Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có đáp án

     
... Gian là chiếc điện luân chuyển chiều.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có đáp án

c. loại năng lượng điện tất cả chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian là mẫu điện chuyển phiên chiều. d. dòng điện có cường độ biến hóa thiên điều hòa theo thời gian là loại điện luân phiên chiều. 5. ... Là suất năng lượng điện động chuyển phiên chiều. D. Cho loại năng lượng điện một chiều cùng dòng năng lượng điện luân chuyển chiều lần lượt trải qua cùng một điện trở thì bọn chúng tỏa ra nhiệtlượng như nhau.3.8 Một mạng năng lượng điện luân chuyển chiều 220V-50Hz, ... năng lượng điện luân chuyển chiều chỉ chứa tụ điện? A. chiếc điện nhanh chóng pha rộng hiệu điện cầm một góc π/2B. cái điện sớm pha rộng hiệu năng lượng điện cầm một góc π/4C. chiếc điện trễ pha hơn hiệu năng lượng điện thế một góc π/2D. Dòng...
*

yahoo.com.vn -Trang 7- Câu 61) trong mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều không phânh ... Hiệu năng lượng điện thay và cường độ mẫu năng lượng điện xoay chiều. B. Quý hiếm trung bình của hiệu năng lượng điện thế và cường độ chiếc năng lượng điện xoay chiều. C. Giá chỉ trị cực đại của hiệu năng lượng điện nắm và cường độ cái năng lượng điện chuyển phiên chiều. D....
*

... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNc/TrongO2.d/TrongNADHvàFADH2.Câu 13 1:Sựhôhấpdiễnratrongtythểtạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 2:Chuỗichuyềnêlectrontạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 3:Trongquanghợp,ngượcvớihôhấpởtythể:a/Nướcđượctạothành.b/Sựthamgiacủacáchợpchấtkimloạimàu.c/Chuyềnêlectron.d/Nướcđượcphânly.Câu 13 4:Chứcnăngquantrọngnhấtcủaquátrìnhđườngphânlà:a/Lấynănglượngtừglucôzơmộtcáchnhanhchóng.b/ThuđượcmỡtừGlucôse.c/Chophépcacbohđratthâmnhậpvàochutrìnhcrép.d/ khảnăngphânchiađườngglucôzơthànhtiểuphầnnhỏ.Câu 13 5:Hôhấpánhsángxảyravớisựthamgiacủa3bàoquan:a/Lụclạp,lozôxôm,tythể.b/LụclạpPerôxixôm,tythể.c/Lụclạp, bộ máygôngi,tythể.d/Lụclạp,Ribôxôm,tythể.Câu 13 6:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúăncỏ?a/Răngcửagiữvàgiậtcỏ.b/Răngnanhnghiềnnátcỏ.c/Răngcạnhhàmvàrănghàm nhiềugờcứnggiúpnghiềnnátcỏ.d/Răngnanhgiữvàgiậtcỏ.Câu 13 7:Ởđộngvậtchưa túitiêuhoá,thứcănđượctiêuhoánhưthếnào?a/Tiêuhóangoạibào.b/Tiêuhoánộibào.c/Tiêuhóangoạibàotiêuhoánộibào.d/Mộtsốtiêuhoánộibào,cònlạitiêuhoángoạibào.Câu 13 8:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớicấutạocủaốngtiêuhoáởngười?a/Trongốngtiêuhoácủangười ruộtnon.b/Trongốngtiêuhoácủangười thựcquản.c/Trongốngtiêuhoácủangười dạdày.d/Trongốngtiêuhoácủangười diều.Câu 13 9:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớisựtiêuhoáthứcăntrongcác bộ phậncủaốngtiêuhoáởngười?a/Ởruộtgià tiêuhoácơ học vàhoá học. b/Ởdạdày tiêuhoácơ học vàhoá học. c/Ởmiệng tiêuhoácơ học vàhoá học. d/Ởruộtnon tiêuhoácơ học vàhoá học. Câu 14 0:Sựtiêuhoáthứcănởthúăncỏnhưthếnào?a/Tiêuhoáhoávàcơ học.

Xem thêm: Truyện Chọc Tức Vợ Yêu Mua 1 Tang 1, Truyện Chọc Tức Vợ Yêu

b/Tiêuhoáhoá,cơ học vànhờvi sinh vậtcộng sinh. c/Chỉtiêuhoácơ học. d/Chỉtiêuhoáhoá học. Câu 14 1:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúănthịt?33 ... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNĐÁP ÁN CHUYỂNHOÁVẬTCHẤTVÀNĂNGLƯỢNGCâu 1: b/Làdạngnướcchứabịhútbởicácphântửtíchđiện.Câu2:c/TếbàobiểubìCâu3:c/Ánhsánglànguyênnhânduynhấtgâynênviệcmởkhíkhổng.Câu4:b/Làmgiảmđộnhớtcủachấtnguyên sinh. Câu5:d/Váchmỏngcăngralàmchováchdàycăngtheonênkhíkhổngmởra.Câu6:c/Từ200gamđến600gam.Câu7:c/ 10 gamnước.Câu8:a/Vách(mép)mỏnghếtcăngralàmchováchdàyduỗithẳngnênkhíkhổngđónglại.Câu9:d/Thànhtếbàomỏng,khôngthấmcutin,chỉ mộtkhôngbàotrungtâmlớn.Câu 10 :d/Đảmbảođộbềnvữngcủahệthốngkeotrongchấtnguyên sinh củatếbào.Câu 11 : d/Quamạchgỗ.Câu 12 :a/KhicâyởngoàiánhsángCâu 13 :b/Lựchútcủaládo(quátrìnhthoáthơinước).Câu 14 :a/Mép(Vách)trongcủatếbàodày,mépngoàimỏng.Câu 15 :d/Khicâyởngoàisángvàthiếunước.Câu 16 :a/Việcđóngkhíkhổngkhicâyởngoàisáng.Câu 17 :c/Vậntốcnhỏ,khôngđượcđiềuchỉnh.Câu 18 :a/Vậntốclớn,đượcđiềuchỉnhbằngviệcđóng,mởkhíkhổng.Câu ... THPTXuanLoc.CoMUploadbyNNTNc/TrongO2.d/TrongNADHvàFADH2.Câu 13 1:Sựhôhấpdiễnratrongtythểtạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 2:Chuỗichuyềnêlectrontạora:a/32ATPb/34ATP.c/36ATP.d/38ATPCâu 13 3:Trongquanghợp,ngượcvớihôhấpởtythể:a/Nướcđượctạothành.b/Sựthamgiacủacáchợpchấtkimloạimàu.c/Chuyềnêlectron.d/Nướcđượcphânly.Câu 13 4:Chứcnăngquantrọngnhấtcủaquátrìnhđườngphânlà:a/Lấynănglượngtừglucôzơmộtcáchnhanhchóng.b/ThuđượcmỡtừGlucôse.c/Chophépcacbohđratthâmnhậpvàochutrìnhcrép.d/ khảnăngphânchiađườngglucôzơthànhtiểuphầnnhỏ.Câu 13 5:Hôhấpánhsángxảyravớisựthamgiacủa3bàoquan:a/Lụclạp,lozôxôm,tythể.b/LụclạpPerôxixôm,tythể.c/Lụclạp, bộ máygôngi,tythể.d/Lụclạp,Ribôxôm,tythể.Câu 13 6:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúăncỏ?a/Răngcửagiữvàgiậtcỏ.b/Răngnanhnghiềnnátcỏ.c/Răngcạnhhàmvàrănghàm nhiềugờcứnggiúpnghiềnnátcỏ.d/Răngnanhgiữvàgiậtcỏ.Câu 13 7:Ởđộngvậtchưa túitiêuhoá,thứcănđượctiêuhoánhưthếnào?a/Tiêuhóangoạibào.b/Tiêuhoánộibào.c/Tiêuhóangoạibàotiêuhoánộibào.d/Mộtsốtiêuhoánộibào,cònlạitiêuhoángoạibào.Câu 13 8:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớicấutạocủaốngtiêuhoáởngười?a/Trongốngtiêuhoácủangười ruộtnon.b/Trongốngtiêuhoácủangười thựcquản.c/Trongốngtiêuhoácủangười dạdày.d/Trongốngtiêuhoácủangười diều.Câu 13 9:Ýnàodướiđâykhôngđúngvớisựtiêuhoáthứcăntrongcác bộ phậncủaốngtiêuhoáởngười?a/Ởruộtgià tiêuhoácơ học vàhoá học. b/Ởdạdày tiêuhoácơ học vàhoá học. c/Ởmiệng tiêuhoácơ học vàhoá học. d/Ởruộtnon tiêuhoácơ học vàhoá học. Câu 14 0:Sựtiêuhoáthứcănởthúăncỏnhưthếnào?a/Tiêuhoáhoávàcơ học. b/Tiêuhoáhoá,cơ học vànhờvi sinh vậtcộng sinh. c/Chỉtiêuhoácơ học. d/Chỉtiêuhoáhoá học.

Xem thêm: Cây Cối Thay Đổi Như Thế Nào Qua Các Mùa Hè Cây Cối Như Thế Nào Qua Các Mùa

Câu 14 1:Chứcnăngnàosauđâykhôngđúngvớirăngcủathúănthịt?33...