Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại

     

I. Dãy chuyển động hóa học tập của sắt kẽm kim loại là gì?

Dãy chuyển động hóa học tập của kim loại là dãy các kim các loại được sắp xếp theo chiều giảm dần nút độ chuyển động hóa học của chúng.

Bạn đang xem: Hoạt động hóa học của kim loại

II. Dãy vận động hóa học tập của kim loại được xây dựng như thế nào

1. Thí nghiệm 1

Cho đinh fe vào ống nghiệm (1) đựng CuSO4và cho mẩu dây đồng vào ống thử (2) đựngdung dịch FeSO4.

Thí nghiệm Fe tính năng với hỗn hợp CuSO4

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Ống nghiệm (1)Cho đinh fe vào hỗn hợp CuSO4Có hóa học rắn màu đỏ bám bên cạnh đinh sắt
Ống nghiệm (2)Cho dây đồng vào hỗn hợp FeSO4Không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

Nhận xét: Ở ống nghiệm (1) sắt đang đẩy đồng thoát ra khỏi dung dịchmuối đồng. Ở ống nghiệm (2), đồng không đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối.Ta nóisắt chuyển động hóa học bạo gan hơn đồng.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Ta xếp fe đứng trước đồng:Fe, Cu.

2. Thí nghiệm 2

Cho mẩu dây đồng vào ống thử (1) đựng hỗn hợp AgNO3và mẩu dây bạc tình vào ống nghiệm (2) đựng dung dịch CuSO4.

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Ống nghiệm (1)Cho dây đồng vào dung dịch AgNO3Có hóa học rắn màu xanh da trời vào dây đồng
Ống nghiệm (2)Cho dây bạc đãi vào dung dịch CuSO4Không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

Nhận xét: Ở ống thử (1) đồng đang đẩy được bạc thoát ra khỏi dung dịch muối bột bạc. Ở ống thử (2), bội nghĩa không đẩy được đồng thoát ra khỏi dung dịch muối, triệu chứng tỏđồng chuyển động hóa học dũng mạnh hơn bạc.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Ta xếp đồng đứng trước bạc:Cu, Ag.

3. Xem sét 3

Cho đinh sắt cùng lá đồng nhỏ tuổi vào nhị ống nghiệm (1) và ống nghiệm (2) hiếm hoi đựng hỗn hợp HCl.

*
*

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Ống nghiệm (1)Cho đinh sắt vào hỗn hợp HClCó nhiều bong bóng khí bay ra
Ống nghiệm (2)Cho dây đồng vào hỗn hợp HClKhông có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

Nhận xét: sắt đẩy được hidro thoát ra khỏi dung dịch axit còn đồng thì không.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Ta xếp fe đứng trước hidro, đồng lép vế hidro:Fe, H, Cu.

Xem thêm: Đối Với Gương Cầu Lồi, Khi Vật Dịch Chuyển Lại Gần Gương Thì Ảnh Nó Sẽ Dịch Chuyển Như Thế Nào?

4. Thí nghiệm 4

Cho mẩu natri và đinh fe vào hai ly (1) cùng (2) đơn nhất đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein.

*

Cho mẩu natri vào cốc nước cất gồm phenolphtalein

Thí nghiệmTiến hànhHiện tượng
Cốc (1)Cho mẩu natri vào cốc nước cất bao gồm thêm vài ba giọt phenolphtaleinMẩu natri lạnh chảy thành giọt tròn điều khiển xe trên mặt nước cùng tan dần
Cốc (2)Cho đinh fe vào ly nước cất có thêm vài giọt phenolphtaleinKhông có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

Nhận xét: Ở cốc (1), natri bội phản ứng ngay với nước có mặt dung dịch bazơ buộc phải làm dung dịch phenolphtalein không màu gửi thành color đỏ.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Natri hoạt động hóa học mạnh hơn sắt. Ta xếp natri đứng trước sắt:Na, Fe.

Kết luận:Dựa vào kết quả của những thí nghiệm 1, 2, 3, 4 ta có thể sắp xếp các kim các loại theo chiều bớt dần nút độ vận động hóa học tập như sau: Na, Fe, H, Cu, Ag. Và bằng nhiều thí nghiệm chất hóa học khác nữa, người ta so sánh được nấc độ hoạt động hóa học của tương đối nhiều kim các loại khác và thu xếp chúng thành một hàng theo chiều sút dần mức độ hoạt độnggọi là dãy chuyển động hóa học tập của kim loại.Sau đây là dãy chuyển động hóa học tập của một số kim các loại tiêu biểu:

K, Na,Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

*

III. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học tập của kim loại

Dãy hoạt động của kim các loại cho biết:

a. Mức độ chuyển động hóa học của các kim loại sút dần từ trái lịch sự phải

b. kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) bội nghịch ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm cùng giải phóng khí H2.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Ba + 2H2O → Ba(OH)2+ H2↑

c. Kim một số loại đứng trước H tính năng với dung dịch axit (HCl; H2SO4loãng,….) tạo nên H2.

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

Cu + 2HCl → ko phản ứng (vì Cu che khuất H)

d.

Xem thêm: Cực Trị Của Hàm Số Bài Tập, Các Dạng Bài Tập Tìm Cực Trị Của Hàm Số Lớp 12

kim loại không tung trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy được kim loại đứng sau nó thoát khỏi dung dịchmuối.