SƠ ĐỒ TƯ DUY MODAL VERBS

     

Có khi nào bạn thắc mắc tại sao trong cùng một câu, đôi lúc người ta sử dụng can, đôi khi sử dụng could, hoặc may…Đây là mọi Modal verb siêu hay chạm mặt trong tiếng anh. Và để sử dụng những modal verb tốt động tự khiếm khuyết này, nguyenkhuyendn.edu.vn vẫn soạn câu chữ này nhằm cùng với mọi người đàm đạo nhé.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy modal verbs

➣ Ví dụ:

May I ask you a question? Could I ask you a question?

Trong bài ngày hôm nay, bọn họ cùng tra cứu sâu hơn về can, could, may nói riêng và rượu cồn từ khuyết thiếu- Modal verbs nói phổ biến nhé. Từ bỏ đó, chúng ta cũng có thể tìm ra nguyên căn tại sao vì đâu mà lại người phiên bản ngữ chuyển đổi mặc cho dù trong và một câu như vậy?

*

I. Modal verb là gì

Modal verbs, hay đụng từ khuyết thiếu, rượu cồn từ khiếm khuyết là mọi động từ được coi là bất quy tắc và dùng để bổ nghĩa mang lại động từ chủ yếu trong câu, do đó, sau modal verbs, rượu cồn từ thiết yếu thường không thay đổi không chia.

Modal verbs bao gồm chức năng biểu đạt mục đích với ngữ nghĩa của câu, bao hàm khả năng, sự mang lại phép, bắt buộc, đề nghị thiết, dự đoán, yêu cầu,… .

Modal verbs bao gồm những đặc điểm nổi bật phải lưu ý:

Không bao giờ thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau rượu cồn từ khuyết thiếu. Luôn theo sau bởi những động tự nguyên thể không có “to”. Được sử dụng với mọi mục đích không giống nhau của fan nói.

Có rất nhiều cách học Modal verbs, mặc dù nhiên, học tập gộp cũng có thể có hiệu quả, cơ mà học lẻ từng từ 1 cũng là 1 cách nhiều người áp dụng.

II. Modal verbs phổ biến và chức năng của nó

Modal Verb

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

must

Diễn tả sự cần ở bây giờ hoặc tương lai.

You must go lớn bed at 11.30 pm everyday.

Mustn’t- sự cấm đoán, không được gia công gì đó.

Example: You mustn’t smoke at the hospital.

Phủ định của “must” là “had to”.

Example: They had to vày this task yesterday because of running out of time.

 

Lời đoán hoặc sự chắc chắn rằng về điều gì đấy có căn cứ.

He must be very tired after working hard all day long.

can

Diễn tả khả năng hiện trên hoặc tương lai nhưng ai đó rất có thể làm được, hoặc vụ việc nào đó hoàn toàn có thể xảy ra.

I can speaking English fluently.

It can rain today.

“Can” cùng “could” thường có cùng chức năng: diễn tả khả năng của ai đó hoặc cái gì có thể xảy ra, sự mang lại phép. Tuy vậy sắc thái không giống nhau. “Can” dùng hiện tại, “could” dùng quá khứ và gồm phần lịch sự hơn.

Example:

Can I borrow your book?

Could I borrow your book?

 

Yêu cầu sự đến phép

Can I use your computer?

Diễn tả khả năng

Smoking can cause lung cancer.

could

Diễn tả tài năng trong thừa khứ

I could read when I was six years old.

Sự xin phép một bí quyết lịch sự

Excuse me, Could I use your phone?

Diễn tả khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự mang lại phép

May I use your phone please?

“May” với “might” dùng để xin phép, mặc dù “might” phần đông chỉ sử dụng trong câu gián tiếp cùng ít sử dụng trong văn nói.

Example: He asked if she might come later.

“May” với “might” đầy đủ nói về kĩ năng nhưng nút độ xảy ra thấp khi dùng “might”, còn nút độ xảy ra cao hơn khi sử dụng “may”.

Example:

I may join you tomorrow.

I might join you tomorrow.

Với quá khứ, bọn họ sử dụng may have/ might have

Example:

I wonder why kate didn’t answer her phone? She may have been asleep.

I can find my jey anywhere.- You might have left it at work.

Khả năng, xác suất

It may rain tomorrow!

might

Hỏi sự cho phép một phương pháp lịch sự.

Might I interrupt for a moment?

Khả năng, xác suất

The oto looks nice but it might be expensive.

need not

Không đề nghị thiết, không đề nghị phải làm những gì đó.

I needn’t come with us.

Có thể sử dụng “don’t/ doesn’t need to…”

We don’t need to lớn hurry.

should/ought to

50 % sự ép buộc

You should / ought lớn see a doctor.

Should/ ought to cũng khá được dùng khi diễ tả điều gì đấy không đúng còn nếu như không xảy ra.

Example: Where’s Jane?- She should be here right now.

Lời khuyên

You should / ought lớn revise your lessons at home.

Kết luận có căn cứ

He should / ought to lớn be very tired. He"s been working all day long.

had better

Lời khuyên nhủ ( xuất sắc hơn hết là…..)

You"d better vì chưng the homework right now.

 

Have to

Bắt nên làm nào đó vì sự nên thiết

You have to sign your name here.

Mức độ đề xuất của “have to” không cao bằng “must”.

Phủ định của have khổng lồ là “don’t/ doesn’t have to”.

Will

Đoán sự việc có thể xảy ra vào tương lai

It will be rainy tomorrow

Will và would có thể dùng vào câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời.

Example: Will you give me your address?

Would you like some coffee?

Would

Diễn tả giả định xảy ra, dự đoán sự việc xẩy ra trong vượt khứ

He would be exhausted when hear this bad news.

Shall

Đề xuất làm cái gi với ngôi “I”, “we” hoặc giao nhiệm vụ cho tất cả những người khác một phương pháp trang trọng

What shall we meet?

We shall commit doing the articles in the agreement.

 

 

III. Modal verb thông dụng với phân các loại modal verbs

Có 5 nhiều loại modal verbs chính mà nguyenkhuyendn.edu.vn vẫn phân tích cùng tổng hợp một biện pháp ngắn gọn độc nhất như bên dưới đây:

Ability

can, could, be able to

Permission

can, could, may, be allowed to

Obligation and Necessity

Must, have to, have got to, need to

Advice

should, ought to, had better

Possibility

might, may, could, can

 

➣ Ability: Can, could, be able to

➟ Example: Can you sing? I can speak fluent French when I was 6.

chúng ta dùng “can” nhằm nói ai đó bao gồm kĩ năng, tài năng làm gì.

➟ Example: We can see the beach from our house.

The word “dance” can be a noun or a verbs

Thể bao phủ định : can’t= cannot

Be able to: bọn họ dùng nhằm nói ai đó có khả năng làm gì, tuy nhiên “can” được dùng thịnh hành hơn cả.

➟ Example: We are able to see the beach from our house.

Could là quá khứ của “can”, chúng ta dùng “could” đặc biệt với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

➟ Example: I could smell gas when I walk into the room

Chúng ta dùng could để nói rằng ai này đã có khả năng, tài năng làm việc gì đó trong vượt khứ.

➟ Example: My uncle could speak 4 languages.

We were free. We could do what we wanted.

➣ Các lưu giữ ý: Ở hiện tại tại, can cùng be able to đôi khi rất có thể được dùng để làm thay gắng cho nhau.

➟ Example: I am able khổng lồ write the lyrics of a song = I can write the lyrics of a song.

Can chỉ bao gồm hai dạng” “can” cùng “could”. So đó, trong một số trong những trường hợp, sử dụng “be able to” là điều không thể kiêng khỏi.

➟ Example: I can’t sleep - I haven’t been able khổng lồ sleep.

Moana can speak Spanish and English - Candidates for the contest must be able to lớn speaking two foreign language.

Để nói ai đó thành công trong bài toán làm điều gì đấy trong những tình huống cụ thể, bọn họ thường sử dụng was/ were able khổng lồ hawojc managed to

➟ Example: The fire spread quickly but everyone was able lớn escape. (NOT could escape)

George was excellent badminton player when he was younger. He could beat anybody. (= he was good enough khổng lồ beat anybody, he had the ability)

Jane and George play a match yesterday. Jane played well, but George managed lớn beat him. (= George succeeded in beating Jane this time)

➣ Modal verbs exercises

1. I haven’t been……………… sleep very well recently. ( could/ able to/ can)

2. I ………….. Swim to lớn safety ( can/ could/ was able to)

3. I ……………. Get you a chips when I go khổng lồ the shop, if you want. ( can/ could/ able to)

4. Dennis ……….play the trumpet after weeks last month. ( can/ could/ was able to)

5. After his car crashes he was so confused that he …………… tell the police who he was or where he was going. ( can/ can’t/ could/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Able khổng lồ 2. Was able lớn 3. Can 4. Could 5.couldn’t

➣ Permission: can, could, may, be allowed to

May là phương pháp nói lịch lãm để hỏi sự có thể chấp nhận được của ai đó.

Xem thêm: Các Vị Thần Trong Genshin Impact, ©️ Genshin Impact

➟ Example:

You may go as soon as you have finished your work.

May I go khổng lồ the restroom, Mr. Crowd?

Could được dùng làm hỏi sự cho phép, thường xuyên không thanh lịch bằng “may”, could thường xuyên hỏi sự được cho phép trong quá khứ.

➟ Example:

Could I bring my brother lớn the party?

You could go lớn any shop in the mall you wanted to.

Can dùng để hỏi sự mang đến phép, cơ mà ít long trọng và kế hoạch sự, thường dùng trong những mối quan lại hệ thân thương hơn.

➟ Example:

Can I borrow your book?

You can sit here until he come.

Be allowed to cùn cần sử dụng để mô tả sự cho phép, nhưng không hẳn là bạn đang yêu thương cầu, cơ mà thông hay được sử dụng ở bị động “be allowed to/ not be allowed to” tức là được phép hoặc ko được phép làm gì.

➟ Example: I are not allowed lớn use your calculator on your maths exam.

You were allowed backstage after my third attempt.

Practice

Choose the best answer

1. …………. I have more cheese on my sandwich? (medium formal)

2. …………. She have a cookies? (casual)

3. ………….. I go to lớn the washroom? ( most polite)

4. Hey buddy, I can’t get a connection on my phone. ……………. I borrow yours? ( can/ could/ may)

5. There’s a lot of noise coming from outside, we could not focus on presentation. ………………… I close the window? ( can/ could/ may)

 

Answer key: 1.could 2. Can 3. May 4. Can 5. May

Obligation và Necessity: Must, have to, have got to, need to

Have to: quan trọng để làm điều gì, bị đề xuất làm điều nào đấy (giống như quy định lệ).

➟ Example: You can’t turn right here. You have to turn left.

Chúng ta nói theo cách khác “ I’ll have to……., I’m going khổng lồ have to…….., I might have to……..., I may have to……”

➟ Example: We may have khổng lồ change the plans.

Must have to rất có thể thay thế cho nhau trong một vài ngôi trường hợp, lấy ví dụ như như khi chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân ( khuyến cáo những điều cần thiết để có tác dụng điều gì đó).

➟ Example:

He is a really nice person. I must meet him/ I have to phone him.

mặc dù nhiên, have to sử dụng cho ai đó bị tóm gọn buộc làm đa số điều có thực ( như mức sử dụng lệ, quy định), chứ không hẳn quan điểm của người nói.

➟ Example:

I have khổng lồ work from 8.30 lớn 6.00 everyday.

Steve has khổng lồ travel a lot for her work.

bọn họ sử dụng must trong các văn bản hướng dẫn, điều lệ.

➟ Example:

Applications for the job must have 2 foreign languages.

Need to hay sử dụng để diễn tả sự quan trọng cần hoặc không yêu cầu làm gì, các bạn có sự gạn lọc và không bị ép buộc như must cùng have to.

➟ Example: They has to work overtime > 

Bài tập modal verbs

Choose the best answer

1. I ……………. Drink a few cups of coffee to stay awake. ( need to/ must)

2. We ……………………. Book in advance. It isn’t much crowded ( don’t need to/ need to/ mustn’t/ don’t have to)

3. You ………………. Eat less if you want to chiến bại weight. (must/ need to)

4. We have plenty of time. We ………………. Hurry. (mustn’t/ needn’t/ don’t have to)

5. I don’t want anyone khổng lồ know about out plan. You …………….. Tell anyone. ( mustn’t/ don’t have to/ doesn’t have to).

 

Answer key: 1. Need lớn 2. Don’t need to 3. Must 4. Needn’t 5. Mustn’t

Advice: Should, ought to, had better Should/ Shouldn’t cần sử dụng để biểu đạt lời khuyên, giỏi hay đúng/ không tốt hoặc không nên khi làm điều gì đó. Should có thể dùng để mang ra lời khuyên hoặc đưa ra quan điểm.

➟ Example:

You should go home, you worked all day long.

The organization should held more activities to lớn raise fund.

Ought to có thể được sử dụng để thay thế sửa chữa cho should.

➟ Example: The organization ought lớn held more activities to lớn raise fund.

Should have done= đã đề nghị làm vày nó xuất sắc ( xẩy ra trong vượt khứ)

che định: shouldn’t have done………

➟ Example:

I wonder why they’re so late. They should have come here long ago.

You missed a great tiệc ngọt last night. You should have come. Why didn’t you?

Should với should have done:

➟ Example:

You look tired. You should go lớn bed now.

You went to lớn bed very late last night. You should have gone to bed earlier.

IV. Bài bác tập: Viết lại câu với modal verbs

Rewrite the sentence using should/ shouldn’t

1. I’m feeling sick. I ate too much

...................................................................................................................................

2. When we went to the restaurant, there were no không lấy phí tables. We hadn’t reserved one.

...................................................................................................................................

3. Laura told me her address, but I didn’t write it down. Now I can’t remember the house number.

...................................................................................................................................

4. I wasn’t feeling well yesterday, but I went to lớn work. That was a mistake. Now I feel worse.

...................................................................................................................................

5. Tomorrow there is a football match between Team A and team B. Team A are much better.

..................................................................................................................................

 

Answer key:

1. You should eat too much

2. We should have reserved before

3. I should have written down her address.

4. I shouldn’t have gone to lớn work.

5. Team A should win the match.

Possibility: might, may, could, can

Chúng ta sử dụng may, might lúc nói về kỹ năng của cái gì đó, điều nào đó xảy ra. Example: She might know/ She may know

- May, might nói theo một cách khác về kĩ năng thực hiện tại hoặc xảy ra điều gì trong tương lai.

➟ Example: Take an umbrella with you. It might rain later.

I haven’t decided where lớn go on holiday. I may go lớn Ireland.

- Phủ định của may là may not, might là might not.

➟ Example: She might not know now.

Ở thừa khứ, họ sử dụng may have…………. Hoặc might have………….

➟ Example: I wonder why Kate didn’t answer her phone.- She may have been asleep.

Could có tính năng như may cùng might.

➟ Example:

It’s a strange story, but it could be true

I could have left your phone at work.

- mặc dù nhiên, couldn’t lại sử dụng khác với may not với might not.

➟ Example:

Tina couldn’t have received my message. Otherwise she would have replied. (= it is not possible that she got my message)

Why hasn’t Tina replied lớn my message? I suppose she might not have received it (= it’s possible that she didn’t receive it- perhaps she did, perhaps she didn’t)

Practice

Choose the suitable answers

1. They (can/ might) …………….. Be away for the weekend but I’m not sure.

2. Where are you going for your holidays?- I haven’t decided yet. I …….. Go to lớn London. ( might/ am going/ can)

3. We haven’t heard from him for fifteen years. He …………….. Died ( may have/ could have)

4. Bởi vì you know where Helen is?- I’m not sure. She …………..be in her room ( might/ can)

5. You should introduce yourself. He …………….remember you. (might not/ may not/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Might 2. Might 3. Both is correct 4. Might 5. Might not/ may not

 

V. Bài xích tập modal verbs

Exercise 1. Fill in the blanks using MUST, MUSTN’T, DON’T HAVE TO, SHOULD, SHOULDN’T, MIGHT, CAN, CAN’T ! 

1. Rose & Ted _________________ be good players. They have won hundreds of cups ! 

2. You _________________ pay khổng lồ use the library. It’s free. 

3. I’m not sure where my wife is at the moment. She _________________ be at her dance class. 

4. Jerry _________________ be working today. He never works on Sundays. 

5. You _________________ be 18 lớn see that film. 

6. You _________________ hear this story. It’s very funny. 

7. Dad _________________ go and see a doctor. His cough is getting worse all the time. 

8. You don’t have khổng lồ shout. I _________________ hear you very well. 

9. It _________________ be him. I saw him a week ago, và he didn’t look like that. 10. You look pretty tired. I think you _________________ go khổng lồ bed early tonight.

Answer key:

1. Must

2. Don’t have to

3. Might

4. Can’t

5.must

6. Must

7. Should

8. Can

9. Can’t

10. Should 

Exercise 2. Complete the sentences. Choose from the box. 

may be Tom’s 

may not be feeling well 

may not be possible 

might be in her room 

might be Brazilian 

might be driving 

might have one might know

 

1. A: bởi vì you know where Helen is? 

B: I’m not sure. She might be in her room . 

2. A: Is there a bookshop near here? 

B: I’m not sure, but ask Anna. She . ………………………...

3. A: Where are those people from? 

B: I don’t know. They . …………………………...

4. A: I hope you can help me. 

B: I’ll try, but it . ………………………….

5. A: Whose phone is this? 

B: It’s not mine. It …………………..

6. A: Why doesn’t George answer his phone?

B: He …………………………………... 

7. A: vì chưng you know anyone who has a key lớn this cupboard? 

B: Rachel , but I’m not sure. …………………………...

Xem thêm: Bài Viết Giới Thiệu Về Ngôi Trường Bằng Tiếng Anh Lớp 6, Giới Thiệu Về Trường Học Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

8. A: Gary is in a strange mood today. 

B: Yes, he is. He ……………………………………..

Answer key:

2. Might know 

3. Might be Brazilian 

4. May not be possible 

5. May be Tom’s 

6. Might be driving 

7. Might have one 

8. May not be feeling well

 

Trên trên đây là một phần kiến thức về Modal verbs thông dụng, các chúng ta có thể tham khảo với làm bài tập thực hành thực tế để hiểu rõ hơn về modal verbs nhé.