Nô ê đóng tàu trong bao nhiêu năm

     
*

*


Nô-ê đóng tàu trong bao nhiêu năm?

 

Sáng Thế Ký 6:3:

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.”

Câu hỏi:

Có phải Nô-ê đã dành 120 năm để hoàn tất việc đóng tàu?

Giải đáp:

Nhiều người căn cứ vào Sáng Thế Ký 6:3 nêu trên cho rằng thời gian Nô-ê đóng tàu là 120 năm. Thật ra không có câu nào trong Kinh Thánh xác định thời gian Nô-ê đóng tàu.

120 năm nói trên là số năm còn lại trước khi xãy ra nước lụt; tức là từ lúc Đức Chúa Trời phán cho đến nước lụt xãy ra là 120 năm (xin đọc bài “Tuổi thọ của con người là 120 năm?”). Chúng ta nên nhớ rằng thời điểm Chúa phán ở Sáng Thế Ký 6:3 không có nghĩa là thời điểm Nô-ê khởi công đóng tàu.

Bạn đang xem: Nô ê đóng tàu trong bao nhiêu năm

Những bằng chứng sau đây cho thấy 120 năm không thể nào là thời gian Nô-ê đóng tàu:

a) Sáng Thế Ký 5:32: “Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem, Cham và Gia-phết.”

Câu trên có thể gợi cho chúng ta hiểu rằng Nô-ê sanh con đầu lòng là Sem lúc ông 500 tuổi.

b) Sáng Thế Ký 7:6: “Vả, khi lụt xảy ra, và nước tràn trên mặt đất, thì Nô-ê đã được sáu trăm tuổi.”

Câu trên cho biết lúc nước lụt xãy ra thì Nô-ê 600 tuổi.

Như vậy, thời gian Nô-ê đóng tàu không thể nào vượt quá 100 năm.

Xem thêm: Có 15 Công Nhân Cùng Làm Một Công Việc Họ Sẽ Hoàn Thành Công Việc Trong 20 Ngày

c) Sáng Thế Ký 7:10,11: “Nhằm năm sáu trăm của đời Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy, chính ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống."

Sáng Thế Ký 8:14,15: “Đến tháng hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ các con và các dâu ngươi.”

Hai câu trên giúp chúng ta biết thời gian nước lụt xãy ra khoảng 1 năm (chính xác là 1 năm 10 ngày)

d) Sáng Thế Ký 11:10: “Đây là dòng dõi của Sem: Cách hai năm, sau cơn nước lụt, Sem được một trăm tuổi, sanh A-bác-sát.”

Câu trên cho chúng ta biết lúc chấm dứt nước lụt thì Sem được 98 tuổi. Trước khi xãy ra lụt Sem được 97 tuổi. Như vậy, Nô-ê đóng xong tàu lúc Sem được 97 tuổi.

e) Sáng Thế Ký 6:13,14,18: “Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các con dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.”

Các câu trên cho thấy vào thời điểm Chúa truyền lệnh Nô-ê khởi công đóng tàu, cả 3 người con trai của Nô-ê đều đã trưởng thành vì cả 3 đều có vợ, và chắc chắn họ là những người giúp Nô-ê đóng tàu. Nô-ê không thể một mình đóng tàu mà không có sự phụ giúp của những người con trai. Ngoài ta, chúng ta cũng nên nhớ rằng không còn ai khác giúp Nô-ê đóng tàu vì Kinh Thánh cho biết cả nhân loại lúc ấy đều bại hoại. Khi nước lụt xãy đến, trên tàu chỉ có gia đình Nô-ê gồm 8 người được cứu mà thôi, không còn ai khác nữa. Nếu có ai khác giúp Nô-ê đóng tàu, chắc người đó sẽ có mặt trên tàu.

Xem thêm: Máy Bơm 2 Ngựa Giá Bao Nhiêu, Giá Bán Máy Bơm Nước 2 Ngựa (2 Hp)

Chúng ta không không biết tuổi của Cham và Gia-phết vì Kinh Thánh không nói đến. Sem là con đầu lòng, giả định Sem cưới vợ lúc 30 tuổi. Vậy thời gian Nô-ê đóng tàu ít nhất bắt đầu từ lúc Sem cưới vợ, tức là: 97 - 30 = 67 năm

Tất nhiên, 67 năm chỉ là con số phỏng đoán vì chúng ta thiếu thông tin về Cham và Gia-phết. Thời gian đóng tàu có thể ngắn hơn 67 năm (vì phải chờ Cham và Gia-phết cưới vợ). Điều chắc chắc là 120 năm không phải thời gian Nô-ê đóng tàu.