Sơ đồ sinh sản của bướm cải

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Sơ đồ sinh sản của bướm cải

*

vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của Bướm cải.Dựa vào sơ đồ,kể tên các biện pháp làm giảm các thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối,hoa màu


*
★..." onerror="this.src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn/assets/img/avt/1.png"" />

Trứng Sâu Nhộng Bướm cải

Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra người áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm,… 


*

Xem một đoạn phim về chu trình sinh trưởng và phát triển của con người từ hợp tử được hình thành đến lúc trưởng thành và sinh sản.Xem chu trình phát triển của muỗi,ếch hoặc ruồi........Vẽ sơ đồ chu trì sống của các sinh vật được xem

- Rút ra các gia đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật đó.

 

- Chỉ ra đâu là giai đoạn sinh trưởng,đâu là giai đoạn phát triển

- Nêu VD về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng,phát triển sinh vật

- Nhận xét:Cần làm gì để các vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh nhưng đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường ?


Lớp 5 Toán
1
0

Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :

SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

*

Dựa vào biểu đồ, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Có ..... học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : ..............................


Lớp 5 Toán
1
0

Hãy vẽ sơ đồ trồng 9 cây 9 hàng mỗi hàng 3 cây

các bạn làm xong mình tick cho


Lớp 5 Toán
3


Xem thêm: Tính Chất Của Số Nguyên Tố, Bảng Số Nguyên Tố Và Các Tính Chất Đặc Trưng

1

hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, 4 cây một hàng( giải bằng 4 cách)

mong các bạn làm giúp mình, mình đang rật cần

 


Lớp 5 Toán
1
0

hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng,mỗi hàng 4 cây ( giải bằng 4 cách)

mong các bạn làm giúp mình làm xong mình tick cho


Lớp 5 Toán
3
1

vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây ( giải bằng 4 cách)

mong các bạn làm giúp mình mình đang rất cần làm xong mình tick cho


Lớp 5 Toán
0
1

Cho số hiệu ABCD thẳng hàng theo thứ tự. Hãy kể hết các trường hợp 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại . Hãy vẽ sơ đồ trồng cây thành 5 hàng 1 hàng 4 cây


Lớp 5 Toán
0


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Trường Học Không Dạy Bạn, Những Câu Nói Hay Về Trường Học

1

muốn làm gì tùy các bạn vẽ sơ đồ