CÓ BAO NHIÊU SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU MÀ CÁC CHỮ SỐ CỦA MỖI SỐ ĐỀU CHIA HẾT CHO 2

     

Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số phân chia hết cho 2? kết quả cần tra cứu là:
Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số của mỗi số đều chia hết cho 2

*

*

*

*

*

Từ thành phố A tới tp B có 4 bé đường, từ tp B tới tp C bao gồm 5 bé đường. Hỏi gồm bao nhiêu phương pháp đi trường đoản cú A cho tới C qua B có một lần.


Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số bao gồm bốn chữ số phân chia hết mang lại 2? kết quả cần tra cứu là:
Xem thêm:

Có 5 quyển sách khác nhau gồm 3 quyển sách Văn cùng 2 cuốn sách Toán. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách trên lên kệ sách lâu năm (xếp mặt hàng ngang) sao để cho tất cả quyển sách cùng môn yêu cầu đứng cạnh nhau?


Một tổ có 7 nam 4 con gái xếp thành một sản phẩm dọc trong tiếng thể dục. Hỏi có bao nhiêu biện pháp xếp để nữ luôn đứng thành 2 cặp ko cạnh nhau?


Cho A=0, 1, 2, 3, 4, 5. Trường đoản cú tập A rất có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số phân tách hết đến 5?


Có 5 nam và 6 nữ xếp thành một sản phẩm dọc làm thế nào để cho đầu hàng và cuối hàng luôn luôn là nam. Hỏi tất cả bao nhiêu giải pháp xếp?


Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rất có thể lập được: (a) 1512 số tự nhiên có bốn chữ số khác biệt chia hết mang lại 2. (b) 1745 số thoải mái và tự nhiên có bốn chữ số không giống nhau chia hết mang đến 3. (c) 630 số tự nhiên có tứ chữ số khác nhau chia hết mang đến 5. Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là:


Giả sử một quá trình có thể được triển khai theo hai giải pháp A và B. Phương pháp A có thể thực hiện bởi n cách, phương pháp B rất có thể thực hiện bằng m bí quyết không trùng với biện pháp nào của phương pháp A. Lúc đó:


. Trường đoản cú tập A rất có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một không giống nhau sao mang đến số kia không to hơn 788?
Xem thêm: Giải Đáp Bạn Đọc: Tủ Lạnh 1 Tháng Hết Bao Nhiêu Số Điện, Tủ Lạnh 1 Tháng Hết Bao Nhiêu Tiền Điện

Một người có 4 loại quần, 6 chiếc áo, 3 chiếc cà vạt. Để lựa chọn mỗi thiết bị một món thì tất cả bao nhiều cách chọn cỗ