Mãnh lực khang giá bao nhiêu

     
sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
manh luc khang 1 P6073
*
manh luc khang 2 C1708
*
manh luc khang 3 Q6172
*
manh luc khang 4 F2875
*
manh luc khang 5 L4522
*
manh luc khang 6 B0300