GIẢI UNIT 4 LỚP 11: LANGUAGE FOCUS

     
Nội dung lời giải chi tiết được biên soạn bám sát đít chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 11 từ team ngũ chuyên viên giàu gớm nghiệm chia sẻ miễn phí, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Giải unit 4 lớp 11: language focus


Chúng tôi xin ra mắt Bài soạn tiếng anh 11: Unit 4 Language Focus, tư liệu giúp các em học tập sinh chuẩn bị tốt, sẵn sàng bước vào bài học new với năng lực tiếp thu cao hơn. Lời giải chi tiết mời các em học sinh và thầy cô tham khảo dưới đây:

Soạn tiếng anh 11: Unit 4 Language Focus rất đầy đủ nhất:

Unit 4: Language Focus

Pronunciation: / w / - / j /

Grammar:

Gerund và present participle

Perfect gerund and perfect participle

Tạm dịch: 

- phạt âm: /w/ - /j/ 

- Ngữ pháp: 

+ V-ing và lúc này phân từ

+ danh đụng từ kết thúc và phân từ trả thành

Pronunciation

Listen & repeat:

(Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành gọi to phần lớn câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes & walked quickly to lớn keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches và sweet trắng wine, và we watched TV.

4. Excuse me. Did you use lớn live in York?

5. Did you use to be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch: 

1. Chúng tôi đi cỗ trong khu rừng gần đường rây tàu hỏa. 

2. Chúng tôi mặc quần áo nóng và đi nhanh để giữ ấm. 

3. Lúc khoảng tầm 12 giờ, cửa hàng chúng tôi ăn bánh sandwich làm thịt bê và rượu trắng ngọt, và chúng tôi xem TV. 

4. Xin lỗi. Bạn đã có lần sống ở York à?

5. Bạn đã từng là thầy giáo khi học đại học à?

6. Tôi gọi về Hugh trên báo hôm qua. 

Grammar:

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với cùng 1 danh cồn từ tương thích của những động từ vào khung.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

1. I have no objection lớn _____ to your story again.

2. Touch your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward khổng lồ _____ you.

5. You can't prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Hướng dẫn giải:

1. Listening 2. Bending 3. Behaving 4. Meeting 5. Spending 6. Waiting 7. Starting

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi cảm xúc ở tp này đỗ xe cộ thật nặng nề khăn. 

1. Tôi không phản đối bài toán nghe lại mẩu truyện của bạn. 

2. Hãy va vào đầu ngón chân mà lại không khụy gối!

3. Bạn nên tự cảm giác xấu hổ lúc hành xử tệ như vậy. 

4. Tôi ao ước chờ chạm mặt bạn.

5. Chúng ta không thể rào cản anh ấy tiêu chi phí của bao gồm mình. 

6. Chúng ta có phiền chờ tôi một chút không?

7. Mang dù bước đầu muộn, nhưng cửa hàng chúng tôi đến kịp lúc. 

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau với một lúc này phân từ phù hợp của những động từ trong khung.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ and saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

Xem thêm: Các Đề Nghị Luận Xã Hội Hay, 30 Đề Và Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn't spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ lớn repair the bike.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Hướng dẫn giải:

1. Burning - rising 2. Reading 3. Lying

4. Shopping 5. Preparing

6. Trying 7. Modernizing

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi bắt gặp anh ấy đi ngang qua nhà tôi. 

1. Tôi ngửi thấy cái nào đấy đang cháy cùng thấy khói cất cánh lên. 

2. Giả dụ cô ấy bắt gặp bạn vẫn đọc nhật ký của cô ấy, cô ấy sẽ khá tức giận. 

3. Chúng ta thấy một chiếc cây ở chắn ngang đường. 

4. Chiều ni tôi định đi download sắm. 

5. Anh ấy không dành nhiều thời gian chuẩn bị cho bài xích học. 

6. Họ tiêu tốn lãng phí cả buổi chiều cố gắng sửa xe cộ đạp. 

7. Họ để nhiều tiền thay đổi lại ngôi nhà. 

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia cồn từ vào ngoặc sinh sống dạng danh đụng từ xong hoặc phân từ trả thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own quái dị for such a long time, he found it hard lớn accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one kết thúc of the rope to lớn his bed, he threw the other kết thúc out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Hướng dẫn giải:

1. I object lớn him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own trùm cuối for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one end of the rope to his bed, he threw the other kết thúc out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Xem thêm: Cách May Cổ Lá Sen Đứng - Bài 11: Cắt May Một Số Kiểu Bâu Lá Sen

Tạm dịch: 

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội vứt rơi nhỏ tàu từ thời điểm cách đây 2 tháng. 

1. Tôi phản bội đối việc anh ấy dùng điện thoại văn phòng vào mục đích cá nhân. 

2. Đã tự cai quản suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm xúc thật cực nhọc để đồng ý lời chỉ thị từ bạn khác. 

3. Họ lắc đầu việc vẫn ở đây. 

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng sót lại qua cửa sổ.