Bài viết tiếng anh về thói quen

     

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen học Tập bằng Tiếng Anh ❤️️ 10 bài Mẫu giỏi ✅ tuyển Tập tứ Liệu xem thêm Tiếng Anh Ngắn Gọn giành cho Học Sinh.

Bạn đang xem: Bài viết tiếng anh về thói quen


Cách Viết Về Thói Quen học tập Tập bằng Tiếng Anh

Hướng dẫn các em học viên cách viết về thói quen học tập tập bằng tiếng Anh cụ thể dưới phía trên giúp triết lý bố cục và nội dung chính của bài xích viết.

a. Mở đoạn: bao hàm chung về thói quen học tập tập bởi một câu chủ đề.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Đại Học Y Dược Cần Thơ, Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Cần Thơ Năm 2021

b. Thân đoạn: Trình bày cụ thể về thói quen học tập của phiên bản thân.

Xem thêm: Cho Mạch Điện Có Sơ Đồ Như Hình Vẽ, Nguồn Có  Suất Điện Động E=12V Điện Tr


Gợi ý một số cấu tạo câu hoàn toàn có thể dùng để mô tả nội dung này như sau:

I have a habit of.. (+ N/V-ing): Tôi có thói quen…I spend a lot of time on… (+ Noun/ V-ing): Tôi dành nhiều thời hạn vào…I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn luôn cho rằng (việc gì đó) là một trong những việc vô cùng quan trọng…I (often) tend to…(+ khổng lồ Verb) : Tôi thông thường sẽ có xu hướng làm việc gì đó…Whenever I get the chance, I… (+Clause) : Bất cứ bao giờ có cơ hội, tôi lại…

c. Kết đoạn: để ý đến về thói quen học tập của mình.

Tìm hiểu nhiều hơn thế