Cos 90 độ bang bao nhieu

     

1. Định nghĩa : Với từng góc a (0° ≤ a ≤ 180°) ta xác định được một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị chức năng (h. 2.1) sao để cho

*

**

2. Các hệ thức lượng giác

a) giá trị lượng giác của nhị góc bù nhau

sin α = sin (180° – α)

cos α= -cos (180° – α)

tan α = -tan (180° – α)

cot α = -cot (180° – α).Bạn đang xem: Cos 90 độ bang bao nhieu

b) những hệ thức lượng giác cơ bản

Từ đinh nghĩa giá trị lượng giác của góc α ta suy ra những hệ thức :

4. Góc giữa hai vectơ

Cho nhị vectơ
).

Bạn đang xem: Cos 90 độ bang bao nhieu

B. DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Vấn đề 1

Tính quý hiếm lượng giác của một trong những góc đặc biệt.

1. Phương pháp

Dựa vào định nghĩa, tìm tung độ
= α với từ đó ta có những giá tri=ị lượng giác :

Dựa vào tính chất : hai góc bù nhau gồm sin bằng nhau và tất cả côsin, tang, côtang đối nhau.

2. Những ví dụ

Ví dụ 1: mang đến góc α = 135º. Hãy tính sinα, cosα, tanα cùng cotα.

GIẢI

Do kia cot 135º = -1.

Ví dụ 2. . Mang đến tam giác cân nặng ABC bao gồm
cần ta có:

a) sin A = sin(180º – A) sin (B + C);

Vấn đề 2

Cho biết một giá trị lượng giác của góc α, tìm ly giá trị lượng giác còn sót lại của α

1. Phương pháp

Sử dụng định nghĩa giá trị lượng giác của góc α và những hệ thức cơ phiên bản liên hệ giữa những giá trị kia như :

2. Các ví dụ

Ví dụ 1. cho biết cos α = -2/3, hãy tính sin α với tan α.

GIẢI

Vì cos α 0 cùng tan α


 α = 1 bắt buộc thay quý giá cos α = -2/3 vào ta có:

Ví dụ 2. cho góc α, biết 0º

GIẢI

Ví dụ 3. Cho góc α, biết cos α = 3/5. Hãy tính sin α, tan α, cot α.

Xem thêm: Kể Một Kỉ Niệm Về Thầy Cô Giáo Của Em Lop 6, Please Wait

GIẢI

Ví dụ 4. mang lại góc α biết tanα = -2. Tính cos α với sin α.

Vì tan α = -2

nên

Vậy cos α = -1/
như sau:

Vấn đề 3.

Cho biết một mang trị lượng giác của góc a, hãỵ xác minh góc a đó

1. Phương pháp

Sử dụng tư tưởng giá trị lượng giác của góc α để dựng góc α với trong một số trong những trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng tỉ con số giác của góc nhọn để dựng góc α.

Tập sử dụng máy vi tính bỏ túi để xác minh góc α.

2. Các ví dụ.

Cách 1. Trên trục Oy của nửa đường

tròn đơn vị chức năng ta mang điểm I = (0;
) và

qua kia vẽ con đường thẳng d tuy nhiên song cùng với trục Ox (h.2.3).

Đường thẳng này giảm nửa đường tròn đơn vị tại nhì điểm M và N trong các số đó
.

Xem thêm: Giao Thông Thông Minh Lop 5 Năm Học 2021, Please Wait

Cách 3. Dùng máy tính bỏ túi (Casio fx-500MS).

Chọn đơn vị chức năng đo : sau khoản thời gian mở thứ ấn phím MODE các lần để màn hình hiện lên dòng chữ ứng với các số tiếp sau đây :