đầy Đủ Các Môn

Do đó, tổng số những số là: (999 – 102) : 3 + 1 = 300 (số)

Lời giải:

Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi phân tách cho 9.