Hòa Tan Hoàn Toàn 1 28 Gam Cu

     

Với ne( Cu nhường) = 2.nCu = 0,04 (mol) => Trung bình mỗi N+5 nhận 0,04/0,02 = 2e

=> Tạo NO2 (1e) và NO ( 3e)

=> nNO = nNO2 = 0,02/ 2= 0,01(mol)

Vậy mdd X = mCu + mdd HNO3 – m khí = 1,28 + 12,6 – 0,01.30 – 0,01.46 = 13,12 (g)

=> C% Cu(NO3)2 = <( 0,02.188) : 13,12>.100% = 28,66%


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hỗn hợp X gồm N2và H2có tỉ khối so với He là 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín có bột Fe làm xúc tác, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He là 2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là


A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 1 28 gam cu

50%


B. 36%


C. 40%


D. 25%


Câu 2:


Nung hỗn hợp rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2sau một thời gian thu được chất rắn B và 10,08 lit khí hỗn hợp D gồm NO2và O2. Hòa tan hoàn tòa B vào dung dịch chứa 1,3 mol HCl (vừa đủ), thu được dung dịch X chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 1,12 lit hỗn hợp khí Y gồm N2và H2có tỉ khối so với hidro là 11,4. Biết các thể tích đều ở dktc. Giá trị của m gần nhất với :


A. 70,5


B. 71,0


C. 71,5


D. 72,0


Câu 3:


Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3và H2SO4, đun nhẹ hỗn hợp phản ứng, lúc đầu tạo ra sản phẩm khử là khí NO, sau đó thấy thoát ra khí không màu X. Sau khi các phản ứng kết thúc thấy còn lại 4,08 gam chất rắn không tan. Biết rằng tổng thể tích của hai khí NO và X là 1,792 lít (đktc) và tổng khối lượng là 1,84 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất muối khan. Giá trị nào sau đây gần với m nhất?


A. 29,60 gam


B. 36,25 gam


C. 28,70 gam


D. 31,52 gam


Câu 4:


Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ có một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3dư, thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Ngắn Người Trong Bao ”, 8 Mẫu Tóm Tắt Tác Phẩm Người Trong Bao Siêu Hay

- Phần 1: cho tác dụng với NaOH dư được kết tủa

B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn ở điều kiện thích hợp thu được 25,6 gam một muối X duy nhất. Muối X có công thức phân tử là


A. Mg(NO3)2.nH2O


B. Mg(NO3)2.2H2O


C. Cu(NO3)2


D. Mg(NO3)2.6H2O


Câu 5:


Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2và Fe(NO3)2thu được hỗn hợp khí X. Dẫn từ từ hỗn hợp khí X vào nước (không có không khí), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2 lít dung dịch Y và còn 0,448 lít khí (đktc) thoát ra. pH của dung dịch Y là


A. 1,3.


B. 2.


C. 1.


D. 2,3.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nguyenkhuyendn.edu.vn


*

Liên kết
Thông tin nguyenkhuyendn.edu.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nguyenkhuyendn.edu.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nguyenkhuyendn.edu.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Ứng Dụng Của Cao Su Tổng Hợp, Tầm Quan Trọng Của Cao Su Tổng Hợp Trong Đời Sống


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nguyenkhuyendn.edu.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nguyenkhuyendn.edu.vn