Kết quả của phép trừ gọi là gì

     

- Cách thực hiện phép trừ ko nhớ trong phạm vi (100) và áp dụng vào giải toán.

Bạn đang xem: Kết quả của phép trừ gọi là gì

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: thực hiện phép tính.

- Đặt tính theo cột dọc, các chữ số và một hàng được đặt thẳng cùng với nhau.

- triển khai phép trừ theo máy tự trường đoản cú hàng đơn vị chức năng đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: (18 - 5)

Giải

*

Dạng 2: Toán đố

- Đọc cùng phân tích đề: xác định các số liệu vẫn cho, số lượng tạo thêm hay giảm sút và yêu ước của bài bác toán.

Xem thêm: Bài 16 Sbt Toán 8 Tập 1 6 Trang 7 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 8 Tập 1

- Tìm biện pháp giải: phụ thuộc vào các từ khóa của việc như tra cứu “tất cả”, “còn lại”… cùng yêu ước của việc để xác định phép tính phù hợp.

- trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài xích toán.

- Kiểm tra giải mã của câu hỏi và công dụng vừa tra cứu được.

Xem thêm: Tóm Tắt Kiến Thức Toán 7 Chi Tiết, Đầy Đủ Cả Năm, Tổng Hợp Kiến Thức Quan Trọng Môn Toán Lớp 7

Ví dụ: Một người nông dân nuôi (13) con gà, tiếp đến người ấy buôn bán đi (2) con. Hỏi người nông dân đó còn sót lại bao nhiêu bé gà ?


Giải:

Người dân cày đó còn lại số nhỏ gà là:

(13 - 2 = 11) (con)

Đáp số: (11) con

Dạng 3: Tính nhẩm

Thực hiện tại phép trừ các số tròn chục nhưng mà không yêu cầu đặt tính.

- Em trừ những chữ số ở sản phẩm chục

- Viết thêm vào hiệu quả một chữ số (0)

Ví dụ: Tính nhẩm: (90 - 30 - 10 = ....)

Giải:

Em nhẩm: (9 - 3 - 1 = 5)

Vậy (90 - 30 - 10 = 50)

Số phải điền vào nơi chấm là (50)


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập các số mang lại 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài bác 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài bác 1: Phép cộng tất cả tổng bởi 10
bài 2: 26 + 4; 36 + 24
bài 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài 7: 28 + 5
bài bác 8: 38 + 25
bài xích 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: câu hỏi về các hơn.
bài bác 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài 12: 47 + 5
bài bác 13: 47 + 25
bài bác 14: bài toán về thấp hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài xích 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài bác 19: Bảng cộng
bài bác 20: Phép cộng có tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một số hạng trong một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một trong những
bài 3: 11 trừ đi một vài : 11 - 5
bài 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một số trong những
bài bác 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài xích 9: kiếm tìm số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một vài : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài bác 12: 53 - 15
bài 13: 14 trừ đi một trong những : 14 - 8
bài xích 14: 34 - 8
bài xích 15: 54 - 18
bài 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một số trong những
bài bác 21: tra cứu số trừ
bài bác 22: Đường trực tiếp
bài 23: Ngày, giờ
bài xích 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về giám sát (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài xích 1: Tổng của nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài 3: quá số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài xích 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài xích 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân tách
bài bác 10: Bảng phân chia 2
bài 11: 1 phần hai
bài 12: Số bị chia - Số chia - yêu đương
bài xích 13: Bảng chia 3
bài bác 14: một phần ba
bài xích 15: tra cứu một quá số của phép nhân
bài xích 16: Bảng phân tách 4
bài bác 17: một trong những phần tư
bài 18: Bảng phân tách 5
bài xích 19: một phần năm
bài xích 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài bác 21: tra cứu số bị phân chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số 1 trong những phép nhân với phép phân chia
bài bác 24: Số 0 vào phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài xích 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh những số tròn trăm
bài bác 3: những số tròn chục từ 110 đến 200
bài xích 4: các số từ bỏ 101 cho 110
bài bác 5: những số tự 111 mang đến 200
bài xích 6: các số có tía chữ số
bài 7: So sánh các số có cha chữ số
bài xích 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài bác 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, đơn vị.
bài bác 12: Phép cùng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.