Bài tập tiếng anh lớp 7

     

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL để giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK giờ Anh 7)

1. Listen and repeat.

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"clock. (Bây tiếng là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 giờ 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 tiếng 25 phút)

= It"s twenty-five past five.

- It"s eight thirty. (8 giờ đồng hồ 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 giờ 40 phút)

= It"s twenty lớn ten. (10 giờ kém trăng tròn phút)

- It"s one forty-five. (1 giờ đồng hồ 45 phút)

= It"s a quarter to two. (2 giờ hèn 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành nói tiếng với chúng ta học.)

- What time is it? (Mấy giờ đồng hồ rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten khổng lồ ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về bạn.)

*

a) What time do you get up? (Bạn thức dậy thời điểm mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"clock.

b) What time do classes start? (Các máu học bước đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"clock.

c) What time bởi vì they finish? (Chúng ngừng lúc mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time vị you have lunch? (Bạn ăn uống trưa dịp mấy giờ?)

=> I have lunch at eleven fourty-five.

e) What time vì you go lớn bed? (Bạn đi ngủ thời điểm mấy giờ?)

=> I go lớn bed at 10 o"clock.

3. Listen and write. Complete the schedule.

(Nghe với đọc. Dứt thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài nghe:

Good morning, everybody. There are some small changes khổng lồ your schedule this Friday & Saturday. Please write the correct subjects & times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics và our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock và the second class is Math. We have another period of English at 3:40 and Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số tên môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn lịch Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn trang bị Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn kinh tế tài chính Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : nghỉ ngơi lớp

4. Look at the pictures. Ask và answer questions.

(Nhìn vào các bức tranh sau. Hỏi cùng đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đang làm cho gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (Khi làm sao thì cô ấy bao gồm tiết thứ Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten to two.

Mi

- What is mày doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen và read.

(Nghe với đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Hoa: When vị you have English?

Thu: I have English classes on Wednesday và Thursday.

Hoa: What time vày they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes vày you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education and Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I lượt thích History. It’s an interesting and important subject.

Hoa: Yes, I lượt thích it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: khi nào bạn bao gồm tiết tiếng Anh?

Thu: bản thân có các tiết giờ đồng hồ Anh vào thứ tư và vật dụng Năm.

Hoa: Chúng bước đầu lúc mấy giờ?

Thu: tiết tiếng Anh đầu tiên của mình vào ngày thứ bốn lúc 8 giờ đồng hồ 40. Vào lắp thêm Năm, mình có tiết tiếng Anh lúc 9 giờ 40.

Hoa: Vào lắp thêm Năm bạn còn tồn tại những tiết học khác không?

Thu: Mình bao gồm tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục và Nhạc.

Hoa: Môn học ưa thích của công ty là gì vậy Thu?Thu: mình muốn môn định kỳ Sử. Đó là môn học tập thú vị với quan trọng.

Hoa: Ừ, mình cũng thích môn định kỳ Sử.

Thu: Môn học ưa thích của doanh nghiệp là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì cực nhọc nhưng thú vị.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Về Áp Dụng Công Thức Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2 Lớp 10

Write your schedule in your exercise book. Then ask and answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của người sử dụng vào vở bài bác tập. Tiếp đến hỏi và trả lời các câu hỏi về thời khóa biểu của em với chúng ta học.)

Gợi ý: chúng ta viết thời khóa biểu dạng bảng vào vở bài tập, sau đó nhờ vào bảng nhằm hỏi và vấn đáp các câu hỏi giống như:

A: When do you have Math?

B: I have Literature classes on Monday & Wednesday.

A: What other classes vì chưng you have on Monday?

B: I have English & History.

A: When vị you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school uniform. Classes start at 8.30 each morning và the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch and two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go to lớn the school cafeteria and buy snacks and drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football & basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học ở Mỹ thì khá khác cùng với trường học tập ở Việt Nam. Hay thì không tồn tại đồng phục học tập sinh. Giờ học bước đầu lúc 8 giờ 30 mỗi sáng cùng ngày học tập ở trường xong vào lúc 3h 30 hoặc 4 giờ. Không có giờ học tập vào lắp thêm Bảy.

Học sinh gồm một tiếng để nạp năng lượng trưa cùng hai lần giải lao đôi mươi phút từng ngày. Một đợt giải dấn thân buổi sáng, lần kia vào buổi chiều. Học sinh thường đi đến quán nạp năng lượng tự ship hàng của trường để mua đồ ăn nhẹ và đồ uống vào khung giờ giải lao hoặc giờ nạp năng lượng trưa. Các vận động ngoại khóa thịnh hành nhất là bóng chày, soccer và trơn rổ.

Questions: true or false? kiểm tra the boxes. (Câu hỏi: đúng tốt sai? Đánh lốt vào hộp.)

T F
a) Students vị not usually wear school uniform.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food to students.v
e) The school cafeteria only xuất hiện at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

What vày I vì chưng at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In trang chủ Economics, I learn lớn cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers and mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where and how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK tiếng Anh 7)

1. Listen & read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Librarian: As you can see, this is our library and those are our books. These racks have magazines and those have newspapers. These shelves on the left have math and science books: chemistry, physics và biology. Those shelves on the right have history and geography books, dictionaries & literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books & dictionaries. OK. Now, follow me khổng lồ the đoạn phim room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như những em có thể thấy, đấy là thư viện của bọn họ và tê là sách của chúng ta. Số đông giá đỡ này có tạp chí và hầu hết giá đỡ kia gồm báo. Các chiếc kệ mặt trái này có sách toán với sách khoa học: hóa học, thiết bị lý cùng sinh học. Các chiếc kệ bên nên kia tất cả sách lịch sử vẻ vang và địa lý, từ bỏ điển và thành tựu văn học bằng tiếng Việt.

Hoa: gồm sách tiếng Anh nào ko ạ?

Thủ thư: Có. đều cuốn sách nghỉ ngơi cuối thư viện tê là sách bởi tiếng Anh. Gồm sách hiểu thểm, đái thuyết, sách xem thêm và từ điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô quý phái phòng đoạn phim bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí làm việc đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo sinh hoạt đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?)

=> On the left are the shelves of Math & Science books.d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries and Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách tiếng Anh sinh sống đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.f) What time does the library open? (Mấy giờ thư viện mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy tiếng thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: bởi you have magazines và newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: chào cô.

Thủ thư: kính chào em. Cô rất có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em rất có thể tìm các sách toán sinh sống đâu?

Thủ thư: chúng ở trên các kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây tất cả tạp chí và báo không?

Thủ thư: Có. Bọn chúng ở trên các giá đỡ ngơi nghỉ giữa.

Nga: Cảm ơn cô vô cùng nhiều.

Thủ thư: không tồn tại gì.

Now ask and answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ đồng hồ hỏi và vấn đáp các câu hỏi về sơ thiết bị thư viện ở bài bác tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines và newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths and science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History & Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4.

Xem thêm: 15 Bí Ẩn Các Nhà Khoa Học Không Thể Giải Thích Bằng Khoa Học

What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries & reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves và racks in your exercise book. (Ghi tên các kệ sách và giá sách vào vở bài tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science và Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài xích nghe: