ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ KHÔNG CÓ CỰC TRỊ

     

Tìm m để hàm số không tồn tại cực trị là một trong những trong các dạng toán thông dụng của chủ đề HÀM SỐ. Trong nội dung bài viết này sẽ trình làng và phía dẫn những em giải pháp làm so với các hàm số nhiều thức thường chạm mặt là hàm đa thức bậc ba, hàm trùng phương bậc bốn.

…………………………………………………


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đối với những hàm số khác thì họ cần tìm đk để đạo hàm không tồn tại nghiệm hoặc đạo hàm gồm nghiệm cơ mà qua nghiệm kia đạo hàm không đổi vết (nghiệm bội chẵn).

Đề thi Online có giải: <7-8> kiếm tìm m nhằm hàm số trùng phương có cực trị vừa lòng điều kiện đến trước