Bài Tập Toán Lớp 12 Trang 9

     

Hướng dẫn giải và đáp án bài 1 trang 9; bài bác 2,3,4 trang 10 SGK giải tích lớp 12. Bài: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số – Chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 12 trang 9

Giải bài bác tập trong Sách giáo khoa:

Bài 1. Xét sự đồng biến, nghịch biến của những hàm số:

a) y = 4 + 3x – x2  ; b) y = 1/3x3 + 3x2  – 7x – 2 ;

c) y = x4 – 2x2  + 3 ; d) y = -x3 + x2  – 5.

Đáp án bài xích 1: a) Tập xác minh : D = R;

y’ = 3 – 2x => y’ = 0 ⇔ x = 3/2Ta có Bảng biến đổi thiên :

*

Hàmsố đồng vươn lên là trên khoảng chừng (-∞; 3/2); nghịch biến hóa trên khoảng tầm ( 3/2; +∞ ).

b) Tập xác định D = R;y’= x2 + 6x – 7 => y’ = 0 ⇔ x = 1, x = -7.

Bảng thay đổi thiên :

*

Hàmsố đồng trở thành trên các khoảng (-∞ ; -7), (1 ; +∞) ; nghịch trở thành trên những khoảng (-7 ; 1).

c) Tập khẳng định : D = R.

y’ = 4x3 – 4x = 4x(x2 – 1) => y’ = 0 ⇔ x = -1, x = 0, x = 1.

Bảng biến thiên : (Học sinh trường đoản cú vẽ)

Hàm số đồngbiến trên những khoảng (-1 ; 0), (1 ; +∞) ; nghịch thay đổi trên các khoảng (-∞ ; -1), (0 ; 1).

d) Tập xác minh : D = R. Y’ = -3x2 + 2x => y’ = 0 ⇔ x = 0, x = 2/3.

Bảng biến đổi thiên :


Quảng cáo


*

Hàmsố đồng phát triển thành trên khoảng ( 0 ; 2/3) ; nghịch trở thành trên những khoảng (-∞ ; 0), ( 2/3; +∞).

Bài 2. Tìm những khoảng đơn điệu của các hàmsố:

*

Đáp án bài 2: a) Tập khẳng định : D = R 1

.

*

Hàm số đồng biến đổi trên các khoảng : (-∞ ; 1), (1 ; +∞).

b) Tập khẳng định : D = R 1 .

*

Hàmsố nghịch đổi mới trên các khoảng : (-∞ ; 1), (1 ; +∞).

c) Tập khẳng định : D = (-∞ ; -4> ∪ <5 ; +∞).

Xem thêm: Tìm Hiểu Trái Đất Có Dạng Hình Gì ?      A Trái Đất Hình Gì

*


Quảng cáo


Với x ∈ (-∞ ; -4) thì y’ 0. Vậy hàm số nghịch đổi mới trên khoảng chừng (-∞ ; -4) với đồng biến trên khoảng (5 ; +∞).

d) Tập khẳng định : D = R -3 ; 3 .

*

Hàmsố nghịch biến hóa trên những khoảng : (-∞ ; -3), (-3 ; 3), (3 ; +∞).

Bài 3. Chứng minh rằng hàmsố  

*
 đồng trở nên trên khoảng tầm (-1 ; 1) cùng nghịch trở nên trên các khoảng (-∞ ; -1) và (1 ; +∞).

Giải: Tập xác minh : D = R.

*

⇒ y’ = 0 ⇔ x=-1 hoặc x=1.

Bảng trở thành thiên :

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên khoảng chừng (-1 ; 1); nghịch biến đổi trên các khoảng (-∞ ; -1), (1 ; +∞).

Bài 4. (trang 10 SGK Giải tích 12). Chứng minh rằng hàm số

*
 đồng biến hóa trên khoảng chừng (0 ; 1) với nghịch trở nên trên các khoảng (1 ; 2).

Giải: Tập khẳng định : D = <0 ; 2>;

*
, ∀x ∈ (0 ; 2); y’ = 0 ⇔ x = 1.

Bảng biến thiên :

*
Vậy hàm số đồng biến hóa trên khoảng (0 ; 1) với nghịch vươn lên là trên khoảng (1 ; 2).

Bài 5. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) tanx > x (0 x +x3/3 (0 2x – 1 ≥ 0, x ∈ <0 ;π/2); y’ = 0 ⇔ x = 0. Vậy hàm số luôn luôn đồng phát triển thành trên <0 ; π/2).

Từ kia ∀x ∈ (0 ; π/2) thì f(x) > f(0) ⇔ tanx – x > tan0 – 0 = 0 tuyệt tanx > x.

b) Xét hàm số y = g(x) = tanx – x – x3/3. Cùng với x ∈ <0 ; π/2).

Ta bao gồm : y’ = 1/cos2x – 1 – x2 = 1 + tan2x – 1 – x2 = tan2x – x2

= (tanx – x)(tanx + x), ∀x ∈ <0 ;π/2 ).

Xem thêm: Bài Tập Về Hành Động Nói - Hành Động Nói *Nội Dung Làm Bài Ôn Tập Câu 1

Vì ∀x ∈ <0 ; π/2) nên tanx + x ≥ 0 và tanx – x >0 (theo câu a). Cho nên y’ ≥ 0, ∀x ∈ <0 ; π/2). Dễ thấy y’ = 0 ⇔ x = 0. Vậy hàm số luôn luôn đồng biến đổi trên <0 ; π/2). Từ kia : ∀x ∈ <0 ; π/2) thì g(x) > g(0) ⇔ tanx – x – x3/3 > tan0 – 0 – 0 = 0 hay tanx > x + x3/3.

Bài tập dượt về hàmsố đồng biến đổi nghịch biến có đáp án

*
Bai tap luyen hamso dong bien nghich bien bai 1,2,3