CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LƯU TRỮ BAO NHIÊU NĂM

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Quy định thời hạn lưu trữ triệu chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, report tài chính, Hóa 1-1 giá trị gia tăng, các loại tài liệu khác tương quan đến kế toán (Hợp đồng ghê tế, phù hợp đồng vay, Tờ khai thuế, quyết toán thuế ....) tiên tiến nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Chứng từ kế toán lưu trữ bao nhiêu năm

I. Những Loại tư liệu kế toán bắt buộc lưu trữ:

4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán bao hàm các nhiều loại hợp đồng; report kế toán quản lí trị; hồ sơ, report quyết toán dự án hoàn thành, dự án đặc biệt quốc gia; báo cáo kết trái kiểm kê và đánh giá tài sản; những tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; biên phiên bản tiêu hủy tài liệu kế toán; quyết định bổ sung cập nhật vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; những tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp tốt nhất sáp nhập, ngừng hoạt động, chuyển đổi hiệ tượng sở hữu, đổi khác loại hình công ty hoặc đổi khác đơn vị; tài liệu tương quan đến chào đón và thực hiện kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu tương quan đến nhiệm vụ thuế, phí, lệ chi phí và nhiệm vụ khác đối với Nhà nước và những tài liệu khác.

II. Thời hạn lưu trữ chứng từ bỏ kế toán

A. Tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ tối thiểu 5 năm:

1. Bệnh từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập report tài chủ yếu như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của thành phần kế toán.

2. Tài liệu kế toán dùng cho quản ngại lý, Điều hành của đơn vị kế toán ko trực tiếp ghi sổ kế toán và lập report tài chính.

3. Trường đúng theo tài liệu kế toán giải pháp tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà lao lý khác cơ chế phải tàng trữ trên 5 năm thì triển khai lưu trữ theo mức sử dụng đó.

(Theo điều 12 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

B. Tài liệu kế toán phải tàng trữ tối thiểu 10 năm:

1. Hội chứng từ kế toán áp dụng trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán và lập report tài chính, những bảng kê, bảng tổng hợp bỏ ra tiết, những sổ kế toán chi tiết, những sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chủ yếu tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, report quyết toán, báo cáo tự đánh giá kế toán, biên bản tiêu diệt tài liệu kế toán tàng trữ và tài liệu khác thực hiện trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

2. Tư liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; report kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản.

3. Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chức năng chủ đầu tư, bao hàm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán tài chính năm với tài liệu kế toán về report quyết toán dự án xong xuôi thuộc nhóm B, C.

4. Tư liệu kế toán tương quan đến thành lập, chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu, biến đổi loại hình công ty hoặc biến đổi đơn vị, giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động, ngừng dự án.

5. Tài liệu liên quan tại đơn vị như hồ sơ kiểm toán của truy thuế kiểm toán Nhà nước, hồ sơ thanh tra, kiểm tra, tính toán của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền hoặc hồ nước sơ của các tổ chức truy thuế kiểm toán độc lập.

6. Các tài liệu không giống không được phương pháp tại Điều 12 với Điều 14 Nghị định này.

7. Trường hợp tài liệu kế toán phép tắc tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này mà điều khoản khác chế độ phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.

(Theo điều 13 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

C. Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn:

1. Đối với đơn vị chức năng kế toán trong nghành nghề kế toán bên nước, tài liệu kế toán tài chính phải tàng trữ vĩnh viễn gồm báo cáo tổng quyết toán giá cả nhà nước năm đã làm được Quốc hội phê chuẩn, báo cáo quyết toán túi tiền địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn; hồ nước sơ, report quyết toán dự án chấm dứt thuộc nhóm A, dự án quan trọng quốc gia; Tài liệu kế toán khác gồm tính sử liệu, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

- Việc xác minh tài liệu kế toán khác phải tàng trữ vĩnh viễn do người đại diện thay mặt theo điều khoản của đơn vị chức năng kế toán, do ngành hoặc địa phương ra quyết định trên cơ sở khẳng định tính chất sử liệu, ý nghĩa sâu sắc quan trọng về khiếp tế, an ninh, quốc phòng.

2. Đối với hoạt động kinh doanh, tài liệu kế toán phải tàng trữ vĩnh viễn gồm những tài liệu kế toán có tính sử liệu, có chân thành và ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

- Việc xác minh tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn do người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt theo luật pháp của đơn vị kế toán đưa ra quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu lâu năm của tài liệu, thông tin để ra quyết định cho từng ngôi trường hợp rõ ràng và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác tàng trữ dưới hình thức bản gốc hoặc hình thức khác.

3. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán tài chính bị tàn phá tự nhiên.

(Theo điều 14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

III. Thời điểm tính thời hạn tàng trữ tài liệu kế toán

Thời điểm tính thời hạn tàng trữ tài liệu kế toán được điều khoản như sau:

1. Thời gian tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại Điều 12, khoản 1, 2, 7 Điều 13 với Điều 14 của Nghị định này được tính từ ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm.

2. Thời khắc tính thời hạn giữ trữ so với các tư liệu kế toán phép tắc tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định này được xem từ ngày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được duyệt.

3. Thời điểm tính thời hạn giữ trữ đối với tài liệu kế toán tương quan đến thành lập và hoạt động đơn vị tính từ ngày thành lập; tài liệu kế toán tương quan đến chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu, biến đổi loại hình được tính từ thời điểm ngày chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, đưa đổi hình thức sở hữu, biến đổi loại hình; tài liệu kế toán liên quan đến giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động, xong xuôi dự án được xem từ ngày kết thúc thủ tục giải thể, phá sản, hoàn thành hoạt động, chấm dứt dự án; tư liệu kế toán liên quan đến hồ sơ kiểm toán, thanh tra, soát sổ của cơ quan tất cả thẩm quyền tính từ thời điểm ngày có report kiểm toán hoặc tóm lại thanh tra, kiểm tra.

Xem thêm:

(Theo điều 15 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

IV. Nút phạt lúc mất tài liệu kế toán:

1. Phân phát cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:a) Đưa tài liệu kế toán tài chính vào lưu trữ chậm trường đoản cú 12 tháng trở lên đối với thời hạn quy định;b) Không bố trí tài liệu kế toán gửi vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán tài chính năm.2. Vạc tiền tự 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối cùng với một trong những hành vi sau:a) lưu trữ tài liệu kế toán tài chính không không hề thiếu theo quy định;b) bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất đuối tài liệu trong thời hạn lưu lại trữ;c) thực hiện tài liệu kế toán tài chính trong thời hạn tàng trữ không đúng quy định;d) Không tiến hành việc tổ chức triển khai kiểm kê, phân loại, hồi phục tài liệu kế toán tài chính bị mất đuối hoặc bị bỏ hoại.3. Phân phát tiền từ 10.000.000 đồng mang lại 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Hủy quăng quật tài liệu kế toán khi không hết thời hạn lưu trữ theo mức sử dụng của công cụ kế toán nhưng không đến mức tầm nã cứu nhiệm vụ hình sự;b) Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy cùng không lập biên phiên bản tiêu diệt theo pháp luật khi triển khai tiêu diệt tài liệu kế toán.

Chú ý:Hóa solo GTGT, hóa đơn bán sản phẩm .. Cũng là hội chứng từ kế toán=> buộc phải mức xử phát trên cũng áp dụng so với trường hợpMất hóa đối kháng GTGT (hóa đối chọi bán hàng) liên 1, 3, 4 …9 (Liên lưu nội bộ) -> phạt từ 5 - 10tr.

=> nếu mất hóa solo GTGT, hóa đơn bán hàng (Liên 2 là liên giao khách hàng hàng) thì nấc phạttừ 4 – 8 tr.

V. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán của đơn vị nào được lưu trữ tại kho của đơn vị chức năng đó. Đơn vị kế toán phải đảm bảo có không thiếu thốn thiết bị bảo quản và bảo đảm bình yên trong quá trình lưu trữ theo cơ chế của pháp Luật.

- ngôi trường hợp đơn vị không tổ chức thành phần hoặc kho lưu trữ tại đơn vị chức năng thì hoàn toàn có thể thuê tổ chức, cơ sở lưu trữ thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán trên cơ sở hợp đồng tàng trữ theo luật của pháp Luật.

2. Tài liệu kế toán của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở và văn phòng công sở đại diện của bạn nước ngoài hoạt động tại việt nam trong thời gian hoạt động tại nước ta theo Giấy ghi nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp hoặc Giấy triệu chứng nhận chuyển động chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp buộc phải được tàng trữ tại đơn vị kế toán ở vn hoặc thuê tổ chức lưu trữ tại nước ta thực hiện tàng trữ tài liệu kế toán. Khi xong xuôi hoạt đụng tại việt Nam, người đại diện thay mặt theo lao lý của đối chọi vị ra quyết định nơi lưu trữ tài liệu kế toán trừ ngôi trường hợp pháp luật có lao lý khác.

3. Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chức năng giải thể, phá sản, ngừng hoạt động hoặc các dự án dứt hoạt động bao hàm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn tàng trữ và tư liệu kế toán liên quan đến việc giải thể phá sản, chấm dứt, dứt hoạt động được tàng trữ tại nơi vì chưng người thay mặt đại diện theo quy định của đơn vị kế toán ra quyết định hoặc theo quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền quyết định hoàn thành hoạt cồn hoặc dứt dự án.

4. Tài liệu kế toán của đơn vị chức năng chuyển đổi bề ngoài sở hữu, biến đổi loại hình công ty hoặc thay đổi loại hình đối kháng vị bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán tài chính năm vẫn đang còn trong thời hạn tàng trữ và tư liệu kế toán tương quan đến gửi đổi hình thức sở hữu, đổi khác loại hình công ty lớn hoặc biến đổi đơn vị được lưu trữ tại đơn vị kế toán new hoặc tại nơi vày cơ quan gồm thẩm quyền quyết định chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu, thay đổi loại hình doanh nghiệp lớn hoặc thay đổi đơn vị quyết định.

5. Tư liệu kế toán của những kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn giữ trữ của những đơn vị được chia, tách: nếu như tài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị kế toán mới thì lưu trữ tại đơn vị chức năng mới; ví như tài liệu kế toán không phân chia được thì lưu trữ tại đơn vị chức năng kế toán bị phân chia hoặc bị tách bóc hoặc trên nơi bởi cơ quan gồm thẩm quyền quyết định chia, tách đơn vị quyết định. Tài liệu kế toán tương quan đến chia đơn vị chức năng kế toán thì tàng trữ tại các đơn vị kế toán tài chính mới. Tư liệu kế toán liên quan đến bóc đơn vị kế toán tài chính thì được lưu trữ tại nơi đơn vị chức năng bị tách, đơn vị kế toán mới.

6. Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán tài chính năm vẫn đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến phù hợp nhất, sáp nhập các đơn vị kế toán thì lưu trữ tại đơn vị nhận sáp nhập hoặc đơn vị kế toán hòa hợp nhất.

7. Tài liệu kế toán tài chính về an ninh, quốc phòng cần được lưu trữ theo cơ chế của luật pháp liên quan.

(Theo điều 11 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

LƯU Ý:

1. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính theo lao lý của điều khoản cho từng các loại tài liệu kế toán.

2. Tài liệu kế toán cần được đơn vị chức năng kế toán bảo quản đầy đủ, bình yên trong quá trình sử dụng. Đơn vị kế toán buộc phải xây dựng quy định về quản ngại lý, sử dụng, bảo vệ tài liệu kế toán trong số ấy quy định rõ nhiệm vụ và quyền so với từng phần tử và từng tín đồ làm kế toán. Ngôi trường hợp đơn vị chức năng kế toán là công ty siêu nhỏ tuổi theo dụng cụ của điều khoản về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ dại và vừa thì không sẽ phải xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán nhưng lại vẫn phải bao gồm trách nhiệm bảo vệ đầy đủ, an ninh tài liệu kế toán theo quy định. Đơn vị kế toán phải đảm bảo an toàn đầy đủ các đại lý vật chất, phương tiện đi lại quản lý, bảo quản tài liệu kế toán. Bạn làm kế toán tất cả trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của bản thân mình trong quá trình sử dụng.

3. Người đại diện thay mặt theo điều khoản của đơn vị chức năng kế toán quyết định việc bảo quản, tàng trữ tài liệu kế toán bởi giấy tuyệt trên phương tiện đi lại điện tử. Việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính phải bảo đảm an toàn, đầy đủ, bảo mật và cung ứng được thông tin khi tất cả yêu ước của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền.

4. Tư liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, bao gồm hệ thống, nên phân loại, thu xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo đồ vật tự thời hạn phát sinh với theo kỳ kế toán năm.

5. Người thay mặt đại diện theo quy định của đơn vị kế toán phải có trách nhiệm cung ứng thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, khác nhau cho cơ sở thuế và cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền theo cơ chế của pháp Luật. Những cơ quan tiền được cung cấp tài liệu kế toán yêu cầu có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng với phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán vẫn sử dụng.

Tài liệu kế toán lưu trữ trên phương tiện đi lại điện tử:

1. Bệnh từ kế toán và sổ kế toán của các đơn vị kế toán trước khi đưa vào lưu trữ phải được in ấn ra giấy để lưu trữ theo cách thức trừ ngôi trường hợp đơn vị chức năng lựa chọn lưu trữ trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài liệu kế toán tài chính trên phương tiện điện tử phải bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu vớt được trong thời hạn lưu lại trữ.

Xem thêm: 100+ Loại Ghế Cắt Tóc Nam Barber Shop, Ghế Cắt Tóc Nam

- các đơn vị trong nghành kế toán công ty nước (trừ đơn vị chức năng thu, chi giá cả nhà nước những cấp) nếu lựa chọn tàng trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử thì vẫn đề xuất in sổ kế toán tổng hòa hợp ra giấy và ký kết xác nhận, đóng dấu (nếu có) để tàng trữ theo quy định. Bài toán in ra giấy hội chứng từ kế toán, sổ kế toán cụ thể và các tài liệu kế toán khác do người thay mặt theo pháp luật của đơn vị quyết định. Những đơn vị thu, chi túi tiền nhà nước các cấp thực hiện theo quy định của bộ trưởng bộ Tài chính.

2. Khi bao gồm yêu ước của cơ quan bao gồm thẩm quyền để ship hàng cho việc kiểm tra, thanh tra, đo lường và tính toán và truy thuế kiểm toán theo quy định, đơn vị kế toán cần có trách nhiệm in ra giấy những tài liệu kế toán tàng trữ trên phương tiện điện tử, ký xác nhận của người đại diện thay mặt theo quy định hoặc kế toán trưởng (phụ trách kế toán) với đóng dấu (nếu có) để hỗ trợ theo thời hạn yêu mong của cơ quan gồm thẩm quyền

----------------------------------------------------------------------------------------

Chúc chúng ta thành công!

Kế toán Thiên Ưng tiếp tục khai giảng các: Lớp học thực hành thực tế kế toánthực tế rất tốt tại Hà Nội