Nối Số Với Phép Tính Thích Hợp

     Bạn đang xem: Nối số với phép tính thích hợp

*
64 trang
*
honganh
*
*
5231
*
14Download


Xem thêm: Bài Toán Điền Số Vào Ô Trống Lớp 1, Bài Tập Toán Điền Số Lớp 1

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "30 Đề Ôn Tập Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Giải Đáp: Tại Sao Sấy Tóc Lại Làm Tóc Mau Khô ? Tại Sao Khi Sấy Tóc Lại Làm Tóc Mau Khô

............... b) An có 12 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi ? Bài giải Bài 6. (1điểm) Hình vẽ bên có :Có ........ hình tam giác Có ........vuôngĐỀ SỐ 22Bài 1: Viết các số 36, 63, 69, 84 theo thứ tự: A, Từ bé đến lớn:......................................................................................................B, Từ lớn đến bé: ......................................................................................................Bài 2: Đặt tính rồi tính: 63 + 35 31 + 46 87- 24 79- 27............ ................ .............. ............................... ................ .............. ............................... .............. .............. .................Bài 3: Tính: 50 + 30 = ........ 90 - 40 = ............... 29 - 5 = ............. 27 + 2 = .......... 15 + 2 - 3 = ................... 87 - 2 - 4 =...........Bài 4 : Nga hái được 23 bông hoa , Hồng hái được 26 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ? .Giải ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 5 : Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng để có : A , Một hình vuông và một hình tam giác. B , Có hai hình tam giác :ĐỀ SỐ 231/- Điền số vào chỗ chấm : (1 đ) .79, , 81 ,.., .., . , 85 , , , , 89 , ., .10, 20,. . . . ,. . . . , 50,. . . ., 70,. . . .,902/- Đúng ghi Đ , sai ghi S : ( 1 đ) .3/- Khoanh vào trước số nào em cho là đúng : (1đ) Số liền sau của 46 là : a - 45 b - 47 c - 484/- Viết các số : 72, 38, 64 ( 1 đ)Theo thứ tự từ bé đến lớn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theo thứ tự từ lớn đến bé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5/- Tính nhẩm : (1,5 đ) 75 – 4 =. . . . . . ;51 + 37 =. . . . . . 40 + 30 + 4 = . . . . . . 6/-Điền dấu > , , 80 ........ + 32 = 45 + .......Bài 13 : Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái . Hộp thứ nhất có 30 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái ? Bài giải 7 chục = ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 1 : Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ? Bài giải................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2 : Đọc, viết số - Sáu mươi : ...... – 15: ................................ - Chín mươi bảy : ..... – 68 : ...................................Bài 3 : Cho các số : 45 , 63 , 54 , 78 , 69a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : .......................................................b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : .........................................................Bài 4: Đúng ghi đ , sai ghi s - Có 6 hình tam giác - Có 5 hình tam giác - Có 4 hình tam giác =Bài 5 : 45 + 4.........89 - 60 36 + 12 ........ 97 - 45 73 - 21 ........ 49 - 3 43 + 14 ......... 88 - 27 Bài 6 : Số ? 35 + > 56 52 +