HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ LÀ GÌ

     

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử thành phần này cùng với nguyên tử yếu tắc khác.

Bạn đang xem: Hóa trị của một nguyên tố là gì

Cách xác minh hóa trị của một nguyên tố:

Quy ước: H hóa trị I; O hóa trị II. Tổng hóa trị của một chất bằng 0. 

Cùng vị trí cao nhất lời giải xem thêm về Hóa trị nhé. 

I. Tư tưởng Hóa trị 

Hóa trị là con số biểu hiện khả năng link của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử yếu tố khác.

*

Quy ước: H hóa trị I; O hóa trị II.

(Lấy hóa trị của H làm 1-1 vị, hóa trị của oxi được xác minh bằng hai solo vị).

Bảng kí hiệu chất hóa học lớp 8 trang 42

Số protonTên Nguyên tốKý hiệu hoá họcNguyên tử khốiHoá trị
1HiđroH1I
2HeliHe4 
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB11III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14II, III, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20 
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV, VI
17CloCl35,5I,…
18ArgonAr39,9 
19KaliK39I
20CanxiCa40II
24CromCr52II, III
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I…
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Thuỷ ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

Chú thích:

+ nhân tố phi kim: chữ màu sắc xanh

+ nhân tố kim loại: chữ màu đen

+ yếu tắc khí hiếm: chữ màu sắc đỏ

II. Luật lệ hóa trị

*

A có hóa trị a; B tất cả hóa trị b

x, y là chỉ số của A, B vào phân tử

*

Ví dụ:

*

III. Cách xác minh hóa trị của một nguyên tố.

* Cách khẳng định hóa trị của một nguyên tố

+ Quy ước: H hoá trị I , chọn làm đơn vị chức năng và O tất cả hóa trị II

+ Một nguyên tử thành phần khác links với bao nhiêu nguyên tử H thì nói yếu tắc đó có hoá trị là bấy nhiêu.

Ví dụ: 

HCl: Cl hoá trị I.

CH4: C …………IV

NH3:N ………..III

H2O:O…………II

+ Tính số liên kết của các nguyên tố không giống với số nguyên tử O. (O bao gồm hoá trị II; Hoá trị của oxi bằng 2 đối chọi vị)

Ví dụ: 

K2O: K có hoá trị I.

BaO: ba …………..II.

SO2: S ………………IV.

– Hoá trị của group nguyên tử (NH3, CO3….)

Ví dụ: 

HNO3: NO3 bao gồm hoá trị I.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9 Undersea World Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9 Có Đáp Án

Vì: Liên kết với một nguyên tử H.

HOH : OH ……………..I

H2SO4: SO4 tất cả hoá trị II.

H3PO4: PO4…………….III.

*Kết luận: Hoá trị là số thể hiện khả năng link của nguyên tử yếu tố này với các nguyên tử thành phần khác.

IV. Bài xích tập vận dụng 

Ví dụ 1: Xác định hóa trị của S trong số hợp hóa học sau: H2S với SO2.

Hướng dẫn giải:

- trong hợp chất H2S:

H có hóa trị I, gọi hóa trị của S là a ta có:

2.I = 1.a ⇒ a = II.

Vậy vào hợp chất H2S thì lưu lại huỳnh bao gồm hóa trị II.

- vào hợp hóa học SO2:

O bao gồm hóa trị II, gọi hóa trị của S là b, ta có:

1.b = 2.II ⇒ b = IV.

Vậy trong hợp chất SO2 thì lưu lại huỳnh tất cả hóa trị IV.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Về Áp Dụng Công Thức Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2 Lớp 10

Ví dụ 2: Biết trong phương pháp hóa học K2SO4 thì K có hóa trị I. Hãy xác minh hóa trị của nhóm (SO4).