Mua Sắm Bao Nhiêu Tiền Thì Phải Đấu Thầu

     
*

*
*
Contribute

- Điều 1: Đối tượng áp dụng: các cơ quan bên nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chức triển khai chính trị xóm hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị chức năng thuộc lực lượng thiết bị nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, các tổ chức kỹ thuật và technology công lập (sau đây điện thoại tư vấn tắt là cơ quan, đối chọi vị) khi áp dụng vốn công ty nước theo phương pháp tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này để buôn bán tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại nhằm duy trì hoạt đụng thường xuyên.

Bạn đang xem: Mua sắm bao nhiêu tiền thì phải đấu thầu

- Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:

+ Khoản 1 qui định nội dung sắm sửa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm: h) dịch vụ thương mại phi tư vấn bao gồm: Thuê những dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế máy móc, trang thiết bị, phương tiện đi lại làm việc, phương tiện vận chuyển; thay thế sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ đơn vị cửa, công trình xây dựng xây dựng ko thuộc dự án chi tiêu xây dựng cơ bản; dịch vụ thuê trụ sở có tác dụng việc, nhà trạm, ô tô ship hàng công tác, lau chùi và vệ sinh công nghiệp; thương mại & dịch vụ xử lý hóa học thải; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; thương mại & dịch vụ thuê con đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thương mại thẩm định vị (nếu có); dịch vụ hỗ trợ điện, nước, điện thoại cố định; dịch vụ đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và những dịch vụ phi tư vấn khác.

+ Khoản 2 chế độ nguồn gớm phí mua sắm tài sản, sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ bao gồm: a) Nguồn đưa ra thường xuyên giá thành nhà nước theo công cụ của Luật chi phí nhà nước được cơ quan gồm thẩm quyền giao trong dự trù chi chi phí hàng năm của cơ quan, đơn vị chức năng (bao có cả nguồn bổ sung cập nhật trong năm).

          3.2. Về vẻ ngoài lựa lựa chọn nhà thầu:

          - Khoản 1 Điều 22 dụng cụ Đấu thầu pháp luật về những trường thích hợp được vận dụng chỉ định thầu, trong các số đó bao gồm: e) Gói thầu hỗ trợ sản phẩm, thương mại dịch vụ công, gói thầu có mức giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo phương tiện của chính phủ phù hợp với điều kiện tài chính - làng mạc hội trong từng thời kỳ.

          1. Không quá 500 triệu đồng so với gói thầu cung ứng dịch vụ bốn vấn, dịch vụ thương mại phi tư vấn, thương mại & dịch vụ công; không thực sự 01 tỷ đồng so với gói thầu buôn bán hàng hóa, xây lắp, láo lếu hợp, cài đặt thuốc, vật bốn y tế, sản phẩm công;

2. Không thực sự 100 triệu đồng đối với gói thầu ở trong dự toán bán buôn thường xuyên.

Xem thêm:

          - Theo hiện tượng tại Thông tứ số 58/2016/TT-BTC:

          + Khoản 1 Điều 13: Các hình thức lựa lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, bán buôn trực tiếp, kính chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và tuyển lựa nhà thầu vào trường hợp sệt biệt.

          + Khoản 2 Điều 15. Những trường hợp được vận dụng chỉ định thầu: Gói thầu sắm sửa tài sản, hàng hóa, thương mại dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán bán buôn thường xuyên có giá gói thầu không thực sự 100.000.000 đồng.

          + Khoản 1 Điều 18. Phạm vi vận dụng chào sản phẩm cạnh tranh: Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không thực sự 2 tỷ việt nam đồng và ở trong một trong số trường hợp sau:

          a) Gói thầu thương mại & dịch vụ phi hỗ trợ tư vấn thông dụng, 1-1 giản;

          b) Gói thầu mua sắm tài sản, sản phẩm & hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và bao gồm nguồn hỗ trợ đảm bảo, ổn định), sẵn tất cả trên thị phần (hàng hóa được giao tức thì khi mong muốn mà chưa hẳn thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), gồm đặc tính nghệ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn chỉnh cơ sở, tiêu chuẩn chỉnh quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có kĩ năng thay thế cho nhau do có cùng tính năng kỹ thuật, tác dụng sử dụng và các đặc tính khác).

Xem thêm:

          bởi vì vậy, đề nghị Quý độc giả nghiên cứu các quy định nêu bên trên để tiến hành theo đúng quy định.