Năm 2013 Có Bao Nhiêu Ngày

     

*

Một năm có 366 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày , vậy năn đó có ......tuần lễ và ......ngày.Bạn vẫn xem: năm 2013 có bao nhiêu ngày

A 52 tuần lễ và 1 ngày

B 51 tuần lễ và 2 ngày

C 52 tuần lễ và 2 ngày

Giúp nha ai nnhanh tick

Một bể có 45 900 l nước. Sau một tuần lễ sử dụng, vào bể còn 44 150 l nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng từng nào lít nước, biết rằng số nước sử dụng mỗi ngày đều bằng nhau.

Bạn đang xem: Năm 2013 có bao nhiêu ngày

Tóm tắt


*

Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ

Xem tờ lịch có trong Vở bài tập Toán 3, tập 2 trang đôi mươi rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) - Ngày 1 tháng 6 là thứ .........

- Ngày 2 tháng 9 là thứ ..........

- Ngày 19 tháng 8 là thứ .........

- Ngày 30 tháng 4 là thứ ..........

Xem thêm: Thomas Edison Thất Bại Bao Nhiêu Lần, Edison Và Hơn 10, Thomas Edison

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ ..........

- Sinh nhật em là ngày ......... Tháng ......... Hôm đó là thứ ..........

b) - Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày ..........

- Chủ nhật đầu tiên của năm năm ngoái là ngày ......... Tháng ..........

Xem thêm: Chương 5: Đông Nam Á Thời Phong Kiến, Đông Nam Á Thời Phong Kiến

- Tháng 10 có 5 ngày thứ năm, đó là các ngày ...................

Lớp 3 Toán 1 0

Có một cửa hàng bán được 142 kg đường . Hỏi trong 2 ngày cửa hàng đó có bao nhiêu kg đường ?

Lớp 3 Toán 3 0

b4 một năm nhuận có 366 ngày.Hỏi năm đó cói từng nào tuần?

Lớp 3 Toán 6 0

10 năm có bao nhiêu ngày ?

Lớp 3 Toán 8 0

Một đội thuỷ loiđào đuọc 315m muong tron 3 ngày .Hỏi trong 8 ngày ,đội đó đào đuọc từng nào mét muong đào trong mỗi ngày là nhu nhau

Lớp 3 Toán 4 0

Một cửa hàng ngày đầu bán được 135m vải, ngày thứ nhì bán được 360m vải. Ngày thứ cha bán được bằng 1 3 số mét vải đã bán trong nhị ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được từng nào mét vải?

Tóm tắt


*

Lớp 3 Toán 1 0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)