Bài tập toán lớp 5 bài 163

     

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài 163 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 140m, chiều lâu năm 50m. Tín đồ ta trồng rau củ trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 1,5 tạ rau. Hỏi bên trên cả miếng vườn đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau củ ?

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi (:; 2).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 163

- Tính chiều rộng = nửa chu vi (-) chiều dài.

- Tính diện tích = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- tìm kiếm số tạ rau thu được = diện tích : 100 ⨯ 1,5.

- Đổi số đo vừa kiếm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, chú ý ta có một tạ = 100kg.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 140m

Chiều dài: 50m

100m2 : 1,5 tạ rau

Mảnh vườn: ... Kilogam rau?

Bài giải

Nửa chu vi miếng vườn là:

140 : 2 = 70 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là :

70 – 50 = 20 (m)

Diện tích miếng vườn là :

50 ⨯ đôi mươi = 1000 (m2)

Số ki-lô-gam rau xanh thu hoạch được bên trên cả mảnh vườn sẽ là :

1000 : 100 ⨯ 1,5 = 15 (tạ)

15 tạ = 1500kg.

Đáp số : 1500kg. 


Bài 2

Đáy của một hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 50cm, chiều rộng lớn 30cm. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình vỏ hộp là 3200cm2.

Phương pháp giải:

Ta có: diện tích s xung xung quanh = chu vi đáy ( imes ) chiều cao.

Từ kia suy ra: chiều cao = diện tích xung quanh (:) chu vi đáy. 

Lời giải đưa ra tiết:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(50 + 30) ⨯ 2 = 160 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là :

3200 : 160 = đôi mươi (cm)

Đáp số : 20cm.

Xem thêm: Viện Đại Học Mở Hà Nội Là Trường Công Lập Hay Dân Lập, Có Nên Học Đại Học Mở Không


Bài 3

Tính chu vi và mặc tích của mảnh đất nền có hình vẽ và form size ghi trên phiên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 như hình vẽ sau đây :

*

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất đã mang lại thành những mảnh đất nhỏ tuổi rồi tính diện tích những mảnh đó.

- Tính độ nhiều năm thực của một cạnh = độ lâu năm cạnh đó trên bản đồ ⨯ 1000.

- Áp dụng các công thức :

 + diện tích hình chữ nhật = chiều dài ⨯ chiều rộng.

 + diện tích s tam giác vuông = độ lâu năm cạnh góc vuông trang bị nhất ⨯ độ dài cạnh góc vuông sản phẩm hai : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Chia mảnh đất đã mang đến thành mảnh đất nền hình chữ nhật và mảnh đất hình tam giác vuông như hình vẽ.

*

Chiều dài thực của mảnh đất nền hình chữ nhật là : 

5 ⨯ 1000 = 5000 (cm) = 50m

Chiều rộng thực của mảnh khu đất hình chữ nhật là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

Độ lâu năm thực những cạnh góc vuông mảnh đất nền tam giác là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

4 ⨯ 1000 = 4000 (cm) = 40m

Chu vi mảnh đất nền đó là :

50 + 30 + 30 + 40 + 30 = 180 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là :

50 ⨯ 30 = 1500 (m2)

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác vuông là :

30 ⨯ 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích mảnh đất nền đó là :

1500 + 600 = 2100 (m2)

Đáp số : Chu vi 180m ;

diện tích 2100m2.


Bài 4

Một cái sân hình vuông vắn có cạnh 30m. Một mảnh đất nền hình tam giác có diện tích s bằng (displaystyle 4 over 5) diện tích cái sân đó và có chiều cao là 24m. Tính độ dài cạnh lòng của mảnh đất hình tam giác đó. 

Phương pháp giải:

- Tính diện tích cái sân hình vuông vắn = cạnh ⨯ cạnh.

- Tính diện tích s mảnh đất hình tam giác = diện tích s cái sảnh hình vuông ⨯ (displaystyle 4 over 5).

Xem thêm: Cách Xác Định Số Oxi Hóa Trong Hợp Chất, Ion Có Đáp Án, Cách Xác Định Số Oxi Hóa Hay Nhất

- Tính độ lâu năm cạnh đáy mảnh đất hình tam giác = diện tích s mảnh đất ⨯ 2 : chiều cao.