Có Bao Nhiêu Hình Thức Xử Lý Thực Phẩm Không Bảo Đảm An Toàn

     

(Chinhphu.vn) - Bộ nntt và trở nên tân tiến nông thôn ban hành Thông tứ 17/2021/TT-BNNPTNT phương pháp về truy vấn xuất mối cung cấp gốc, thu hồi và cách xử lý thực phẩm ko bảo đảm an toàn thuộc phạm vi làm chủ của Bộ.


*
Cơ quan tiền chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, sale thực phẩm

Thông tư quy định rõ 4 hình thức xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi, bao gồm:

1- Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn:Khắc phục lỗi của sản phẩm áp dụng đối với trường hợp thực phẩm bao gồm thể xử lý bằng những biện pháp kỹ thuật để bảo đảm thực phẩm an toàn; khắc phục lỗi ghi nhãn áp dụng đối với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo quy định.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

2- Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm ko bảo đảm an toàn, khiến ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng, ko được sử dụng làm thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác sau thời điểm xử lý phù hợp.

3- Tái xuất: Áp dụng đối với các trường hợp thực phẩm nhập khẩu không bảo đảm bình yên và thuộc diện tái xuất theo quy định pháp luật.

Xem thêm:

4- Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm tất cả mức giới hạn bình yên không phù hợp với hồ sơ tự công bố, quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm khiến ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, ko thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.Cơ sở thực hiện thu hồi trong số trường hợp thực phẩm ko bảo đảm bình an quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật bình an thực phẩm theo những hình thức sau đây: 1. Thu hồi tự nguyện là việc thu hồi thực phẩm bởi vì tổ chức, cá thể sản xuất, marketing thực phẩm tự thực hiện lúc tự phát hiện hoặc nhận được thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về thực phẩm không bảo đảm an toàn và ko thuộc trường hợp thu hồi bắt buộc.2. Thu hồi bắt buộc là việc thu hồi thực phẩm ko bảo đảm bình yên theo quyết định thu hồi của cơ quan gồm thẩm quyền hoặc thu hồi theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chủ yếu về an ninh thực phẩm


Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ việc xử lý thực phẩm sau thu hồi theo quyết định thu hồi bắt buộc của cơ quan tất cả thẩm quyền, chủ cơ sở phải xong trong thời hạn tối đa là 3 mon kể từ thời điểm cơ quan tất cả thẩm quyền có văn bản đồng ý với đề xuất hình thức xử lý của chủ cơ sở.

Trong phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, các tổng cục, cục quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với cơ quan lại có tương quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra việc thực hiện truy nã xuất nguồn gốc, thu hồi với xử lý thực phẩm ko bảo đảm an ninh của các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Xem thêm: Định Nghĩa Chuyển Động Thẳng Đều Lý Thuyết Và Bài Tập Minh Họa

Trường hợp qua kiểm tra phạt hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo của nước nhập khẩu với từ những nguồn thông tin khác về thực phẩm không bảo đảm an toàn, bao gồm văn bản thông tin yêu cầu cơ sở sản xuất, marketing thực phẩm tiến hành truy tìm xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.