Các Bài Toán Cộng Trừ Trong Phạm Vi 10

     
6 + 3 – 4 = …5 + 4 – 2 = …3 + 7 – 9 = …
6 – 4 + 3 = …5 – 2 + 4 = …6 + 4 – 7 = …
3 + 5 + 2 = …6 + 1 + 3 = …4 + 3 + 2 = …
3 + 2 + 5 = …6 + 3 + 1 = …9 – 3 – 2 = …
10 – 5 – 2 = …6 + 4 = …9 – 4 – 2 = …
10 – 7 = …10 – 4 = …9 – 4 – 3 = …

Bài 62.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ trong phạm vi 10

tiến hành phép tính

7 + 3 – 5 = …9 – 3 – 2 = …5 + 4 + 0 = …
8 – 5 + 4 = …10 – 4 – 5 = …7 – 7 + 10 = …
2 + 6 + 1 = …6 – 0 – 4 = ….6 – 5 + 9 = …
3 + 4 + 3 = …8 – 3 – 5 = …10 + 0 – 5 = …

Bài 63. 

Bài 64. 

Bài 65. Viết những phép tính yêu thích hợp 

Bài 66. Điền vào khu vực trống

Bài 67. Tô thuộc màu cho các hình mê say hợp:

Bài 68. Điền dấu tương thích vào ô trống:

Bài 69. 

Bài 70. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 71.

Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Tình Bà Cháu Được Trong Bài Thơ Tiếng Gà Trưa Của Xuân Quỳnh

thực hiện phép tính:

Bài 72.  Điền những số 2;6;7 vào ô trống ưa thích hợp sao cho tổng những số trên mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng 10.

Bài 73. Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 74. Điền số phù hợp vào ô trống

Bài 75. 

Bài 76. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 77. tiến hành phép tính:

3 + 3 = …5 + 1 = …2 + 1 + 3 = …0 + 5 + 1 = …6 = … + 2 + 2
2 + 4 = …6 + 0 = …4 – 3 + 5 = …3 – 3 = 6 – …6 – 1 – 1 – … = 4

Bài 78. Điền chữ số phù hợp vào ô trống:

Bài 79.

Xem thêm: Giải Phương Trình Lượng Giác Bậc 2 Lớp 11, Phương Trình Bậc Hai Theo Một Hàm Số Lượng Giác

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Bài 80. Điền dấu +,- phù hợp vào vị trí chấm:

4 – 1 … 1 … 1 = 1 2 … 1 – 3 = 0 1 … 1
1 … 1 … 1 … 2 = 34 – 2 … 1 = 1 2 … 2 > 3
3 … 3 … 3 … 3 = 0 3 … 2 – 4 = 1 3 … 1
3 … 2 = 52 … 2 – 4 = 04 … 1 > 4