Cách tính hợp lực của 2 lực đồng quy

     

Tổng hợp giải pháp giải một số trong những dạng bài xích tập về tổng hợp với phân tích lực đồng quy theo phép tắc hình bình hành


1. Tổng vừa lòng lực là thay thế sửa chữa hai hay những lực công dụng đồng thời vào một trong những vật vì một lực sao cho công dụng vẫn không cố kỉnh đổi. Lực sửa chữa thay thế gọi là đúng theo lực.

Bạn đang xem: Cách tính hợp lực của 2 lực đồng quy

Dạng 1: Tổng hòa hợp hai lực

- áp dụng quy tắc hình bình hành

- sử dụng quy tắc nhị lực thuộc phương, thuộc chiều

- sử dụng quy tắc hai lực thuộc phương, ngược chiều

Dạng 2: Tổng hợp cha lực (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,overrightarrow F_3 )

Bước 1: Lựa nhị cặp lực theo lắp thêm tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều hoặc vuông góc, tổng hợp chúng thành một lực tổng vừa lòng (overrightarrow F_12 )

Bước 2: Tiếp tục tổng hợp lực (overrightarrow F_12 ) cùng với lực (overrightarrow F_3 ) còn sót lại cho ra được lực tổng hợp sau cuối (overrightarrow F )

Áp dụng luật lệ hình bình hành

 

*

(left{ eginarraylF = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha \left| F_1 - F_2 ight| le F le F_1 + F_2endarray ight.)

*Ba ngôi trường hợp quánh biệt

+ nhị lực thuộc phương, cùng chiều:

 

*

(overrightarrow F_1 uparrow uparrow overrightarrow F_2 :alpha = 0^0 Rightarrow F = F_1 + F_2)

+ nhì lực cùng phương, ngược chiều:

 

*

(overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 :alpha = 180^0 Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)

+ nhì lực vuông góc:

 

*

(overrightarrow F_1 ot overrightarrow F_2 :alpha = 90^0 Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 )

Bài tập ví dụ: Một chất điểm chịu các lực công dụng có phía như mẫu vẽ và gồm độ bự lần lượt là (F_1 = 60N,F_2 = 30N,F_3 = 40N). Xác kim chỉ nan và độ mập lực tổng hợp chức năng lên chất điểm


*
 

Hướng dẫn giải

Ta tổng hợp các lực như hình vẽ:

 

*

+ Tổng vừa lòng hai lực cùng phương, ngược chiều (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) ta được lực (overrightarrow F_12 )

Suy ra ta có:

(overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 :alpha = 180^0 \Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)= 60 – 30 = 30N

+ Tổng vừa lòng hai lực (overrightarrow F_12 ,overrightarrow F_3 )theo quy tắc hình bình hành ta được lực tổng đúng theo (overrightarrow F )

Ta có: (overrightarrow F_12 ot overrightarrow F_3 :alpha = 90^0\ Rightarrow F = sqrt F_12^2 + F_3^2 = sqrt 30^2 + 40^2 = 50N)

2. So với lực (ngược cùng với tổng hợp lực): là thay thế một lực bởi vì hai hay nhiều lực công dụng đồng thời sao cho công dụng vẫn không ráng đổi.


Lưu ý: phân tích lực là phép toán trái lại với tổng hòa hợp lực, cho nên vì vậy nó cũng tuẫn theo phép tắc hình bình hành. Tuy nhiên, chỉ khi biết một lực có chức năng cụ thể theo hai phương nào thì mới có thể phân tích lực đó theo hai phương ấy.

Xem thêm: Top 100 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Vật Lý, 12 Đề Thi Học Kì Ii Vật Lí 11

Bài tập ví dụ: Một vật dụng nằm trên mặt nghiêng góc 300 đối với phương ngang chịu chức năng của trọng tải có độ to là 50 N. Xác minh độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương vuông góc và song song với khía cạnh nghiêng.

Xem thêm: Đề Thi Lý Hk2 Lớp 8 - Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Vật Lý

Hướng dẫn giải

Ta phân tích trọng lực (overrightarrow p. ) thành nhị thành phần (overrightarrow P_1 ,overrightarrow P_2 ) theo phương tuy nhiên song với vuông góc với phương diện phẳng nghiêng như hình vẽ:

 

*

Từ hình vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = Psin alpha = 50.sin 30^0 = 25N\P_2 = Pcos alpha = 50.cos 30^0 = 25sqrt 3 Nendarray ight.).