GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 BÀI 115

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài bác 115 : Thể tích hình lập phương cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Viết số đo phù hợp vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- diện tích s một khía cạnh = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 115

- diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là 2,5m. 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là ( displaystyle 3 over 4dm). 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

( displaystyle S = 3 over 4 imes 3 over 4 = 9 over 16;(dm^2)) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

( displaystyle S_tp = 9 over 16 imes 6 = 27 over 8; (dm^2))

Thể tích hình lập phương là :

( displaystyle V = 3 over 4 imes 3 over 4 imes 3 over 4 = 27 over 64;(dm^3)) 

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là 4cm. 

Diện tích một mặt hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương có cạnh là 5dm. 

Diện tích một mặt hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3) 

Ta gồm bảng tác dụng như sau : 

*


Bài 2

Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, độ cao 0,6m cùng một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

a) Tính thể tích của mỗi hình trên.

b) Hình nào hoàn toàn có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm cạnh hình lập phương = (chiều nhiều năm + chiều rộng + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = chiều nhiều năm × chiều rộng × chiều cao.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Vnen Bài 20: Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới, Soạn Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

- so sánh thể tích của nhì hình cùng tìm hiệu nhị thể tích đó.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ nhiều năm cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta tất cả : 1,728m3 > 1,056m3

 Do đó, thể tích hình lập phương to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và lớn hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình vỏ hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập phương : 1,728m3;

b) 672dm3.


Bài 3

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó khối lượng 10kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

Xem thêm: Kiến Thức Mẫu Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12 Hay, Báo Cáo Thực Hành Lí 12 Bài 6

- Đổi thể tích vừa tìm kiếm được sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối.

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại ta lấy khối lượng của mỗi đề-xi-mét khối kim loại nhân với thể tích khối kim loại (với đơn vị đề-xi-mét khối).