GIẢM CÂN PV GIÁ BAO NHIÊU

     
giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 sút 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )

*
giam can pv 3 L4553
*
giam can pv 9 R7201
*
giam can pv 1 C1837
*
giam can pv 7 B0656
*
giam can pv 12 I3777
*
giam can pv 5 V8151
*
giam can pv 6 I3468
*
giam can pv 10 V8745
*
giam can pv 13 D1834
*
giam can pv 11 F2782