Giáo Viên Được Nghỉ Ốm Bao Nhiêu Ngày

     

Giáo viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc buộc phải về cơ bản giáo viên cũng được hưởng các chính sách tương từ các đối tượng người dùng lao đụng khác theo vẻ ngoài tại Luật bảo đảm xã hội 2014, trong đó có chính sách nghỉ ốm. Vậy vào năm, gia sư được nghỉ ốm bao nhiêu ngày?


*
Câu hỏi: Tôi mong hỏi về cơ chế nghỉ nhỏ đau của giáo viên. Hiện giờ giáo viên được nghỉ nhỏ xíu bao các ngày?

Giáo viên được nghỉ gầy bao nhiêu ngày?

Căn cứ điểm 1 Điều 3 Thông bốn 59 năm 2015 của cỗ Lao đụng Thương binh xã hội cô giáo được hưởng trọn chế độ gầy đau trong số trường hợp:

1. Bị gầy đau, tai nạn thương tâm mà không hẳn là tai nạn lao hễ hoặc điều trị thương tật, bị bệnh tái vạc do tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh gồm thẩm quyền theo quy định của cục Y tế.

Bạn đang xem: Giáo viên được nghỉ ốm bao nhiêu ngày

2. Phải nghỉ câu hỏi để âu yếm con bên dưới 07 tuổi bị gầy đau cùng có chứng thực của cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

3. Giáo viên đi làm việc trước khi không còn thời hạn ngủ sinh con mà thuộc 1 trong các 2 trường đúng theo trên.

Xem thêm: Nơi Bán Cây Cóc Thái Giá Bao Nhiều, Cây Giống Cóc Thái

Căn cứ chính sách tại điều 26 Luật bảo đảm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 59/2015/TT của cục Lao rượu cồn Thương binh xã hội , thời gian nghỉ bé của giáo viên cụ thể như sau:

Điều kiện làm cho việc

Thời gian đóng góp bảo hiểm

Thời gian nghỉ tí hon tối đa

Làm vệc trong đk bình thường

Đã đóng bảo hiểm xã hội bên dưới 15 năm

30 ngày

Đã đóng góp từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

40 ngày

Đã đóng góp từ đầy đủ 30 năm trở lên

60 ngày

Làm nghề hoặc các bước nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hại thuộc danh mục do bộ Lao cồn - yêu mến binh với Xã hội, bộ Y tế ban hành hoặc thao tác ở nơi bao gồm phụ cấp khoanh vùng hệ số tự 0,7 trở lên

Đã đóng bảo đảm xã hội dưới 15 năm

40 ngày

Đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

50 ngày

Đã đóng góp từ đầy đủ 30 năm trở lên

70 ngày

Thời gian về tối đa tận hưởng chế độ bé đau vào một năm đối với giáo viên được xem theo ngày thao tác làm việc không nhắc ngày ngủ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Nếu cô giáo nghỉ việc do mắc dịch thuộc danh mục bệnh nên chữa trị lâu năm ngày cỗ Y tế phát hành thì thừa kế chế độ bé đau:

- về tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần;

- hết thời hạn tận hưởng chế độ ốm đau quy định, vẫn tiếp tục điều trị thì thừa hưởng tiếp chế độ nhỏ đau với tầm thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm:

(Danh mục bệnh bắt buộc chữa trị dài ngày được phương pháp tại Thông tư 46/2016 của cục Y tế)

Như vậy, giáo viên được nghỉ nhỏ bao nhiêu ngày phụ thuộc vào điều kiện làm việc, thời gian đóng bảo hiểm, tất cả thuộc ngôi trường hợp dịch điều trị lâu năm ngày hay không…

Giáo viên hưởng cơ chế nghỉ gầy như rứa nào?

Căn cứ biện pháp tại điều 28 Luật bảo đảm xã hội 2014, hướng dẫn bởi điều 6 Thông tứ 59 năm 2015 của cỗ Lao động Thương binh xã hội

1. Giáo viên nghỉ nhỏ ngắn ngày

Mức hưởng cơ chế đau tí hon được tính theo công thức

Mức tận hưởng chế độ nhỏ xíu đau

=

Tiền lương mon đóng bảo đảm xã hội của tháng ngay tức khắc kề trước khi nghỉ việc

x 75% x

Số ngày nghỉ việc được hưởng trọn chế độ nhỏ xíu đau

 Số ngày nghỉ câu hỏi được hưởng chế độ gầy đau được xem theo ngày thao tác làm việc không nói ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Giáo viên đã không còn thời hạn 180 ngày (chữa trị bệnh dịch lâu dài) mà liên tiếp điều trị thì mức hưởng trọn chế độ bé đau được tính như sau:

Mức hưởng trọn chế độ nhỏ xíu đau 

=

Tiền lương đóng bảo đảm xã hội của tháng ngay tức khắc kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng trọn chế độ bé đau (%)

x

Số mon nghỉ việc hưởng chế độ nhỏ xíu đau

Tỉ lệ hưởng chế độ ốm đau được quy định dựa vào vào thời hạn đóng bảo hiểm tương ứng như sau:

Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đầy đủ 30 năm trở lên: 65% mức chi phí lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng tức khắc kề trước khi nghỉ việc

Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm cho dưới 30 năm: 55% mức chi phí lương đóng bảo đảm xã hội của tháng tức thì kề trước lúc nghỉ việc

Đã đóng bảo đảm xã hội dưới 15 năm: một nửa mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng tức thì kề trước khi nghỉ việc