CAO TIÊU ĐỘC ĐÔNG Y GIÁ BAO NHIÊU

     
sút 30.000 cho deals trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
tieudochoan6 I3433
*
tieudochoan7 U8738
*
tieudochoan3 S7555
*
tieudochoan4 C1283
*
tieudochoan1 B0580
*
tieudochoan2 L4775
*
tieudochoan8 V8578
*
tieudochoan9 K4372