CHO CÁC CHẤT ANCOL ETYLIC GLIXEROL

     

Các chất công dụng được với Cu(OH)2 ở đây hoặc phải có gốc COOH là axit, hoặc đề nghị có tối thiểu 2 nhóm OH ở hai cacbon cạnh bên trở lên, vày đó những chất vừa lòng gồm glixerol, glucozơ và axit fomic.

Bạn đang xem: Cho các chất ancol etylic glixerol


Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozo 17,1% trong môi trường xung quanh axit ta thu được hỗn hợp X. đến AgNO3/NH3 vào hỗn hợp X với đun dịu thu được cân nặng bạc là bao nhiêu?


Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là:


Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic với cho tổng thể khí CO2 sinh ra phản vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Hiệu suất phản ứng lên men là.


Cho những phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, 1-1 chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 thông qua số mol H2O.

(b) vào hợp hóa học hữu cơ tuyệt nhất thiết phải bao gồm cacbon với hiđro.

(c) mọi hợp chất hữu cơ tất cả thành phần nguyên tố kiểu như nhau, yếu tắc phân tử hơn kém nhau một hay những nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) hỗn hợp glucozơ bị khử vì chưng AgNO3 trong NH3 tạo thành Ag.

Xem thêm: Ẩn Dụ Chuyển Đổi Cảm Giác - Các Hình Thức Ẩn Dụ Và Ví Dụ Minh Họa

(e) Saccarozơ chỉ có cấu trúc mạch vòng.

Số câu phát biểu đúng là:


Xenlulozơ điaxetat (X) được dùng để làm sản xuất phim ảnh hoặc tơ axetat. Công thức đơn giản và dễ dàng nhất (công thức thực nghiệm) của X là:


Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều sở hữu phản ứng tráng gương cùng phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là.


Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với công suất 78%. Toàn thể lượng CO2 xuất hiện được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 550 gam kết tủa với dung dịch X. Đun kỹ hỗn hợp X thêm được 100 gam kết tủa. Tính trọng lượng tinh bột đã sử dụng?


Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X thu được 8,064 lít CO2(ở đktc) với 5,94 gam H2O. X tất cả M


Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) tất cả các cacbohiđrat đều phải có phản ứng thủy phân.

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột nhận được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ với mantozơ đều sở hữu phản ứng tráng bạc.

Xem thêm: Viết Ptđt Đi Qua 1 Điểm Và Cắt 2 Đường Thẳng

(d) Glucozơ làm mất đi màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:


Khi đốt cháy một cacbohiđrat X được mH2O : mCO 2= 33:88 . Phương pháp phân tử của X là:


Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 48,6 mg. Số đôi mắt xích glucozơ (C6H10O5) gồm trong đoạn mạch đó là:


Thủy phân trọn vẹn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X có saccarozơ cùng mantozơ thu được các thành phần hỗn hợp Y. Hiểu được hỗn hòa hợp Y bội nghịch ứng toàn diện 0,015 mol Br2. Nếu mang dung dịch đựng 3,42 gam tất cả hổn hợp X đến phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì trọng lượng Ag sinh sản thành là:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam