Giải Vở Bài Tập Hóa 8 Bài 21: Tính Theo Công Thức Hóa Học

     

Hóa 8 bài bác 21 giúp các em học viên lớp 8 nắm rõ được kỹ năng về cách làm hóa học tập của hợp hóa học và biết cách xác định công thức vừa lòng chất. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập chất hóa học 8 chương 3 trang 71.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập hóa 8 bài 21: tính theo công thức hóa học

Việc giải bài tập chất hóa học 8 bài bác 21 trước khi đi học các em lập cập nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau làm việc trên lớp đã học gì, hiểu sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.


Hoá học tập 8 bài xích 21: Tính theo phương pháp hóa học

Giải bài bác tập Hóa 8 bài bác 21 trang 71

Giải bài xích tập Hóa 8 bài xích 21 trang 71

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Tìm thành phần xác suất (theo khối lượng) các nguyên tố chất hóa học có trong những hợp hóa học sau:

a) teo và CO2.

b) Fe3O4 cùng Fe2O3.

c) SO2 và SO3.

Gợi ý đáp án

a)

Hợp hóa học CO:

%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%

%m O = 100% - 42,8% = 57,2%

Hợp hóa học CO2

%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %

%O = 100% – 27,3% = 72,7%

b) Hợp chất Fe2O3

%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = 2.56/160 . 100% = 70%

%O = 100% – 70% = 30%

Hợp hóa học Fe3O4 :

%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = 3.56/232 . 100% = 72,4%

%O = 100% – 72,4% = 27,6%

c) Hợp hóa học SO2

%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%

%O = 100% – 1/2 = 50%

Hợp hóa học SO3

%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%

%O = 100% – 40% = 60%

Bài 2 trang 71 SGK Hóa 8

Hãy tìm bí quyết hóa học của rất nhiều hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp hóa học A có cân nặng mol phân tử là 58,5g tất cả thành phần những nguyên tố 60,68% Cl và còn sót lại là Na.


b) Hợp hóa học B có khối lượng mol phân tử là 106g, nhân tố 43,4% na 11,3% C cùng 45,3% O.

Gợi ý đáp án

a)

- khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

mCl =

*
= 35,5 (g)

mNa = 58,5 - 35,5 = 23 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp hóa học là:

nCl =

*
 = 1 (mol)

nNa =

*
 = 1 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp hóa học có: 1 nguyên tử Na với 1 nguyên tử Cl.

- công thức hóa học của hợp chất là: NaCl.

b)

- cân nặng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp hóa học là:

mNa =

*
= 46 (g)

mC =

*
 = 12 (g)

mO = 106 - 46 - 12 = 48 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp hóa học là:

nNa =

*
 = 2 (mol)

nC =

*
= 1 (mol)

nO =

*
 (mol)

Suy ra vào một phân tử hợp chất có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C cùng 3 nguyên tử O.


- bí quyết hóa học tập của hợp hóa học là: Na2CO3

Bài 3 trang 71 SGK Hóa 8

Công thức hóa học của mặt đường là C12H22O11.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 82 Chia 4 Bằng Bao Nhiêu, Chia Cho Số Có Hai Chữ Số Tiếp Theo (Trang 82)

a) tất cả bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O vào 1,5 mol đường?

b) Tính khối lượng mol đường.

c) trong 1 mol đường tất cả bao nhiêu gam những nguyên tố C, H, O.

Gợi ý đáp án:

a) trong 1 mol phân tử C12H22O11 gồm 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O. Cho nên vì vậy trong 1,5 mol phân tử C12H22O11 gồm số mol những nguyên tử của nhân tố là:

nC =

*
 = 18 mol nguyên tử cacbon.

nH =

*
 = 33 mol nguyên tử H.

nO =

*
 = 16,5 mol nguyên tử O.

b) trọng lượng mol đường:

MC12H22O11 =12.MC + 22.MH + 11.MO = 12.12 + 1.22 +16.11= 342 g/mol.

c) trong một mol phân tử C12H22O11 có trọng lượng các nguyên tố.

mC = 12 . 12 = 144g.

mH = 1 . 22 = 22g.

mO = 16 . 11 = 176g.

Xem thêm: Top 10 Bài Thơ Về Biển Đảo Của Học Sinh, Thơ Về Biển Đảo Của Học Sinh

Bài 4 trang 71 SGK Hóa 8

Một nhiều loại oxit đồng màu đen có cân nặng mol phân tử là 80g. Oxit này có thành phần là 80% Cu với 20% O. Hãy tìm cách làm hóa học của nhiều loại oxit đồng nói trên.