Cá hồi phi lê giá bao nhiêu

     

*Lưu ý: Hình ảnh website có thể sẽ khác thực tiễn bạn nhận theo tuỳ trọng lượng với phần cắt.