Nồi Cơm Điện Có Mấy Dây Đốt Nóng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dây đốt nóng của nồi cơm điện có:

A. Dây đốt lạnh chính

B. Dây đốt rét phụ

C. Cả A và B đầy đủ đúng

D. Đáp án khác


*

Dây đốt nóng nào của nồi cơm trắng điện thực hiện tính năng nấu cơm ? A. Dây đốt rét chính. B. Dây đốt rét phụ. C. Cả dây đốt nóng bao gồm và dây đốt lạnh phụ. D. Cả A; B và C. 


*

Dây đốt nóng như thế nào của nồi cơm điện thực hiện chức năng nấu cơm trắng ? A. Dây đốt lạnh chính. B. Dây đốt rét phụ.

Bạn đang xem: Nồi cơm điện có mấy dây đốt nóng

C. Cả dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ. D. Cả A; B và C. 


Dây đốt nóng làm sao của nồi cơm trắng điện thực hiện tác dụng nấu cơm ?A. Dây đốt rét chính.B. Dây đốt nóng phụ.C. Cả dây đốt nóng thiết yếu và dây đốt lạnh phụ.D. Cả A; B và C.


Dây đốt nóng như thế nào của nồi cơm điện thực hiện chức năng nấu cơm ?A. Dây đốt nóng chính.B. Dây đốt rét phụ.C. Cả dây đốt nóng chính và dây đốt lạnh phụ.D. Cả A; B và C.


Chọn câu sai khi nói về phần tử dây đốt nóng của nồi cơm trắng điện.

 

 

A. Dây đốt rét phụ bao gồm công suất nhỏ dại gắn vào thành nồi được sử dụng ở cơ chế ủ cơm.

 

B. Dây đốt nóng chủ yếu được đặt ngay cạnh ở đáy nồi, được sử dụng ở cơ chế nấu cơm.

 

C. Dây đốt nóng thiết yếu có năng suất lớn được đúc kín đáo trong ống sắt hoặc mâm nhôm.

 

D. Dây đốt nóng được gia công bằng kim loại tổng hợp đồng, gồm dây đốt nóng bao gồm và dây đốt lạnh phụ.

 


 Trong nồi cơm điện bộ phận nào quan trọng nhất? A. Soong nấu. B. Vỏ nồi. C. Dây đốt nóng chính. D. Dây đốt rét phụ.


Trong nồi cơm trắng điện cỗ phân nào quan trọng nhất :

A Soong nấu

B Vỏ nồi 

C Dây đốt lạnh chính 

D Dây đốt lạnh phụ

 Chúc bạn làm việc tốt


Chọn câu sai khi nói về thành phần dây đốt rét của nồi cơm trắng điện.

Xem thêm: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời Là Sự Kết Hợp Của Các Nhân Tố Nào

 

 

A. Dây đốt nóng chính được đặt liền kề ở lòng nồi, được sử dụng ở chế độ nấu cơm.

 

B. Dây đốt nóng thiết yếu có năng suất lớn được đúc kín trong ống fe hoặc mâm nhôm.

 

C. Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim đồng, gồm dây đốt nóng chủ yếu và dây đốt rét phụ.

 

D. Dây đốt lạnh phụ có công suất nhỏ tuổi gắn vào thành nồi được sử dụng ở chính sách ủ cơm.


Chọn câu sai lúc nói về thành phần dây đốt lạnh của nồi cơm điện.

A. Dây đốt nóng bao gồm được đặt liền kề ở lòng nồi, được dùng ở chế độ nấu cơm.

 

B. Dây đốt nóng thiết yếu có hiệu suất lớn được đúc bí mật trong ống fe hoặc mâm nhôm.

 

C. Dây đốt nóng được gia công bằng kim loại tổng hợp đồng, gồm dây đốt nóng thiết yếu và dây đốt rét phụ.

 

D. Dây đốt lạnh phụ bao gồm công suất bé dại gắn vào thành nồi được sử dụng ở chế độ ủ cơm.

Xem thêm: Văn Học Dân Gian Có Giá Trị Thẩm Mĩ To Lớn, Tại Sao Nói Góp


C. Dây đốt nóng được gia công bằng hợp kim đồng, gồm dây đốt nóng chính và dây đốt lạnh phụ.

Dây đốt nóng được làm bằng kim loại tổng hợp niken- Crom chứ không phải làm bằng hợp kim đồng


 Hãy so sánh công suất, phương pháp đặt và tác dụng của dây đốt nóng thiết yếu và dây đốt rét phụ của nồi cơm điện


  Dây đốt lạnh chính Dây đốt rét phụ
Công suất Lớn Nhỏ
Cách đặt Đặt giáp đáy nồi Đặt sống thành nồi
Chức năng Dùng ở chế độ nấu cơm Dùng ở chế độ ủ cơm

Dây đốt nóng thiết yếu của nồi cơm điện có: