Giáo Viên Được Nghỉ Ốm Bao Nhiêu Ngày

     

Giáo viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc nên về cơ bản giáo viên cũng được hưởng các chế độ tương tự các đối tượng lao động khác theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong đó có chế độ nghỉ ốm. Vậy trong năm, giáo viên được nghỉ ốm bao nhiêu ngày?


*
Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về chế độ nghỉ ốm đau của giáo viên. Hiện nay giáo viên được nghỉ ốm bao nhiều ngày?

Giáo viên được nghỉ ốm bao nhiêu ngày?

Căn cứ điểm 1 Điều 3 Thông tư 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh xã hội giáo viên được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp:

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Giáo viên được nghỉ ốm bao nhiêu ngày

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

3. Giáo viên đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong 2 trường hợp trên.

Xem thêm: Nơi Bán Cây Cóc Thái Giá Bao Nhiều, Cây Giống Cóc Thái

Căn cứ quy định tại điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 59/2015/TT của Bộ Lao động Thương binh xã hội , thời gian nghỉ ốm của giáo viên cụ thể như sau:

Điều kiện làm việc

Thời gian đóng bảo hiểm

Thời gian nghỉ ốm tối đa

Làm vệc trong điều kiện bình thường

Đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm

30 ngày

Đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

40 ngày

Đã đóng từ đủ 30 năm trở lên

60 ngày

Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên

Đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm

40 ngày

Đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

50 ngày

Đã đóng từ đủ 30 năm trở lên

70 ngày

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với giáo viên được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Nếu giáo viên nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau:

- Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

- Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định, vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm:

(Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định tại Thông tư 46/2016 của Bộ Y tế)

Như vậy, giáo viên được nghỉ ốm bao nhiêu ngày phụ thuộc vào điều kiện làm việc, thời gian đóng bảo hiểm, có thuộc trường hợp bệnh điều trị dài ngày hay không…

Giáo viên hưởng chế độ nghỉ ốm như thế nào?

Căn cứ quy định tại điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hướng dẫn bởi điều 6 Thông tư 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh xã hội

1. Giáo viên nghỉ ốm ngắn ngày

Mức hưởng chế độ đau ốm được tính theo công thức

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 75% x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

 Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Giáo viên đã hết thời hạn 180 ngày (chữa trị bệnh lâu dài) mà tiếp tục điều trị thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau 

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Tỉ lệ hưởng chế độ ốm đau được quy định phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm tương ứng như sau:

Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên: 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm: 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc