Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

     

Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất năng lượng điện điện E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoại trừ R1= 4,5Ω, R2= 4Ω, R3= 3Ω. Hiệu suất của nguồn tích điện khi K mở là

*


Cho mạch năng lượng điện như hình bên.

Bạn đang xem: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

Biết E=12V; r=1Ω; R1=5 Ω; R2=R3=10Ω. Bỏ lỡ điện trở của dây nối. Hiệu điện chũm giữa nhị đầu R1là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E=12V, r=2Ω , R1=1Ω , R2=2Ω, R3=3Ω , C1=1μF, C2=2μF. Loại điện chạy qua nguồn là?


Cho mạch điện trong số ấy nguồn điện có điện trở vào r = 1Ω. Các điện trở của mạch ko kể R1= 6Ω, R2= 2Ω, R3= 3Ω mắc thông liền nhau. Loại điện chạy vào mạch là 1A. Hiệu suất của nguồn cùng nhiệt lượng lan ra sinh sống mạch kế bên trọng thời gian t = 20 phút là


Hai năng lượng điện trở R1= 2Ω, R2= 6Ω mắc vào nguồn (E, r). Khi R1, R2nối tiếp, cường độ trong mạch IN = 0,5A. Khi R1, R2song song, độ mạnh mạch thiết yếu IS = 1,8A. Quý hiếm r, E là


Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết R1=1Ω, R2=R3=2Ω, R4=0,8Ω , U=6V

Cường độ mẫu điện chạy qua mạch AB là:


Nguồn điện (E, r), khi năng lượng điện trở mạch kế bên là R1= 2Ω thì cường độ loại điện qua R1là I1= 8A. Khi năng lượng điện trở mạch kế bên là R2= 5Ω thì hiệu điện cố kỉnh hai đầu mối cung cấp là U2= 25V. Kiếm tìm E, r.

Xem thêm: Tìm Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác, Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì


Cho mạch năng lượng điện như hình. Biết nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn E = 12V và tất cả điện trở trong r = 1Ω, các điện trở R1= 10Ω, R2= 5Ω cùng R3= 8Ω.

Xem thêm: Văn Học Dân Gian Có Giá Trị Thẩm Mĩ To Lớn, Tại Sao Nói Góp

Hiệu suất H của điện áp nguồn là.


Đèn 3V – 6W mắc vào hai cực acquy (E = 3V, r = 0,5Ω). Năng suất tiêu thụ của đèn gần nhất với giá trị nào?


Cho mạch điện như hình vẽ:

Trong đó:R1=R2=4Ω, R3=6Ω , R4=3Ω , R5=10Ω

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

Trong kia R1=8Ω, R3=10Ω, R2=R4=R5=20Ω, I3=2A. Tổng trở của mạch và hiệu điện cầm cố qua R2là?


Cho mạch điện tất cả sơ đồ vật như hình vẽ:

ξ=6V, r=1Ω, R1=0,8Ω, R2=2Ω, R3=3Ω. Cường độ mẫu điện chạy qua mạch chính là?


Cho mạch điện như sau:

Biết R1=R2=r. Cường độ cái điện chạy trong mạch là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R1=R2=R3=6Ω, R4=2Ω. Tính điện trở tương tự của mạch lúc ta nối M cùng B bằng một ampe kế gồm điện trở vô cùng nhỏ?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam