Cách Vẽ Biểu Đồ Tăng Trưởng

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG


Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tăng trưởng

a. Tín hiệu nhận biết biểu đồ Đường (địa lý)

*

b. Phương pháp vẽ biểu đồ dùng Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Thơ Hạt Gạo Làng Ta, Bài Thơ Hạt Gạo Làng TaXem thêm: Đề 3: Câu Nói Của M Gorki Hãy Yêu Sách, Hãy Yêu Sách Nó Là Nguồn Kiến Thức

Bí quyết nhận xét biểu trang bị Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

d. Phần đa lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu đồ dùng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. Ví dụ như minh họa ví dụ biểu vật dụng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn khí (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép domain authority (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối biển cả (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tại tốc độ tăng thêm một số sản phẩm của ngành công nghiệp của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://nguyenkhuyendn.edu.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)