Tài liệu môn hóa lớp 8 đề cương ôn tập hóa 8

     

Đề cương ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng đặc biệt giúp cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể ôn tập giỏi cho kì thi học kì một năm 2021.

Bạn đang xem: Tài liệu môn hóa lớp 8 đề cương ôn tập hóa 8


Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn chất hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: bội nghịch ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Hóa học (tinh khiết, lếu hợp, bóc chất, đồ vật thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn hóa học – hợp hóa học – phân tử (k/n, đặc điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của 1-1 chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng kỳ lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, lúc nào xảy ra, nbiet)

TN

3. Định công cụ bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. đổi khác giữa m, V với n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần kim chỉ nan ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Rứa nào là đối kháng chất , vừa lòng chất. Mang đến ví dụ?

3. Phương pháp hóa học dùng biểu diễn chất :

4. Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị chưa biết

+ Lập công thức hóa học khi biết hóa trị

5. Định khí cụ bảo toàn khối lượng : A + B → C + D

- Định lao lý : trong một bội phản ứng hóa hoc, tổng khối lượng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình chất hóa học : màn biểu diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học.

- ba bước lập phương trình hóa học : Viết sơ vật dụng phản ứng,Cân bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất cũng giống như từng cặp hóa học trong phản bội ứng.

7. Những công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích cùng lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí chất khí : + Ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh :

*

8. Tỉ khối của hóa học khí.

- Khí A so với khí B

*


III. Thắc mắc trắc nghiệm thi học kì 1 hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm những loại hạt là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ bao gồm công thức hóa học của các hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: cân nặng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy những chất khí số đông nặng rộng không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm gồm chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp hóa học X tạo vì chưng 2 yếu tắc Fe cùng O, trong các số ấy nguyên tố oxi chỉ chiếm 30% về khối lượng trong đúng theo chất. Cách làm hóa học của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B với C gần như sai

Câu 7: Dãy hóa học nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , na , O2 , N2 , Fe

Câu 8: trọng lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy những chất khí đều nhẹ nhàng hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt bao gồm chứa bao nhiêu nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp chất X tạo vày 2 yếu tắc C cùng H, trong các số đó nguyên tố H chiếm 25% về trọng lượng trong phù hợp chất. Bí quyết hóa học của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 và H3PO4 lần lượt đã là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al gồm hóa trị III, chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: lúc phân hủy hoàn toàn 24,5g Kaliclorat thu được 9,6g khí oxi với Kaliclorua. Khối lượng của Kaliclorua nhận được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: mang lại sơ thiết bị phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y theo lần lượt là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số thăng bằng trong phương trình theo thứ tự là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn chỉnh là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất cứ chất khí nào đông đảo chiếm luôn tiện tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có mức giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng đk nhiệt độ và áp suất, đối chiếu thể tích của 4g CH4 cùng 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 phệ hơn

B. Thể tích của H2 to hơn

C. Bằng nhau

D. Ko thể so sánh được

Câu 20: Hóa trị II của sắt ứng với CTHH làm sao sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Câu hỏi tự luận ôn thi cuối kì 1 môn chất hóa học 8

Dạng bài xích tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong những hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của các hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) với O; N ( III )và H; fe (II) và O; Cu (II) với OH; Ca và NO3; Ag cùng SO4, bố và PO4; fe (III) và SO4, Al cùng SO4; NH4 (I) cùng NO3

Dạng bài bác tập 2: Định phương tiện bảo toàn khối lượng

Câu 1: hoàn toàn có thể thu được sắt kẽm kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO công dụng với chất sắt (III) oxit . Cân nặng của sắt kẽm kim loại sắt nhận được là từng nào khi cho 16,8 kilogam CO tính năng hết cùng với 32 kg sắt (III) oxit thì gồm 26,4 kg CO2 sinh ra.

Câu 2: lúc nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân bỏ thành đồng II oxit CuO, hơi nước cùng khí cacbonic.

Tính cân nặng của khí cacbonic có mặt nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được 1,60 g đồng II oxit cùng 0,18 g nước.


Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước và 2,2 g khí cacbonic thì trọng lượng quặng đem nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đông đảo đáp án cơ mà em cho là đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính hóa học nào dưới đây cho ta biết đó là chất tinh khiết?

A. Không màu, ko mùi.

B. Gồm vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan vào nước.

D. Lúc đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định

3. Cho các chất có công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Hàng công thức gồm cáchợp chất là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy cách làm hóa học tập đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng như thế nào là hiện tượng lạ vật lí?

A. Đập đá vôi sắp vàolònung.

B. Làm sữa chua.

C. Muối bột dưa cải.

D. Sắt bị gỉ.

6. Cho phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong không khí, nhận được 16g đồng (II) oxit CuO. Cân nặng củaoxi gia nhập phản ứng là?

A. 1,6g.

Xem thêm: Tả Nhân Vật Trong Truyện Cổ Tích Tấm Cám " (Lớp 5) Hay Nhất, Tả Nhân Vật Trong Truyện Cổ Tích Tấm Cám Lớp 5, 6

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí lưu hoàng đioxit SO2nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng rộng 2 lần.

B. Nặng rộng 4 lần.

C. Nhẹ nhàng hơn 2 lần.

D. Nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào dưới đây được thăng bằng chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu lại huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, giữ huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B sao để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Cồn để trong lọ không bí mật bị cất cánh hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong ko khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 bao gồm phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

4. Nước cất là

d. Hiện tượng lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + teo →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): cho 4,8 g kim loại Magie tác dụng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của bội phản ứngtrên.

b. Tính trọng lượng Magie clorua MgCl2 tạo thành thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Tả Một Người Bạn Của Em (Bạn Trai, Bạn Gái) Siêu Hay


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của giữ huỳnh gồm thành xác suất của sulfur là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có khối lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm cách làm hóa học tập của oxit đó.