Chất Phản Ứng Với Dung Dịch Fecl3 Cho Kết Tủa

     Bạn đang xem: Chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho metylamin và anilin lần lượt chức năng với HBr và dung dịch FeCl2 đang thu được công dụng nào sau đây ?


Bốn ống nghiệm đựng các hỗn đúng theo sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có sự tách bóc lớp những chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho đến dư theo lần lượt vào từng ống nghiệm đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn sót lại là :


Mùi tanh của cá gây ra bởi lếu hợp các amin và một số tạp chất khác. Để làm giảm bớt mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl nhận được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin vẫn phản ứng là


Amin bậc nhất, đối chọi chức X tác dụng vừa đầy đủ với lượng HCl có trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M chiếm được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin công dụng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có mức giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin tất cả công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X có hai amin 1-1 chức, bao gồm số mol bằng nhau, phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Cân nặng của amin có phân tử khối nhỏ tuổi hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin solo chức bậc 1 X tính năng với hỗn hợp HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là


Hỗn đúng theo X tất cả AlCl3 với CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong hỗn hợp A thu được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, đến từ từ dung dịch NaOH tới dư vào hỗn hợp A thu được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 cùng CuCl2 trong dung dịch A thứu tự là
Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Toán 9 Chương 1 Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án Chi Tiết

Để bội nghịch ứng hết với 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,5M cùng FeCl3 0,8M cần từng nào gam hỗn hợp gồm metylamin với etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn hòa hợp X gồm chất A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) tác dụng với hỗn hợp NaOH hoàn toản đung nóng cho tới khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn nhận được m gam tất cả hổn hợp Y tất cả 2 muối bột D và E (MD E) và 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z tất cả 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bởi 18,3. Khối lượng của muối hạt E trong hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin solo chức X bội nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả hai amin đối kháng chức, no, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được 8,85 gam muối. Biết trong láo hợp, số mol nhì amin bằng nhau. Công thức phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam các thành phần hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức (được trộn với số mol bởi nhau) tác dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Tóm lại nào sau đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam láo lếu hợp gồm 3 amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Trường hợp 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 10 : 5 với thứ từ phân tử khối tăng ngày một nhiều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X cất (C,H,N). Biết % cân nặng N vào X là 45,16%. Khi lấy X chức năng với HCl chỉ tạo thành muối có dạng RNH3Cl. X là:


Khi đến 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn cùng với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì cân nặng của muối phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no đơn chức, bậc I công dụng với dung dịch AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin có công thức là


Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đối chọi chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, chiếm được dung dịch đựng 47,52 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý giá của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X công dụng với dung dịch FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 Speak Trang 90, Unit 10 Lớp 8: Speak Trang 90, 91

Hỗn vừa lòng E gồm tía amin no, solo chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, chiếm được CO2, H2O và 0,336 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E yêu cầu vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Cực hiếm của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X có metylamin, đimetylamin và trimetylamin đề nghị dùng 0,3 mol O2 chiếm được CO2, H2O với N­2. Nếu rước 11,4 gam X trên công dụng với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được lượng muối là