PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN LỚP 6

     

Nội dung của bài xích 5 sgk lớp 6 tập 1 trang 15, 16, 17 là phép cộng và phép nhân. Phép cùng được điện thoại tư vấn là tổng, phép nhân được gọi là tích. Trong bài xích này các bạn sẽ được học cách tính tổng và tích nhì số trường đoản cú nhiên. Đồng thời, bạn còn đề xuất ghi nhớ tính chất của phép cùng và phép nhân để vận dụng giải một vài bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Phép cộng và phép nhân lớp 6


Lý thuyết về Phép cộng và Phép Nhân2. Tính chất của phép cùng và phép nhân số tự nhiênTrả lời câu hỏi bài 5 trang 15 DGK toán lớp 6 tập 1Giải bài bác tập toán lớp 6 bài 5 trang 15

Lý thuyết về Phép cộng và Phép Nhân

1. Tổng cùng tích nhì số từ bỏ nhiên

Phép cộng:

a + b = c

(số hạng) + (số hạng) = tổng.

Ví dụ: Các phép cùng hai số tự nhiên như:

1 + 3 = 4;

4 + 7 = 11;

13 + 15 = 28;

Phép nhân:

a x b = c

(thừa số) x (thừa số) = tích.

Ví dụ: Các phép nhân nhì số thoải mái và tự nhiên như:

2 x 6 = 12;

12 x 5 = 60;

13 x 4 = 52;

Lưu ý: trong một tích mà toàn bộ thừa số là chữ hoặc chỉ tất cả một vượt số là số thì không nên ghi vệt nhân giữa các thừa số.

Xem thêm: Giải Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý Đẩy Mạnh Công Cuộc Xây Dựng Đất Nước

Ví dụ:

a.b = ab

a.b.c = abc

4.a.c.e = 4ace

2. Tính chất của phép cùng và phép nhân số tự nhiên


*
*
*
*
*
*
*

Bài 30 trang 17 SGK toán lớp 6

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết: a) (x – 34) . 15 = 0

b) 18 . (x – 16) = 18.

Giải: 

a) vì chưng (x – 34) . 15 = 0 với 15 ≠ 0 phải x – 34 = 0. Cho nên vì thế x = 34.

Chú ý: nếu như tích bởi 0 thì tối thiểu một quá số bằng 0.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập Chung Trang 100, Giải Toán Lớp 5 Trang 100, 101, Luyện Tập Chung

b) Ta có: 18 . (x – 16) = 18

nên x-16 =18:18 = 1

Suy ra x =16+1 = 17

Đáp số: x = 17

Chú ý: Nếu sẽ biết tích của hai thừa số thì từng thừa số bằng tích phân tách cho thừa số kia.